Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Ризик фінансового інвестування, основні типи ризиків.

Акції: класифікація акцій за видами та інвестиційними групами.

Акціїє найпоширенішим фінансовим інструментом та займають основну питому вагу в обороті ринку цінних паперів. Акції представляють собою цінні папери, що є титулами власності на майно корпорації, яка здійснила їх емісію. Відповідно, особа, яка інвестувала кошти в акції корпорації, стає співвласником компанії-емітента акцій, що виражається в правах цієї особи на участь в управлінні компанією, на долю в її акціонерному капіталі, а також на отримання частки прибутку і залишку активів при її ліквідації.

Великою перевагою корпоративної форми організації бізнесу є обмеження відповідальності власників цього бізнесу. Така форма організації означає, що власники (утримувачі) акцій можуть втратити лише початково вкладений капітал, але не більше. Іншими словами, якщо корпорація не виконає своїх зобов'язань, то власники акцій будуть нести відповідальність по її боргах лише в межах тих коштів, які були вкладені в придбання цих акцій.

Звичайно, для особи, яка має намір здійснювати інвестиції в акції, надзвичайно важливими є знання фундаментальної природи цих цінних паперів та правових основ корпоративної форми організації бізнесу (в першу чергу тих аспектів, що стосуються випуску та обігу інструментів власності).

В той же час для інституціональних інвесторів, які здійснюють придбання цінних паперів перш за все з огляду на середньо- та короткострокову перспективу, не меншого значення в процесі вибору конкретного об'єкта інвестування набуває також уміння здійснити оцінку акцій саме як фондових інструментів та на підставі такої оцінки виявити невірно оцінені цінні папери.

Здійснення оцінки акцій вважається однією з найбільш складних задач в галузі фінансового інвестування, оскільки на поведінку цих цінних паперів може чинити вплив велика кількість потенційно значимих обставин, виявити які заздалегідь не завжди представляється можливим. Відповідно, центральне місце при аналізі акцій займає процес виявлення і оцінки найважливіших факторів впливу.

 

Під ризиком фінансового інвестування ми розуміємо невизначеність, пов’язану з вартістю інвестиції в кінці певного періоду, що може бути викликана непередбаченими змінами як вартості початково інвестованого капіталу, так і розміру очікуваного на інвестований капітал доходу. Звичайно, розсудливий інвестор, вкладаючи кошти у цінні папери, в першу чергу буде виходити із міркувань безпеки і лише у другу – із розрахунку на отримання у майбутньому доходу. Тому при здійсненні оцінки притаманних цінним паперам інвестиційних ризиків інвестор має особливу увагу звернути на фінансовий стан емітента, в першу чергу – його платоспроможність.

Ризики фінансового інвестування характеризуються значною різноманітністю, викликаною наявністю великої кількості факторів впливу, спроможних спричинити непередбачені фінансові втрати при здійснені вкладень в інструменти фондового ринку. Окрім розподілу інвестиційних ризиків, що міститься у визначенні, приведеному вище (виходячи із впливу на структуру очікуваної вартості інвестиції), поширеними є також класифікації, в основу яких покладено:

а) сфери суспільного буття, зміни в яких можуть спричинити зміни вартості фінансового активу, б) рівень прояву ризику.

За сферами суспільного буття інвестиційні ризики поділяються на економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші.

До економічних ризиків відносяться ризики, пов’язані із змінами економічних факторів. Оскільки фінансове інвестування здійснюється безпосередньо в економічній сфері, то воно в найбільшій мірі зазнає впливу саме економічних ризиків. Політичні ризики пов’язані із різноманітними адміністративними обмеженнями, викликаними змінами здійснюваного державою політичного курсу. Соціальні ризики виникають внаслідок страйків, запровадження під впливом тиску профспілкових організацій незапланованих соціальних програм та інших аналогічних заходів. До екологічних ризиків відносяться ризики різноманітних екологічних катастроф та стихійних лих, що негативно впливають на фінансовий стан емітентів цінних паперів. Інші види ризиків можуть бути викликані крадіжками майна, невиконанням контрагентами перед емітентами господарських, фінансових або інвестиційних зобов’язань та іншими причинами.

За рівнем прояву ризик фінансового інвестування прийнято поділяти

на ринковий (або систематичний) ризик (market risk), який проявляється на макрорівні, та власний (або – несистематичний, специфічний чи бізнес-ризик) ризик (unique risk), який проявляється на мікрорівні. Як ринковий, так і власний компоненти ризику пов’язуються, в першу чергу, із можливістю втрати початково інвестованого капіталу, а тому можливості їх прояву приділяється особлива увага.

 

76. Ризик втрати капіталу, що інвестується (ринковий ризик та бізнес-ризик). Фактори, що спричинюють прояви цього ризику.

За рівнем прояву ризик фінансового інвестування прийнято поділяти на ринковий (або систематичний) ризик (market risk), який проявляється на макрорівні, та власний (або – несистематичний, специфічний чи бізнес-ризик) ризик (unique risk), який проявляється на мікрорівні. Як ринковий, так і власний компоненти ризику пов’язуються, в першу чергу, із можливістю втрати початково інвестованого капіталу, а тому можливості їх прояву приділяється особлива увага.

Ринковий ризик визначається загальними змінами кон’юнктури цін на фондовому ринку, відтак однаковою мірою впливає на курс усієї сукупності представлених на фондовому ринку цінних паперів. Специфіка ринкового ризику полягає у тому, що він, як правило, не залежить від економічного стану конкретного емітента, тобто фактори, які впливають на прояви ринкового ризику, безпосередньо не пов’язані з економічними параметрами емітента (в тому числі і результатами його діяльності). Такими факторами можуть бути певні події в різноманітних сферах суспільного буття (про які згадувалося вище), які здатні спричинити вплив на ринок у цілому.

Власний ризик виявляється у здатності емітента підтримувати рівень доходу на вкладений капітал. Власний ризик виникає у тих випадках, коли економічні параметри емітента погіршуються. Відносно акціонерного товариства власний ризик виявляється у здатності підтримувати дохід на акцію на рівні, що не знижується, а його виникнення пов’язується із погіршенням результатів комерційної або господарської діяльності у порівнянні із минулим періодом або із очікуваними результатами. Виникнення власного ризику може бути спричинено як зовнішніми по відношенню до емітента, тобто незалежними від нього, факторами, так і внутрішніми, пов’язаними у першу чергу із некваліфікованим керівництвом корпорацією. В той же час, часто-густо виникнення власного ризику є наслідком прорахунків у внутрішньофірмовому плануванні, в організації виробництва, маркетинговій політиці тощо.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. III. РИЗИК ТА ПРИБУТКОВІ СТАВКИ
 3. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 6. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
 7. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 8. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
 9. Аналіз внутрішніх ризиків
 10. Аналіз втрат від маркетингового ризику
 11. Аналіз ефективності системи антиризикованих заходів
 12. Аналіз зовнішніх ризиків
Переглядів: 1543

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Очікувана доходність боргових інструментів. Характеристики боргових інструментів, які складають структуру їх доходності. | Особливості застосування традиційних методів фінансового аналізу на сучасному етапі в Україні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.