Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Об’єкти винаходу

Додаткова інформація

Інформація про винахід

Принципи класифікування

Пріоритетною метою Класифікації є полегшення пошуку технічного об’єкта. Вона задумана таким чином і повинна бути використана в такий спосіб, щоб той самий об’єкт був класифікований і містився у тій самій рубриці в межах класифікації, а саме – найбільш релевантній для пошуку цього об’єкта.

Патентні документи містять два типи інформації. Це – «інформація про винаходи» і «додаткова інформація». Правила підбору класифікаційних індексів ті самі для обох типів інформації.

 

Інформація про винахід – це технічна інформація, що описує винахід у цілому в патентному документі (наприклад, опис, креслення, формула винаходу), та є внеском до рівня техніки. Інформація про винахід визначається в контексті рівня техніки, використовуючи вказівки, що містяться у формулі винаходу патентного документа, належно зважаючи на опис та креслення.

«Внесок до рівня техніки» означає усе нове та неочевидне в об’єкті винаходу, що саме розкрито в патентному документі, з того, що не входить до рівня техніки, тобто відмінності між об’єктом винаходу в патентному документі та накопиченим загальнодоступним наявним знанням про цей технічний об’єкт .

Додаткова інформація – нетривіальна технічна інформація, яка не є сама по собі внеском до рівня техніки, але може бути корисною для шукача інформації.

Додаткова інформація доповнює інформацію про винахід, визначаючи, наприклад, складники, композиції чи суміші, або елементи чи компоненти процесів чи структур, або використовування чи застосовування класифікованих технічних об’єктів.

Об’єкти винаходу можуть представляти собою процеси, продукти, устаткування чи матеріали ( або способи їх використання чи застосовування). Ці терміни, які зазвичай називають видами об’єкта винаходу, треба тлумачити в їх найширшому значенні, як показано в подальших прикладах:

 

(а) приклади процесів такі: полімеризування, ферментування, сепарування, передавання, обробляння текстилю, передавання та перетворення енергії, будування, готування їжі, випробування, методи керування машинами та способи, якими вони працюють, обробляння та передавання інформації;

(б) приклади продуктів такі: хімічні сполуки, композиції, волокна, вироби;

(в) приклади устаткування такі: устаткування, використовне в хімічних або фізичних процесах, верстати, пристосовання, машини, пристрої для виконування операцій;

(г) приклади матеріалів такі: складники сумішей.

Треба зазначити, що устаткування можна розглядати як продукт, тому що його виробляють за допомогою процесів. Термін «продукт», однак, застосовні ший до результату процесу, незважаючи на подальшу функцію продукту, наприклад, на прикінцевий продукт хімічного або виробничого процесу, тоді як термін «статковання» пов’язують із передбаченим використовуванням або метою, наприклад, «устаткування для генерування газів», «устаткування для різання». Матеріали самі по собі можуть бути «продуктами».

 

Рубрики в Класифікації для об’єктів винаходів

Класифікація повинна забезпечити те, щоб кожний об’єкт, якого, головним чином, стосується винахід, міг бути класифікований, наскільки це можливо, як єдине ціле, але не роздільним класифікуванням частин, із яких він складається.

Одна складові частини об’єкта винаходу можуть також бути інформацією про винахід, якщо вони самі становлять внесок до рівня техніки, тобто вони виступають як новий і неочевидний об’єкт.

 

Функціонально зорієнтовані та застосовнісно зорієнтовані рубрики

Об’єкти винаходу, про які йдеться в патентних документах, стосуються або внутрішньої природи, або функції речей, або способів, якими їх використовують чи застосовують. Термін «річ», застосований у цьому контексті, означає якийсь об’єкт , матеріальний чи ні, наприклад, процес, продукт чи устатковання. Вище сказане відображається в побудові класифікації. У класифікації запроваджено рубрики для класифікування такого:

(а) річ «взагалі», тобто, річ, характеризована своєю внутрішньою природою чи функцією; річ, яка не залежить від сфери використовування чи технічно не перебуває під впливом цієї сфери, якщо не брати до уваги твердження про сферу її використовування, тобто вона не пристосована спеціально до використовування в цій сфері,

Приклади: 1) F16K охоплює клапани, характеризовані конструкційними або функціональними аспектами , що не залежать від природи конкретної рідини (наприклад олива), яка протікає через клапани, або якоїсь системи, частиною якої є клапан;

2) С07 охоплює органічні хімічні сполуки, характеризовані своїми хімічними структурами, але не своїм застосовуванням;

3) B01D охоплює фільтри взагалі;

 

(б) річ «спеціально пристосована» для конкретного використовування або мети, тобто змодифікована або спеціально сконструйована для даного використовування чи мети,

Приклад: A61F 2/24 – рубрика для механічного клапана, спеціально призначеного для імплантації в серце людини;

 

(в) Спеціальне використовування або застосовування речі,

Приклад : фільтри, спеціально пристосовані для особливих потреб, чи разом з іншим устаткуванням, класифікують застосовнісно рубрикою, наприклад: A24D 3/00, A47J 31/06

 

(г) доручення речі до більшої системи,

Приклад : B60G охоплює встановлення листової ресори в механізм підвіски колеса транспортного засобу.

 

Рубрики категорії (а). подані вище, названо «функційно зорієнтовані рубрики». Рубрики інших категорій (б, в, г) названо «застосовнісно зорієнтовані рубрики»

Рубрики, наприклад підкласи, не завжди тільки функціонально зорієнтовані чи застосовнісно зорієнтовані залежно від інших рубрик у Класифікації

 

Приклад: Хоча F16K (клапани тощо) і F16N (змащування) обидва є функціойно зорієнтованими підкласами, F16N містить застосовнісно зорієнтовані рубрики для визначення клапанів спеціально пристосованих для мастильних систем (наприклад, F16N 23/00 - спеціально пристосовані контрольні клапани), в той час, як, навпаки, F16K містить застосовнісно зорієнтовані рубрики для змащувальних характеристик запірних або ковшових клапанів (див., наприклад. F16K 3/36 - характеристики щодо змащування).

 

До того ж вислови «функційно зорієнтовані рубрики» та «застосовнісно зорієнтовані рубрики» не можуть завжди бути визначені як абсолютні. Таким чином, одна рубрика може бути більш функціойно зорієнтована, ніж інша рубрика, але менш функційно зорієнтована, ніж ще інша рубрика.

Приклад: F02F 3/00 стосується поршнів для теплових двигунів взагалі і

тому є більш функційно зорієнтована, ніж F02B 55/00, яка конкретно спрямована на роторні типи двигунів, але менш функційно зорієнтована ніж F16J, що стосується поршнів узагалі

 


Читайте також:

 1. Багатоаспектне класифікування об’єктів винаходу
 2. Бюджетні правовідносини: об’єкти, суб’єкти, норми бюджетного права
 3. Види світогляду: міфологічний, релігійний та філософський (натуралістична, об’єктивно-ідеалістична, субєктивно-ідеалістичні і матеріалістичні моделі).
 4. Визначте, в якому з фрагментів представлено пізнавальну позицію об’єктивного ідеалізму.
 5. Виникнення права інтелектуальної власності на твори науки, літератури, мистецтва та об’єкти суміжних прав
 6. Висновок: все те що може бути відкрито у майбутньому стосовно об’єктивної реальності підпадає під поняття матерія. Тому поняття матерія носить принципово – відкритий характер.
 7. Внутрішній аудит: суть, об’єкти та суб’єкти
 8. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти
 9. Геометричні об’єкти
 10. Гідродинамічні об’єкти та причини їх виникнення.
 11. Головні елементи та об’єкти професійної орієнтації
 12. Господарські засоби і господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПІДГРУПИ | Класифікування об’єктів винаходу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.