Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття беззбитковості

Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва

ТЕМА 6.Моделі розв’язання проблем беззбитковості

6.1.Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

6.2.Методика проведення аналізу беззбитковості

6.3.Напрями застосування аналізу беззбитковості

Будь-який керівник зацікавлений у підвищенні рівня комерційної стійкості підприємства і, відповідно, у зменшенні ступеня залежності від змін зовнішніх факторів. Інструментарій щодо виявлення впливу змін цін на ресурси, податкової та амортизаційної політики держави, поведінки конкурентів та споживачів на критичний обсяг продажу підприємства надає аналіз беззбитковості виробництва, який має ще іншу назву - аналіз критичних співвідношень.

Аналіз беззбитковості є популярною методикою, яка широко використовується для аналізу співвідношення між обсягом продажу та прибутковістю. Аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" (Cost -Volume - Profit; CVP-аналіз) передбачає системне дослідження взаємозв'язку таких показників як витрати, обсяг реалізації та прибуток. На підставі проведеного аналізу з'являється можливість моделювати співвідношення цих показників з вибором оптимальної моделі. Зокрема, визначається: обсяг реалізації, який забезпечує відшкодування всіх витрат та отримання бажаного прибутку; величина прибутку при певному обсязі реалізації; вплив змін величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток підприємства; оптимальна структура витрат тощо.

Аналіз беззбитковості виробництва застосовується управлінцями для обґрунтування доцільності прийняття управлінських рішень у поточній діяльності, підготовки інноваційних проектів та оцінки цих проектів. При цьому розрахунок беззбитковості конкретного проекту здійснюється не після отримання збитку від непродумано здійсненного заходу, а перед

впровадженням нового напряму діяльності з метою подальшого управління витратами для отримання прибутку.

Завдяки такому широкому спектру застосування CVP-аналіз, є одним з найпоширеніших методів управління, які дозволяють підприємству досягати головної мети діяльності господарюючого суб'єкта - одержання максимально можливого прибутку.

Введення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку створило передумови для застосування інструментарію аналізу беззбитковості як в діяльності державних підприємств, так і комерційних структур.

Беззбитковість- це такий стан діяльності підприємства за звітний період, протягом якого підприємство не отримує прибутку для власного використання, а тільки отриманими доходами від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) покриває понесені витрати на виробництво.

У цілому аналіз взаємозв'язку "витрати - обсяг - прибуток" спрямований на підготовку раціональних управлінських рішень. Обґрунтування управлінських рішень зводиться до обґрунтування виробничих потужностей підприємства і обсягів продукції, при яких виробництво буде рентабельним і забезпечуватиме фінансову стійкість.

Результати аналізу "витрати - обсяг - прибуток" є підставою для обґрунтування вибору управлінських рішень щодо асортиментної та маркетингової політики, технології виробництва для мінімізації витрат та максимізації прибутку.

В управлінських моделях, що ґрунтуються на вивченні взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва і прибутку, особлива увага приділяється аналізу випуску продукції, що дозволяє керівництву визначати критичну (мертву) точку- рівень продажу, в якому витрати дорівнюють виручці від реалізації всієї продукції.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 8. Аналіз беззбитковості підприємства
 9. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 10. Аналіз точки беззбитковості
 11. Аналіз чутливості рівня беззбитковості до зміни основних факторів
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Контроль еиконання управлінського рішення. | Економічна модель беззбитковості виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.