Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Команди форматування

Команди редагування

Команди для роботи з файлами

При роботі з файлами програма надає можливість користувачу:

· створювати нові об‘єкти БД:

· зберігати і перейменовувати раніше створені об‘єкти;

· відкривати вже існуючи бази даних;

· закривати раніше відриті об‘єкти;

· виводити об‘єкти БД на друк.

В деяких СУБД в групу команд для роботи з файлами введені команди, які забезпечують можливість експорту–імпорту і поєднання таблиць, які створенні іншими програмними засобами.

Введення даних і зміна вмісту будь–яких полів таблиць БД, компонентів екранних форм та звітів здійснюється за допомогою групи команд редагування, головними з яких є переміщення, копіювання та знищення.

Поряд з вище вказаними операціями велика група програм СУБД володіють можливостями вставки діаграми, рисунка та ін., включаючи об’єкти, створені в інших програмних засобах, встановлення зв’язків між об’єктами.

Серед команд редагування особливе місце займають команди пошуку та заміни визначеного користувачем контексту в рамках всього документу або виділеної його частини, а також відміна останньої введеної команди (відкат).

Важливе значення має візуальне відображення даних при введенні. Більшість СУБД надають в розпорядження користувача велику кількість команд, пов’язаних з оформленням інформації. За допомогою цих команд користувач може змінювати:

· направлення вирівнювання даних;

· види шрифтів (розмір літер, колір, фон тощо);

· графічне відображення ліній тощо;

При виконанні будь–якої команди форматування необхідно виділити область, яку потрібно відформатувати (з якою необхідно виконати цю команду). Якщо це не зробити, то нові параметри форматування будуть визначені тільки для активного компонента.

Вибір формату і направлення вирівняння виконується автоматично в залежності від характеру даних, які вводяться. Дані, які інтепритуються програмою як текст, як правило вирівнюються по лівому краю, а числа — по правому. Автоматичний вибір формату і засобу вирівняння виконується лише у тому випадку, якщо користувачем попередньо не задані інші параметри.

Команди для роботи з вікнами

Більшість СУБД дають можливість відкривати одночасно багато вікон, організовуючи цим „багатовіконний режим” роботи. При цьому деякі вікна будуть видні на екрані, інші знаходитимуться під ними. Відкривши декілька вікон, можна зразу працювати з декількома таблицями, швидко переміщуючись від одної до іншої. Існують спеціальні команди, які дозволяють відкривати нове вікно, переходити в інше вікно, змінювати взаємне розташування вікон та розміри вікон на екрані. Крім того, користувач може розділити вікно на дві частині для одночасного перегляду різних частин великої таблиці або фіксувати деяку частину таблиці, яка не буде зникати з екрану при переміщені курсору в дальні, невидимі частини таблиці.

Система довідкової інформації

У СУБД входять електроні довідники, які представляють користувачу інструкції про можливості виконання основних операцій, інформацію по конкретним командам меню та інші довідкові дані. Особливістю отримання довідкової інформації за допомогою електронного довідника є те, що вона видає інформацію в залежності від ситуації, в якій опинився користувач.

 

2. УЗАГАЛЬНЕНА ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ

Загальна уява про етапи технології

Кожна конкретна СУБД має власні особливості, які необхідно враховувати.

Проте маючи уявлення про функціональні можливості будь–якої СУБД, можна подати узагальнену технологію роботи користувача у цьому середовищі.

В якості основних етапів узагальненої технології роботи з СУБД можна виділити наступнеі(рис.27):

· створення структури таблиць БД;

· введення та редагування даних у таблицях;

· обробка даних, які містяться в таблиці;

· вивелення інформації з БД.


Рис. 27. Схема загальної технології роботи у СУБД

Створення структури таблиць БД

При формуванні нової таблиці БД робота з СУБД починається з створення структури таблиці. Цей процес включає визначення переліку полів, з яких складається кожен запис таблиці, а також визначення типів та розмірів полів.

Практично всі СУБД зберігають дані наступних типів:

· текстовий (символьний),

· числовий,

· календарний,

· логічний,

· примітка.

Деякі СУБД формують поля спеціального типу, які містять унікальні номера записів і поля, які використовують для визначення ключа.

СУБД, які призначені для роботи у WINDOWS, можуть формувати поля типу об‘єкта OLE, які використовуються для зберігання малюнків, графіків, таблиць.

Якщо БД включає декілька взаємопов'язаних таблиць, то необхідне визначення ключового поля у кожній таблиці, а також полів, за допомогою яких буде організований зв‘язок між таблицями.

Створення структури таблиці не пов‘язане із заповненням таблиць даними, тому ці дві операції можна розділити у часі.

Введення і редагування даних

Заповнення таблиць даними можна здійснити як безпосереднім введенням даних, так і у результаті виконання програм і запитів.

Практично всі СУБД дозволяють вводить і корегувати дані в таблицях двома способами:

· за допомогою стандартної форми у вигляді таблиці (за замовченням);

· за допомогою екранних форм, спеціально створених для цього користувачем.

СУБД, які працюють у середовищі Windows, дозволяють вводити в створенні екрані форми малюнки, узори, кнопки.

Опрацювання даних, які містяться в таблиці

Опрацювання даних у таблицях БД, можна здійснити шляхом використання запитів або у процесі виконання спеціально розробленої програми.

Кінцевий користувач отримує при роботі з СУБД такий зручний засіб обробки інформації, як запити. Запити являють собою інструкцію на відбір записів. Більшість СУБД дозволяють використовувати запити таких типів:

· запит–вибірка, призначений для відбору даних, які зберігаються у таблицях, і не змінює ці дані;

· запит–зміна, призначений для зміни або переміщення даних; до цього типу запитів відносяться:

° запит на додавання записів;

° запит на знищення записів;

° запис на створення таблиці;

° запит на оновлення;

· запит з параметром, який дозволяє визначити одну або декілька умов відбору під час виконання запиту.

Самим поширеним типом запитів є запит на вибірку.

Результатом виконання запиту є таблиця з тимчасовим набором даних (динамічний набір). Записи динамічного набору можуть містити поля з однієї або декількох таблиць БД. На основі запита можна побудувати звіт або форму.

Виведення інформації з БД

Практично будь–яка СУБД дозволяє вивести на екран і на принтер інформацію, яка зберігається у БД, з режимів таблиці або форми. Такий порядок виведення даних може використовуватись лише як чорновий варіант.

У СУБД є можливість використання спеціальних засобів для побудови звітів для виведення даних. Використовуючи спеціальні засоби створення звітів, користувач отримує наступні додаткові можливості виведення даних:

· включати у звіт вибіркову інформацію з таблиць БД;

· добавляти інформацію, яка не міститься у БД;

· при необхідності виводити звітні дані на основі інформації БД;

· розташовувати інформацію у звіті в будь–якому, зручному для користувача вигляді (вертикальне або горизонтальне розташування полів);

· включати у звіт інформацію з різних пов‘язаних таблиць БД.


Ключові поняття


Архітектура бази даних:

за принципом файл–сервер

за принципом клієнт–сервер

Архітектура СУБД

База даних

Багатокористувацький режим

Безпека даних

Зовнішня модель

Внутрішня модель

Доступ до БД:

локальний

мережевий

Запис

Запит

Зв‘язок інформаційних об‘єктів:

один до одного

один до багатьох (множини)

багато до багатьох (множина до множини)

Інформаційно–логічна модель

Інформаційний об‘єкт

Ключ:

простий

складений

первинний

вторинний

Концептуальна модель

Модель даних:

ієрархічна

мережева

реляційна

Мова запитів SQL

Мова маніпулювання даними

Мова опису даних

 

Нормалізація відношень

Нормальна форма:

перша

друга

третя

Звіт

Поле БД

Повна функціональна залежність

Продуктивність СУБД

Розподілена БД

Режим введення і редагування даних

Реквізит

Рядок меню

Рядок підказки

Рядок стану

Реляційна таблиця (відношення)

Система управління БД (СУБД)

Структурування

Структуровані елементи БД

Транзитивна залежність реквізитів

Узагальнена технологія роботи з БД

Файл (таблиця)

Функціональна залежність реквізитів

Характеристики поля:

ім‘я

тип

довжина

точність

Цілісність даних

Централізована БД

Екранна форма введення

 Питання для самоперевірки

1. Які дані можна назвати структурованими?

2. Дайте визначення і опишіть призначення БД.

3. Дайте визначення і опишіть призначення системи управління БД.

4. У чому полягає різниця архітектур БД, які організовані за принципом клієнт–сервер і файл–сервер.

5. Назвіть та поясніть взаємозв‘язок структурних елементів БД.

6. Поняття ключа і його види.

7. Які характеристики вказують при описанні структури БД і яке призначення такого опису?

8. Дані яких типів можуть зберігатися у полях БД?

9. Які моделі даних існують?

10. Поясніть призначення ключових полів у реляційній БД.

11. Що таке інфологічна модель предметної області?

12. Які види зв‘язку між об’єктами існують?

13. У чому полягає принцип нормалізації відношень?

14. Поясніть, яким вимогам повинні відповідати відношення, які знаходяться у першій, другій і третій нормальній формах.

15. Які основні функціональні можливості СУБД?

16. Які команди виконання типових операцій в середовищі СУБД ви знаєте?

17. Назвіть і охарактеризуйте основні етапи технологічного процесу обробки інформації з використанням СУБД.


 


Читайте також:

 1. III.4 Форматування тексту.
 2. Введення, редагування і форматування даних
 3. Висування зведеної команди радіаційного та хімічного захисту об’єкта в осередок ураження
 4. Відділення не має права залишати позицію, яку займає, і відходити без наказу командира взводу.
 5. ГРУПИ ТА КОМАНДИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
 6. Заняття № 1 Види бойових документів, які розробляються командиром підрозділу (начальником служби) в бою.
 7. Засоби швидкого форматування
 8. Згуртованість команди та ефективність спортивної діяльності.
 9. Кадри: формування команди
 10. Команди відрисовки розмірів.
 11. Команди пункту меню Вставка
 12. Команди редагування
Переглядів: 1471

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Доступ до даних за допомогою мови SQL | Вступ до курсу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.