Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні функції управління, пов’язані з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією та контролем

Управління – це процес, у якому можна в загальному випадку виділити кілька функцій:

- аналіз та оцінка стану об’єкту;

- прогнозування та планування заходів для досягнення мети та зав­дань управління;

- організація, тобто безпосереднє формування керованої та керу­ю­чої систем;

- контроль, тобто система спостереження та перевірки за ходом організації управління;

- визначення ефективності заходів;

- стимулювання, тобто форми впливу, що спонукають учасників управління творчо вирішувати проблеми управління.

У БЖД виділяють наступні аспекти:

Світоглядний, фізіологічний, психологічний, соціальний, виховний, ергоно­мі­ч­ний, екологічний, медичний, техничний, організаційно-оперативний, право­вий, (юридичний), економічний.

Відповідно до аспектів існує багата палітра засобів керування БЖД. До них, зокрема, відносяться: освіта народних мас; виховання культури безпечної поведінки; професійна освіта; професійний відбір; медичний відбір; психологічний вплив на суб’єктів керування; раціоналізація режимів праці та відпочинку; технічні та організаційні засоби колективного захисту (ЗКЗ); засоби індивідуального захисту (ЗИЗ); система пільг та компенсацій тощо.

Управління безпекою пов’я­зане з виділенням у складній системі більш простих елементів. Цей процес називається декомпозицією діяльності. Рівень деталізації залежить від особливостей системи, умов та мети керування та від інших факторів. Наприклад, для аналізу звичайного трудового процесу в загальному випадку можна виділити наступні елементи: предмети, засоби та продукти праці; енергія; технологія; інформація; природно-кліматичні фактори; рослини, тварини; працівник колективу. Неважко побачити, що кожний з названих елементів системи за своєю природою системний і за необхідності може піддаватися процесу декомпозиції.

Аналіз розвитку НС та прийняття оперативних рішень ускладнюються дуже істотною невизначеністю оцінок їх основних факторів, неоднозначністю у виборі способів їх ліквідації, складністю кількісної оцінки ефективності прийнятих рішень. Керівним органам навіть при значних матеріальних ресурсах доводиться діяти в умовах гострого дефіциту часу, обмеженої точності та достовірності інформації, що може призвести до прийняття нераціональних і навіть помилкових рішень, а отже, і до великих втрат не тільки матеріального плану.

Проектування умов безпеки достатньо складний процес, що вимагає відповідної підготовки осіб, яким він доручається.

Система підтримки прийняття управлінських рішень в надзвичайних ситуаціях представляє собою універсальний засіб:

- автоматизації обробки даних, що надходять;

- планування операцій з ліквідації НС та контролю їх виконання;

- оцінки наслідків і аналізу НС.

Основне призначення системи - скорочення часу, необхідного для вироблення і прийняття оптимального рішення, спрямованого на ліквідацію наслідків НС, з метою зменшення втрат серед населення, фінансового та екологічного збитку, а також інших видів збитків, у тому числі непрямого. Система є потужним інструментом підтримки прийняття рішень, спрямованих на ліквідацію НС.

Система дозволяє координувати діяльність підрозділів, управляти ними й забезпечувати інформаційну взаємодію між усіма учасниками операцій з ліквідації наслідків НС.

Управлінські рішення дозволяють:

- відстежувати і наочно відображати сили та засоби, оперативну обстановку та додаткову інформацію;

- оперативно і своєчасно отримувати інформацію про реальні надзвичайних ситуаціях;

- відстежувати розвиток НС та операцій з її ліквідації;

- автоматично реєструвати інформацію, що надходить;

- прогнозувати за допомогою інструментів математичного моделювання параметри НС та варіанти її розвитку, а також відтворювати НС, що мали місце в реальності;

- виконувати оцінку необхідних сил і засобів, наслідків НС і т.п.;

- планувати хід операції, розробляти довільну кількість управлінських рішень з метою вибору оптимального та здійснювати загальний оперативний контроль;

- проводити аналіз НС та її наслідків;

- забезпечити повноту інформації, яка використовується для прийняття рішень з організації захисту населення;

- забезпечити наочне відображення великих обсягів інформації з метою збільшення ефективності сприйняття інформації особами, що приймають рішення;

- використати частину робочих місць в якості тренажерного комплексу.Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 3. Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом.
 4. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 5. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 6. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 7. Аналіз юридичних складів злочинів, що пов’язані з порушенням чинних на транспорті правил та в пошкоджені магістральних трубопроводів
 8. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 9. Асимптоти графіка функції
 10. Аудиторські ризики, пов’язані з використанням комп’ютерних інформаційних систем
 11. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 12. Базові функції, логічні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів і територій щодо ризиків виникнення на них надзвичайних ситуацій | Інформація та оповіщення. Поведінка населення при загрозі надзвичайної ситуації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.