Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальна характеристика економічних злочинів.

Загальна характеристика злочинів проти власності.

Тема: Загальна характеристика економічних злочинів.

Розробив

Тема: Загальна характеристика економічних злочинів

ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ

Лекція

ЗАТВЕРДЖУЮ

Факультет права та масових комунікацій

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

Завідувач кафедри кримінально-

правових дисциплін ФПМК

______________ В. Б. Харченко

(підпис)

___________________________

(дата, місяць, рік)

 

з дисципліни

 

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА

 

 

доцент кафедри, к.е.н.,_________ М.М.Дудін

 

Харків, 2013

Навчальні та виховні цілі:сформувати цілісне уявлення економічних злочинів, а також сформувати у студентів вміння здійснювати кваліфікацію зазначених злочинів та відмежувати їх від інших складів злочинів.

Час: 2 години

Навчальні питання (згідно навчального плану):

1.Загальна характеристика економічних злочинів.

1.2. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

 

Література:

1. Горицькая Н. Криминализация процесса приватизации по- украински // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999 - № 4. - С. 3 – 8.

2. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10. 04.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30.- Ст.416.

3. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6. 03.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.- Ст.350

4. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4.03.92 зі зм. та допов. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24.- Ст.348

 

Текст лекції:

Економічні відносини грають життєво важливу роль як існування будь-якої сучасної держави.

По-перше: у процесі їх існування та розвитку створюються і використовуються фонді грошових засобів, необхідні для забезпечення безпеки держави, охорони навколишньої середи, задоволення соціально-культурних потрібностей громадян, вміст органів державної влади і управління і так далі.

По-друге: в рамках цих стосунків реалізуються конституційні права громадян на підприємницьку діяльність, незаборонену законом.

По-третє: вони повинні забезпечувати захист прав споживачів у сфері забезпечення якості та безпеки продукції, товарів і послуг, від якого частенько залежить життя і здоров'я громадян.

Таким чином, суспільна небезпека злочинів у сфері господарської діяльності виявляється в:

1. Спричиненні збитку державі, підприємствам і організаціям, громадянам;

2. Не охоплюваному розпорядженні статей цього розділу шкоді, яка може виявлятися у втраті робочих місць, зменшенням прибутку, зниженням зарплат;

3. Втраті довіри до державного апарату і управлінських структур недержавних організацій, підрив економічного порядку як умови соціальної стабільності.

 


Читайте також:

 1. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 4. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 5. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 6. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Автокореляційна характеристика системи
 9. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 10. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 11. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
 12. АНАЛІЗ ЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Системи VSAT | Загальна характеристика злочинів проти власності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.