Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема: Проблема вікової періодизації психічного розвитку

Лекція 4

план:

1. Принципи і критерії вікової періодизації.

2. Поняття про стабільні і перехідні періоди.

3. Проблема періодизації розвитку особистості в дитячому віці (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, І.С. Кон, О.М. Леонтьєв, А.В. Петровський та ін.).

Основні поняття:вікова періодизація; дитинство; епохи; об’єктивна криза; кризи „не-розвитку”; кризи розвитку; критерії вікової періодизації; перехідні (кризові) періоди; подвійна криза; принципи вікової періодизації; симптомокомплекс; стабільні (літичні) періоди; суб'єктивна криза; фази.

Рекомендована література

Основна:

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр „Академия”, 1999. – С.255-299.

2. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Га-мезо и др.—М.: Просвещение, 1984. – С.55-64.

3. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – С.29-78.

4. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. — Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2008.— С.28-33.

5. Мухина В. С. Возрастная психолоrия. Феноменолоrия развития : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С.Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр „Академия”, 2006. – 608 с.

6. Немов P.C. Психология в 3-х книгах. Психология образования. – 6-е изд. – М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ «ВЛАДОС», 2006. – Кн. 2. – С. 18-38.

7. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и вохоастная психология). – М.: Гардарики, 2005. – С.57-156.

Додаткова:

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. по­собие для студ. вузов. — 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 320 с.

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. – С. 100-102, 123-128, 245-249, 374-410.

3. Гальперин П.Я., Запорожец A.B., Карпова СЛ.Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1978. – С. 10-16, 17-20, 20-37, 51-92.

4. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов/А. А. Алексеев, И. А. Архипова, В. Н. Бабий и др.; Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с.

5. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» /М. В. Матюхина, Т. С. Михальчнк, Н. Ф. Прокина и др.; Под ред. М. В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – 256с.

6. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для студентов: Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна.— Издание 2-е, дополненное. М.: Институт практической психологии, 1996.—304 с.

7. Элъконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. – 1971. – №4. – С. 6-20.

8. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М., 1981. – С. 9-25.

9. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное
пособие для студентов: Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. – Издание 2-е, дополненное. – М.: Институт практической психологии, 1996. – С.23-26; 77-87.

Завдання для самоаналізу та самоперевірки:

1. На основі яких критеріїв визначають вікові періоди розвитку?

2. Основні принципи і критерії вікової періодизації.

3. Що таке стабільні і перехідні періоди?

4. В чому особливості періодизації розвитку особистості в дитячому віці (Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, І.С. Кон, О.М. Леонтьєв, А.В. Петровський та ін.).


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 8. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 11. Альтернативність ресурсів і проблема економічного вибору
 12. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
Переглядів: 436

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності | Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.