Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Доходи по коштах, отриманих як плата за послуги

Суть платних послуг, що надаються бюджетними установами ,

Таблиця 3.1

Класифікація надходжень до спеціального фонду

Класифікація надходжень спеціального фонду згідно з постановою Кабміну України № 659 від 18.05.2002 р. Код бюджетної класифікації згідно з наказом Мінфіну України №604 від 27.12.2001 р.
Власні над­ходження Перша група - плата за послуги, що нада­ються бюджетними установами (код 24 121 000) Підгрупа 1 — плата за послуги, що надаються бюджетними устано­вами згідно з їх функціо­нальними повноважен­нями 24 121 100
Підгрупа 2 — надход­ження бюджетних уста­нов від господарської і виробничої діяльності 24 121 200
Підгрупа 3 — плата за оренду майна бюджет­них установ 24 121 300:
Підгрупа 4 — надход­ження бюджетних уста­нов від реалізації майна 124 121 400
Друга група - інші джерела власних надходжень бюджетних установ (код 24 122 000) Підгрупа 1 — добродійні внески, гранти і пода­рунки 24 122 100
Підгрупа 2 — кошти, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень 24 122 200
Інші надход­ження спе­ціального фонду Кошти за розподі­лами головних роз­порядників коштів; інші надходження спеціального фонду бюджету    

 

3.2. Облік коштів, отриманих як плата за послуги

Одним з видів коштів спеціального фонду є кошти, отримані як плата за послуги, надані бюджетними установами.

Наприклад, вищі навчальні заклади можуть надавати такі платні послуги згідно з функціональними повноваженнями: навчання іноземних і українських студентів (понад державне замовлення); отримання другої вищої освіти; післядипломна освіта; підготовка аспірантів і докторантів (понад державне замов­лення); прийом кандидатських іспитів; проведення експертиз; мешкання в гуртожитках навчальних закладів; інші види послуг.

Доходи, отримані за надання платних послуг, включаються до скла­ду спеціальних фондів бюджетів, а тому не можуть вважатися дохо­дами бюджетних організацій, що належать оподаткуванню. У розу­мінні Закону про оподаткування прибутку [6] бюджетні установи не отримують прибутків, їх діяльність не спрямована на отримання при­бутку, а отже, вони не є платниками податку на прибуток.

Для обліку доходів спеціального фонду призначений пасивний ра­хунок 71 «Доходи спеціального фонду» з розподілом на субрахунки: 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»; 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджет­них установ»; 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»; 714 «Кошти батьків за надані послуги»; 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»; 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів ».

У кредиті субрахунка 711 «Доходи за коштами, отриманими як пла­та за послуги» обліковується нарахування плати за послуги, які нада­ються бюджетною установою згідно з її функціональними повнова­женнями, надходження від господарської і виробничої діяльності, плата за оренду майна, надходження від реалізації майна відповідно до затвердженого кошторису.

В обліку це відображається записом:

Д-т pax. 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»

К-т pax. 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги».

Кредитовий залишок на субрахунку 711 протягом року відображає суму надходжень за надані послуги наростаючим підсумком з початку року.

Для визначення фінансового результату виконання кошторису по спеціальному фонду за бюджетний період сума річних надходжень за надані послуги списується у кредит субрахунка 432 « Результат ви­конання кошторису за спеціальним фондом».

В обліку це відображається записом:

Д-т pax. 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»

К-т рах. 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фон­дом».

Крім того, за дебетом субрахунка 711 списується сума коштів, отри­маних як плата за послуги за договорами з фізичними або юридични­ми особами, що відносяться до наступного бюджетного року (плата за навчання, перерахована за весь термін навчання, тобто залишені до­ходи на передбачені договорами видатки у наступному році), за кре­дитом субрахунка 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

Реєстром синтетичного і аналітичного обліку доходів спеціального фонду, в тому числі по коштах, отриманих як плата за послуги, є мемо­ріальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ» (форма № 409 (бюджет)). На кожний вид доходів відкривають окремий меморіальний ордер. Кож­ний ордер нумерують в такій послідовності :№ 14-1, № 14-2 і т. д.


Читайте також:

 1. Cплата єдиного соціального внеску - 2013
 2. Аудиторської фірми/аудитора про виконані роботи/надані послуги за 200_р.
 3. Безкоштовні послуги та подарунки
 4. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 5. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 6. Вартість і плата за водовикористання.
 7. Вартість робочої сили і доходи населення
 8. Вартість робочої сили. Заробітна плата, її форми і функції.
 9. Вартість робочої сили. Рівень життя й доходи населення
 10. Взаємовідносини Нацбанку з комерційними банками (послуги) та органами державної влади.
 11. Види економічної діяльності та послуги рослинництва
 12. Винагорода за працю. Заробітна плата: суть, форми і системи
Переглядів: 887

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛІТЕРАТУРА | ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ОПЕРАЦІЙ З

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.