Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

Оцінка результативності інвестиційної стратегії, розробленої підприємством, здійснюється по наступним основних параметрах.

1. Погодженість інвестиційної стратегії підприємства з загальною стратегією його розвитку. У процесі такої оцінки виявляється ступінь погодженості цілей, напрямків і етапів у реалізації цих стратегій.

2. Погодженість інвестиційної стратегії підприємства з передбачуваними змінами зовнішнього інвестиційного середовища. У процесі цієї оцінки визначається наскільки розроблена інвестиційна стратегія відповідає прогнозованому розвитку економіки країни і змінам кон'юнктури інвестиційного ринку в розрізі окремих його сегментів.

3. Погодженість інвестиційної стратегії підприємства з його внутрішнім потенціалом. Така оцінка дозволяє визначити, наскільки обсяги, напрямки і форми інвестиційної стратегії взаємозалежні з можливостями формування внутрішніх інвестиційних ресурсів, кваліфікацією інвестиційних менеджерів, організаційною структурою керування інвестиційною діяльністю, інвестиційною культурою й іншими параметрами внутрішнього інвестиційного потенціалу.

4. Внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії.При проведенні такої оцінки визначається наскільки погодяться між собою окремі цілі і цільові стратегічні нормативи майбутньої інвестиційної діяльності; наскільки ці мети і нормативи листуються зі змістом інвестиційної політики по окремих аспектах інвестиційної діяльності; наскільки погоджені між собою по напрямках і в часі заходу щодо забезпечення її реалізації.

5. Реалізуємість інвестиційному стратегії. У процесі такої оцінки в першу чергу розглядаються потенційні можливості підприємства у формуванні необхідного обсягу інвестиційних ресурсів із усіх джерел і у всіх формах; наскільки технологічні обрані для реалізації інвестиційні проекти; чи мається на інвестиційному ринку достатній перелік фінансових інструментів, що забезпечують формування ефективного інвестиційного портфеля; які організаційні і технічні можливості успішної реалізації обраної інвестиційної стратегії.

6. Прийнятність рівня ризиків, зв'язаних з реалізацією інвестиційної стратегії. У процесі такої оцінки необхідно визначити, наскільки рівень прогнозованих інвестиційних ризиків, зв'язаних з діяльністю підприємства, забезпечує достатня фінансова рівновага в процесі його розвитку і відповідає інвестиційному менталітету його власників і відповідальних інвестиційних менеджерів. Крім того, необхідно оцінити, наскільки рівень цих ризиків допустимо для інвестиційної діяльності даного підприємства з позицій можливого розміру фінансових втрат і генерування погрози банкрутства;

7. Економічна ефективність реалізації інвестиційної стратегії. Оцінка економічної ефективності інвестиційної стратегії здійснюється, насамперед, на основі прогнозних розрахунків раніше розглянутої системи основних інвестиційних коефіцієнтів і заданих цільових стратегічних нормативів, зіставлених з базовим їхнім рівнем.

8. Зовнішньоекономічна ефективність реалізації інвестиційної стратегії. У процесі такої оцінки враховуються ріст ділової репутації підприємства, підвищення рівня керованості інвестиційною діяльністю структурних його підрозділів (при створенні центрів інвестицій"); підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності інвестиційних менеджерів (за рахунок ефективної системи їхнього матеріального стимулювання за результати інвестиційної діяльності; більш високого рівня технічного оснащення їхніх робочих місць і т.п.).

При позитивних результатах оцінки розробленої інвестиційної стратегії, що відповідають обраним критеріям і менталітету інвестиційного поводження, вона приймається підприємством до реалізації.


Читайте також:

 1. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 2. Альтернативні стратегії за матрицею Мак-Кінсі.
 3. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 4. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
 5. Аналіз економічної та неекономічної результативності маркетингової діяльності
 6. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 7. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 8. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 9. Аналіз рейтингових підходів і оцінка інвестиційної
 10. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 11. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 12. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ І ФОРМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Особливості інвестиційних ресурсів та їх формування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.