Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Контрольні питання

Висновки.

Адміністративна послуга - це державна послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормати­вно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Ознаками адміністративних послуг можна вважати також те, що: адміністративна послуга надається за заявою особи; надання адміністративних послуг пов’язане із забезпеченням умов для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи; адміністративні послуги надають адміністративні органи (насамперед, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування) і обов’язково через реалізацію владних повноважень.

Стаття 4 Закону «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 р. визначає, що державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах: верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; стабільності; рівності перед законом; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних послуг; захищеності персональних даних; раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; неупередженості та справедливості; доступності та зручності для суб’єктів звернень.

Сучасний стан надання адміністративних послуг характеризується багатьма недоліками об’єктивного та суб’єктивного характеру. Для покращення якості надання адміністративних послуг пропонується: мінімізувати обсяг (номенклатуру) адміністративних послуг, та залишити лише ті послуги, які зумовлені публічними інтересами.

 

Рекомендована література:

1. Авер’янов В. До питання про поняття так званих „управлінських послуг”/ В. Авер’янов // Право України. – 2002. – № 6. – С. 125–127.

2. Буренко Т.Формування базисних інституцій та організацій з надання державних адміністративних послуг в Україні // Збірник наукових праць національної державного управління при Президенті України.-2009.-№1.-№1.-С.270

3. Жуковська А.Ю. Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади // Економічний простір.-2008.-№19.-С.82-91

4. Коліушко І.Б.Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимошук. — К.: Факт, 2003. — 496 с.

5. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монограф. - К.: Алерта, 2002.-573с.

6. Коліушко І.Чергове реформування адміністративних послуг? // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/11/16/6760192/

7. Ключковський Ю. Адміністративні послуги не повинні створювати додаткових проблем для людей / Ю. Ключковський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuns.com.ua/news.

8. Куц Ю. Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади / Ю. Куц. – Х.: НАДУ, 2006. – 192 с Легеза Є. О. Щодо визначення адміністративних послуг в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.-2010. - № 4.-С..203-207

9. Легеза Є. О. Щодо визначення адміністративних послуг в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.-2010. - № 4.-С.203-207

10. Поляк О. Механізми надання управлінських послуг органами влади: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. наук з державного управління: спец: 25.00.02 „Конституційне право” / О. Поляк. – Львів, 2006. – 20 с.

11. Прудиус Л. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг: теоретико-методологічний підхід : наук. розробка / Л. В. Прудиус; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. права і законотворч. процесу. – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 40 с.

12. Рабинович А. Юридично значимі послуги: загальнотеоретичне поняття, класифікація // Право України.-2010.-№8.- С.142-148

13. Світлична О. Щодо вдосконалення адміністративних послуг у сфері земельних правовідносин // Підприємництво, господарство і право.- 2010.-№8.-С.16-20

14. Сосновик О.О. Поняття та ознаки адміністративних послуг, які надаються органами внутрішніх справ / О.О. Сосновик // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДЮІ МВС ЛДУВС, 2006. – № 2. – С. 78-88.

15. Сосновик О.О. Правовий статус органів внутрішніх справ як суб’єктів надання адміністративних послуг / О.О. Сосновик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2006. – Вип. 3. – С. 138-145.

16. Сосновик О.О. Питання кваліфікації адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ / О.О. Сосновик // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 4. – С. 249-254.

17. Сосновик О.О. Дозвільні адміністративні послуги в органах внутрішніх справ / О.О. Сосновик // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 389-394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08cooovc.pdf.

1. Назвіть особливості інституту надання адміністративних послуг серед інших інститутів адміністративного права.

2. Сформулюйте визначення адміністративних послуг.

3. Перелічіть ознаки адміністративних послуг.

4. Перелічіть і охарактеризуйте принципи надання адміністративних послуг.

5. Перелічіть відомі Вам види адміністративних послуг.

6. Чим адміністративні, публічно-правові послуги відрізняються від приватних послуг у цивільному праві?

7. Чи розподілені повноваження по наданню адміністративних послуг між органами державної влади та місцевого самоврядування?

8. Класифікуйте адміністративні послуги.

9. Охарактеризуйте реєстраційні послуги.

10. Охарактеризуйте дозвільні послуги.

11. Охарактеризуйте ліцензійні послуги.

12. Як врегульовано питання про платність адміністративних послуг?

13. Назвіть і охарактеризуйте гарантії прав фізичних і юридичних осіб на отримання адміністративних послуг.

14. Сформулюйте етапи надання адміністративних послуг.

15. Назвіть ключові проблеми надання адміністративних послуг.

16. Які заходи щодо поліпшення якості надання адміністративних послуг Ви можете запропонувати?

 

 

Лекція. Лекція №11


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відповідаючи на питання, будьте впевнені в своїй перемозі і все у вас вийде.
Переглядів: 596

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Проблеми та перспективи практики надання адміністративних послуг | Поняття, ознаки та правова природа адміністративного договору

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.