Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Лекція 2

Тема:Проблема людини у філософії

План:

1. Проблема походження та буття людини в світі.

2. Єдність біологічного і соціального в людині.

3. Свобода та необхідність в житті людини.

4. Сенс життя і духовність людини.

1. Центральною проблемою філософії є проблема людини. На думку класика німецької філософії Імануїла Канта, філософія усім своїм змістом покликана дати відповіді на такі питання:

- Що я можу знати?

- На що я можу сподіватися?

- Що я маю робити?

- Що таке людина?

Відповідь на останнє питання обов’язково передбачає необхідність з’ясування походження людини.В історії світової думки склалося декілька відповідей на це питання. Умовно їх можна поділити на дві групи:

-перша: людина створена вищою надприродною істотою(Богом).Це вчення називається креаціонізмом.Вважається, що саме Бог надав людині виняткових якостей (розумність, здатність любити, страждати, сумління, уявлення про Добро і Зло і т. ін.). Людина покликана своїм життям йти назустріч до свого творця і відповідним чином жити.

Креаціонізм непогано узгоджується з історичним досвідом людства, проте він не має фактичних наукових підтверджень.

-друга: еволюційний підхід. Це вчення пояснює походження людини у контексті процесу розвитку природи, коли з неживої матерії спочатку утворилася жива, а згодом - з’явилася людина внаслідок біологічної еволюції. На це, зокрема, вказував свого часу Ч. Дарвін. В межах цього підходу розробляється ідея антропосоціогенезу– ідея стосовно переходу від біологічного до соціального способу взаємодії людини з навколишнім середовищем.

Вважається, що у процесі еволюції виокремилась група мавпоподібних істот, які завдяки праці, мисленню та мові поступово перетворились на людей.

На сьогодні еволюційна теорія так і не знайшла відповіді на питання, яке було поставлене ще у 1863 році: - як за дуже стислий історичний час відбувся перехід (біологічний, генетичний) від передлюдини до сучасної людини?

 

2.Не лише проблема походження, але й специфічна модель людського існування породжують численні питання. На відміну від інших живих істот, людина становить проблему сама для себе. Тварини у своєму житті і поведінці біологічно спеціалізовані та запрограмовані. Людське буття є відкритим, незавершеним, людина приречена самостійно вибирати свій шлях у житті. Щоб відбутися людиною, абсолютно недостатньо нею народитися. Обов’язково потрібно включитися в соціальне оточення, опанувати людський спосіб життєдіяльності, норми культури і моралі, долучитися до знань і т.д. Зважаючи на ці обставини, людську природу можна вважати нерозривною єдністю біологічного і соціального.

Для позначення соціальних якостей людини вживають термін особистість. Це поняття слід відрізняти від інших, а саме:

Індивід – поняття, що вказує на окрему людину;

Індивідуальність – поняття, що вказує на неповторну, самобутню, не схожу на інших людину;

Людина – поняття, що вказує на приналежність до людського роду, і фіксує єдність біологічного і соціального.

Структура особистості:

Основою особистості виступають її потреби (біологічні, духовні, соціальні та ін.).Потреба характеризує протиріччя між рівнем наявного і рівнем необхідного для нормального функціонування людського організму. Заради задоволення потреб людина розгортає активність і діє. За багатством та способами задоволення потреб можна судити про рівень розвитку особистості.

Іншими складовими духовної структури особистості є:

-інтерес – усвідомлена потреба;

-цінності – те, що є суб’єктивно значущим, дорогим для людини.

-ціннісна орієнтація – те, що визначає першочерговість задоволення потреб.

- соціальні норми – загальні правила поведінки, завдяки засвоєнню яких людина стає здатною бути самостійним, відповідальним учасником суспільного життя.

Зазначені складові духовної структури особистості, а також світоглядні уявлення, переконання, нагромаджений життєвий досвід визначають вирішальною мірою життєву позицію людини.

3. Сутністю людини є її свобода, яка полягає у можливості мислити і поводити себе згідно з власними уявленнями, а не під тиском внутрішніх або зовнішніх обставин. Свобода передбачає вільний вибір людиною своєї життєвої позиції і виступає для людини як здатність бути причиною будь-яких її власних думок та вчинків.

В історії філософії свобода досліджувалась багатогранно і розглядалась у зв’язку із справедливістю, відповідальністю, необхідністю.

Уперше на свободу як сутність людини вказала християнська думка.

В сучасній матеріалістичній філософії свобода розглядається у співвідношенні із необхідністю. Людина насправді може вільно діяти, але лише у межах пізнаної необхідності, тобто у межах пізнаних природних, суспільних, моральних та інших законів, а не всупереч цим законам. Свобода не є анархією, свавіллям.

Співвідношення свободи та необхідності по- різному розглядалося філософами, і були сформульовані такі вчення:

Фаталізм– розглядає кожну подію в світі та житті людини як передвизначену ззовні, зумовлену долею, Богом. Тому людина не може бути вільною в принципі, адже вона не спроможна протидіяти цій зовнішній силі.

Волюнтаризм - визнає повну перевагу волевих прагнень людини над іншими проявами духовного життя її, і передбачає, що людина діє так, як їй цього хочеться.

4. Проблематичність людського життя зумовлюється тим, що кожна людина повинна сама для себе визначити мету і сенс власного життя. Проблема сенсу життя є джерелом постійних роздумів, сумнівів для людини; може інтенсивно осмислюватися не лише в період становлення її, але й в зрілі роки, особливо у зв’язку з очікуваною смертю.

Існують такі філософські підходи щодо осмислення сенсу життя:

- Людське життя не має сенсу і воно є абсурдним.

- Сенс життя людини полягає в самому житті, в тому, що людина ставить і вирішує безліч різноманітних життєвих завдань (в основному побутового характеру). Такий підхід виявляється недостатнім, коли ми звертаємо увагу на той факт, що людина є розумною цілепокладаючою істотою, яка (що підтверджено історичним досвідом людства) ставить перед собою високі цілі, які далеко виходять за межі буденності.

- Саме життя виводиться за межі життя людини, і безпосередньо пов’язується із служінням духовному Абсолюту (в релігії – це Бог), або служінню суспільним ідеалам (наприклад, комуністичній ідеології).

Проблема сенсу життя пов’язується з проблемою духовності.

Релігійна філософія розглядає духовність крізь призму залучення людини до Бога.

Матеріалістична філософія вважає духовність виразом відношення до інших людей і до створеного ними, і вказує на те, що людина живе не лише заради задоволення своїх безпосередніх життєвих потреб.


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 625

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 1 | Лекція 3

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.