Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТИПОВИЙ КАЛЕНДАР СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ. ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРЮ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

ЛЕКЦІЯ № 4. ПЛАНУВАННЯ КАЛЕНДАРЮ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

 

ПЛАН:

1. Типовий календар спортивних змагань. Правила складання календарю спортивних змагань.

2. Взаємозв’язок спортивних змагань у межах календарю.

3. Планування річного бюджету змагань. Використання сучасних інформаційних технологій при плануванні календарю змагань.

 

Змагання в спортивних організаціях проводяться відповідно до календарного плану. Календарним планом змагань є плановий документ, який регламентує перелік планованих до проведення в майбутній період спортивних заходів і їх види, визначає терміни і місця їх проведення, склад організацій, що беруть участь, учасників і суддів, а також передбачувану вартість проведення цих змагань.

Зазвичай календарний план складається на рік або сезон і включає три розділи:

1) фізкультурно-оздоровчі заходи, в який включаються самі різні масові змагання, наприклад фітнес-марафони, Спартакіади «Бадьорість і здоров'я» і так далі

2) комплексні заходи, в який включаються спартакіади по літніх і зимових видах спорту, участь у спартакіадах району, міста і тд.

3) змагання з видів спорту, в який включаються змагання по окремих видах спорту, що культивуються в спортивному клубі.

Календарний план спортивних змагань рекомендується складати по наступній формі:

 

№ п/п Найменування заходу Терміни проведення Місце проведення Учасники Відповідальні за проведення
           

 

У графу «Найменування заходу» заноситься назви розділів календарного плану і фізкультурно-спортивні заходи, що відносяться до них (в порядку черговості їх проведення).

У графі «Терміни проведення» указуються дати проведення заходів, в графі «Місце проведення» - назва спортивних споруд, на яких передбачається проводити плановані заходи. У графі «Учасники» указується, хто допускається до участі в заходах. У графі «Відповідальні за проведення» називається організація, відповідальна за проведення або її структурні підрозділи (рада клубу, рада федерації і ін.), або прізвища (посади) відповідальних осіб (тренери збірної команди, голови цехових рад підприємства, бюро секцій і т.д.).

На додаток до календаря можна скласти графік проведення заходів. Він робиться для зручності організаторів. Графік проведення спортивних та спортивно-масових заходів не є офіційним документом.

На рівні Міністерства в справах сім’ї, молоді та спорту формується Єдиний календарного план національних і міжнародних спортивних заходів на поточний рік (далі - ЄКП).

ЄКП є документом з переліком фізкультурно-спортивних заходів серед різних вікових груп населення і інвалідів-спортсменів, національних і міжнародних змагань з видів спорту, визнаних в Україні і включених до Переліку визнаних в Україні видів спорту (далі - ПВВС), а також заходів щодо підготовки до них. ЄКП формується за пропозиціями національних федерацій (союзів, асоціацій) з видів спорту, акредитованих державним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту, а також за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивних об'єднань. У ЄКП включаються спортивні заходи відповідно до завдань, що стоять перед вказаними організаціями по підготовці збірних команд України до Олімпійських, Паралімпійським і Дефлімпійським іграм, чемпіонатам і першості світу і Європи, розвитку масової фізичної культури і спорту.

Включення до ЄКП міжнародних спортивних змагань здійснюється на основі календарів, розміщених в мережі Інтернет на офіційних сайтах відповідних міжнародних спортивних федерацій та за поданнями національних структур з видів спорту. Включення до ЄКП міжнародних спортивних змагань, що проводяться на території України, здійснюється відповідно до Порядку ухвалення рішення про проведення офіційних міжнародних змагань в Україні.

Включення до ЄКП всеукраїнських змагань здійснюється на основі положень про всеукраїнські змагання з видів спорту, розроблених відповідно до загальних вимог до розробки і складання положень про всеукраїнські змагання, і затверджених Міністерством України в справах сім’ї, молоді та спорту.

З метою координації дій всіх організацій, а також ефективного використання бюджетних коштів всіх рівнів і позабюджетних джерел при плануванні офіційних спортивних змагань і фізкультурно-спортивних заходів Україні в Мінсім’їмлолодьспорту необхідно представити письмове узгодження з відповідним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту місцевих органів влади, на території яких заплановано проведення даного змагання (заходів). У документі повинні бути наведені терміни і місце проведення відповідного заходу з вказівкою пайової участі у фінансуванні провідних організацій за статтями витрат. В окремих випадках спортивний захід може бути включене до ЄКП без вказівки місця проведення.

Умови фінансування із коштів державного бюджету спортивних заходів, включених до ЄКП, встановлюються в рамках виділених і узгоджених лімітів по видах спорту і визначаються Порядком фінансування спортивних заходів на поточний рік, відповідними договорами між Мінсім’їмлолодьспорту, місцевих органами виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту і федераціями, а також положеннями про всеукраїнські змагання (фізкультурно-спортивні заходи).

ЄКП складається з двох частин:

I частина. Календарний план всеукраїнських змагань і комплексних заходів серед різних вікових груп населення і інвалідів-спортсменів.

Він формується за пропозиціями органів виконавчої влади місцевих органів влади в галузі фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивних об'єднань і організацій відповідно до завдань що до розвитку масової фізичної культури. Встановлюється наступний порядок групування:

· серед дітей і молоді, що вчиться;

· серед різних вікових груп населення і інвалідів-спортсменів.

Включаються заходи:

· всеукраїнського рівня з участю не менше 30% від загальної кількості областей України;

· змагання, умови допуску спортсменів і команд до яких встановлюються положеннями про всеукраїнські змагання (спортивні заходи).

Положення про всеукраїнські змагання (фізкультурні, комплексні спортивні заходи) на поточний рік розробляються відповідно до Загальних вимог щодо розробки і складання положень про всеукраїнські змагання і затверджуються Мінсім’їмлолодьспорту не пізніше ніж за 3 місяці до початку заходу.

II частина. Календарний план всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань з видах спорту і заходів щодо підготовки до них.

Формується відповідно до заявок федерацій з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту і фізкультурно-спортивних організацій відповідно до завдань по підготовці збірних команд України до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграм, чемпіонатам і першості світу та Європи і іншим найбільшим офіційним міжнародним змаганням. Останній термін подачі пропозицій 30 вересня попереднього до запланованого року.

Встановлюється наступний порядок групування:

· вид спорту (в алфавітному порядку відповідно до ПВВС);

· склади збірних команд (основний і молодіжний (резервний) склади);

· спортивна дисципліна;

· команда.

Включаються заходи:

· чемпіонати України (ЧУ);

· кубки України (КУ);

· всеукраїнські змагання (ВЗ) у відповідності Єдиною спортивної класифікації України;

· першість України (ПУ);

· чемпіонати і першості областей (ЧО і ПО);

· офіційні міжнародні спортивні змагання і заходи щодо підготовки до них, що проходять за кордоном (кількість заходів, склад делегації визначаються за узгодженням з Мінсім’їмлолодьспорту на підставі виділених і затверджених фінансових лімітів);

· офіційні міжнародні спортивні змагання по видах спорту, що проводяться на території України і узгоджені з Мінсім’їмлолодьспорту;

· централізовані учбово-тренувальні збори основних і молодіжних (резервних) складів збірних команд України з видів спорту з урахуванням їх підготовки до офіційних міжнародних спортивних змагань сезону (кількість заходів, склад делегації визначаються за узгодженням з Мінсім’їмлолодьспорту на підставі виділених і затверджених фінансових лімітів).

Положення про всеукраїнські змагання з видів спорту на поточний рік розробляються федераціями у відповідності Загальними вимогами до розробки і складання положень про всеукраїнські змагання і затверджуються Мінсім’їмлолодьспорту не пізніше за термін, вказаний вище - 30 вересня попереднього до запланованого року.

Встановлюються наступна черговість і порядок подачі документів і пропозицій для формування II частини ЄКП:

· календар міжнародної спортивної федерації з вказівкою адреси її офіційного сайту в мережі Інтернет;

· календарні плани офіційних міжнародних спортивних змагань з передбачуваною участю збірних команд України окремо по основному і молодіжному (резервному) складах за встановленим зразком;

· Положення про всеукраїнські змагання;

· плани учбово-тренувальних зборів збірних команд України окремо по основному і молодіжному (резервному) складах за встановленим зразком.

Остаточний термін формування ЄКП встановлюється 30 листопада попереднього до запланованого року з урахуванням узгодження виділених фінансових лімітів.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. V. Етичні правила психологічних досліджень
 4. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 5. Банк приймає до оплати вимога-доручення від платника протягом 20 календарних днів із дати оформлення його одержувачем.
 6. Бюджетний календар
 7. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 8. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ І СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
 9. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 10. Вибір типу обмотки і складання схеми.
 11. Види графіків та правила їх побудови.
 12. Види календарних графіків
Переглядів: 2725

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Familiar colloquial style. | МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.049 сек.