Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Джерела виникнення каналів витоку

Мета технічної розвідки

Підсистема протидії технічній розвідці

Лекція10

 

План

 1. Загальні відомості про технічну розвідку:

1.1. Мета технічної розвідки.

1.2. Джерела виникнення каналів витоку

 1. Підсистема технічного захисту інформації

2.1.Побудова і організаційна структура системи ТЗІ в Україні.

2.2. Ліцензування діяльності у галузі ТЗІ.

2.3. Сертифікація засобів ТЗІ.

2.4. Державна експертиза у сфері ТЗІ.

2.5. Науково-технічна діяльність у галузі ТЗІ.

2.6. Система підготовки та перепідготовки фахівців у галузі ТЗІ

 

 

1. Загальні відомості про технічну розвідку:

Протидія технічній розвідці - діяльність, спрямована на запобігання отриманню секретної інформації засобами технічної розвідки.

В загальному комплексі заходів щодо забезпечення національної безпеки держави важливе місце займають заходи, пов’язані із безпосереднім захистом інформації від загроз, реалізація яких може нанести особі, суспільству, державі політичні, економічні, фінансові та інші збитки. Серед загроз інформації за своїми небезпечними наслідками особливе місце займає підсистема технічної розвідки.

Мета ТР – здобування технічними розвідками відомостей у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку

Незважаючи на позитивні зміни в міжнародній обстановки навколо України, діяльність технічних розвідок іноземних держав із здобування інформації продовжується. Проти України безперервно ведеться розвідка багатофункціональними космічними, повітряними, наземними, морськими системами та комплексами технічної розвідки. Провідні країни світу продовжують модернізувати свої розвідувальні служби, вдосконалюють технічну розвідку, нарощують її можливості.

Наявні можливості технічних розвідок практично вже сьогодні дають змогу забезпечити безперервне спостереження за всією територією України, і у подальшому, засоби технічної розвідки, зокрема космічної компоненти, будуть мати виключно високі характеристики, які дозволять забезпечити постійне стеження за всією територією держави в реальному масштабі часу.

Несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється та циркулює в інформаційних та телекомунікаційних системах, а також спеціальний вплив на інформацію з метою її спотворення, руйнування, знищення, порушення нормального функціонування систем обробки інформації

За умови недостатньої номенклатури засобів обробки інформації та програмного забезпечення вітчизняної розробки в інформаційно-телекомунікаційних системах широко використовуються продукти іноземного виробництва, які здебільшого не мають об’єктивних оцінок механізмів захисту, а також створюють передумови впровадження в усі сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави інформаційних технологій зумовило широке розгортання інформаційно-телекомунікаційних систем, різке збільшення обсягів інформації, яка обробляється, зберігається в цих системах, значне збільшення кола користувачів, які мають безпосередній доступ до інформаційних ресурсів тощо.

При цьому, за відсутності конкурентоспроможних вітчизняних зразків перевага надається інформаційним технологіям та технічним засобам обробки інформації іноземного виробництва, які здебільшого не забезпечують захист інформації, а також створюють передумови неконтрольованого використання спеціальних програмних та апаратних засобів (“закладних пристроїв”).

У світі зберігається тенденція поширення масштабів комп’ютерної злочинності, розповсюдження комп’ютерних вірусів, насамперед, з використанням Інтернет, істотно зростає небезпека наслідків неправомірних дій, технічних і технологічних помилок та збоїв при застосуванні інформаційно-телекомунікаційних систем, що є особливо актуально в умовах широкого входження вітчизняних інформаційно-телекомунікаційних систем до глобальних.

Окремими державами реалізується “концепція інформаційного протиборства”, яка полягає в реалізації заходів щодо спеціального впливу на інформаційну інфраструктуру з метою ураження (знищення) інформаційних ресурсів та руйнування системи управління в сферах оборони, економіки, безпеки, фінансів тощо.

Витік інформації з обмеженим доступом технічними каналами внаслідок виникнення побічних електромагнітних випромінювань і наводів, ведення акустичної та оптико-електронної розвідки в безпосередній близькості від об’єкту інформаційної діяльності

В процесі здійснення інформаційної діяльності для зберігання, обробки та передавання інформації, в тому числі й інформації з обмеженим доступом, широко використовуються технічні засоби різного призначення (засоби обчислювальної техніки, оргтехніка, засоби зв’язку, автоматизовані системи тощо). На об’єктах інформаційної діяльності здійснюється обговорення службових питань за різними напрямками діяльності установи, в ході яких може озвучуватися інформація з обмеженим доступом.

Проте, окремі фізичні процеси, що відбуваються в технічних засобах та під час обговорення інформації, та інші фактори створюють об’єктивні передумови для появи технічних каналів витоку інформації, що зумовлює необхідність реалізації заходів зі створення комплексів (систем) технічного захисту інформації, спрямованих на запобігання витоку інформації цими каналами.

Активний розвиток міжнародного співробітництва з закордонними державами в політичній, військовій, економічній та інших сферах призводить до широкого відкриття в державі іноземних дипломатичних установ та представництв, іноземних комерційних установ, розташування яких в безпосередній близькості від державних органів та установ створює передумови для здобування технічними засобами розвідки інформації з обмеженим доступом, яка циркулює на об’єктах інформаційної діяльності, що є особливо актуальним внаслідок широкого використання незахищених імпортних технічних засобів обробки інформації.

Всі ці фактори значно підвищують уразливість інформації і, як наслідок, визначають необхідність здійснення відповідних заходів з боку держави. При цьому вагомість негативних наслідків реалізації загроз інформації, насамперед, з обмеженим доступом, для національної безпеки обумовлюють загальнодержавну важливість заходів попередження таких загроз, а також зумовлюють необхідність переходу від фрагментарного відомчого підходу до формування і реалізації заходів з забезпечення технічного захисту інформації до систематичного та комплексного підходу, залучення необхідного кадрового потенціалу, акумулювання необхідних ресурсів для вирішення проблеми захисту інформації.


Читайте також:

 1. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 2. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 3. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 4. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 5. Аналіз ефективності використання каналів розподілу
 6. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 7. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 8. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 9. Антропологічні джерела
 10. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 11. Безперебійні джерела живлення
 12. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Підсистема технічного захисту інформації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.