Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Повноваження начальника слідчого управління.

Очолює та здійснює керівництво слідчим управлінням заступник начальника ГУМВС, УМВС – начальник слідчого управління, який, крім передбачених кримінально–процесуальним законодавством повноважень, несе персональну відповідальність за організацію і забезпечення виконання покладених на слідче управління завдань, дотримання чинного законодавства України, виконання наказів, вказівок, розпоряджень МВС України, ГУМВС, УМВС, прокуратури, суду з питань слідчої роботи.

Начальник слідчого управління представляє слідче управління в органах державної влади, місцевого самоврядування, в інших установах і організаціях. З урахуванням оперативної обстановки, навантаження та інших обставин вносить начальнику ГУМВС, УМВС пропозиції щодо змін у штатах та перерозподілу штатної чисельності підпорядкованих органів досудового слідства та пропозиції про зміну працівникам слідчого управління посадових окладів, установлює надбавки в передбачених законодавством розмірах та в межах фонду заробітної плати. Заохочує і накладає дисциплінарні стягнення на підпорядкованих працівників слідчого апарату. Здійснює контроль за плануванням роботи слідчого управління, затверджує положення про його структурні підрозділи та плани їх роботи; визначає обов’язки своїх заступників, завдання підрозділів, затверджує функціональні обов’язки особового складу.

Одним із повноважень начальника слідчого управління є забезпечення достовірності статистичної звітності і обліку даних про стан, характер, обсяг і результати слідчої роботи, а також регулярне їх узагальнення і прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення слідчої роботи.

Начальник слідчого управління перевіряє і оцінює діяльність підпорядкованих органів досудового слідства, їх керівників, а також окремих слідчих; у межах компетенції видає накази, розпорядження, дає вказівки; з встановленому порядку витребує від органів досудового слідства необхідні відомості, документи і матеріали, кримінальні справи; дає вказівки за матеріалами кримінальних справ для їх вирішення згідно з чинним законодавством у максимально короткий термін. Разом з тим заслуховує на оперативних нарадах звіти працівників слідчих підрозділів, інших працівників підпорядкованих міськрайлінорганів та підрозділів спеціальної міліції про стан розкриття й розслідування злочинів, взаємодії служб на цьому напрямку роботи. Запобігає фактам втручання в процесуальну діяльність слідчих осіб, які не уповноважені на це законодавством, а також залучення слідчих для охорони громадського порядку, проведення профілактичних операцій та інших заходів, не пов’язаних з розслідуванням кримінальних справ. За кожним таким фактом організовує службове розслідування для вжиття до винних заходів дисциплінарного впливу.

Начальник слідчого управління, із залученням досвідчених працівників оперативних служб, забезпечує навчання слідчих з питань, які стосуються оперативних можливостей правоохоронних органів і методів реалізації відомостей, здобутих оперативно–розшуковим шляхом; організовує навчання тактики і методики розслідування окремих категорій злочинів, організації слідчої роботи; формує навчальні групи залежно від досвіду роботи і спеціалізації слідчих; практикує спільні заняття слідчих із працівниками оперативних служб з розглядом питань тактики і методики їх взаємодії в конкретних кримінальних справах; забезпечує впровадження в практику передового досвіду. Керівник слідчого підрозділу вживає заходів щодо покращання взаємодії слідчих з органами та підрозділами, які здійснюють оперативно–розшукову і експертно–криміналістичну діяльність, забезпечує взаємодію з органами прокуратури і суду. Організовує висвітлення в засобах масової інформації та виданнях МВС України стану розслідування кримінальних справ та питання щодо діяльності підпорядкованих підрозділів досудового слідства.

Забезпечуючи дотримання законності в діяльності органів досудового слідства, начальник слідчого управління організовує розгляд і вирішення відповідно до чинного законодавства звернень громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, що надходять до ГУМВС, УМВС, у зв’язку з провадженням досудового слідства в кримінальних справах. У його – обов’язках добір, розстановка, виховання і навчання кадрів органів досудового слідства, атестація працівників, представлення їх до присвоєння спеціальних звань. Він розглядає подання слідчих органів внутрішніх справ про продовження строку тримання обвинувачених під вартою понад 4 місяці, а також строку досудового слідства понад 3 місяці.

Начальник слідчого управління дозволяє відрядження і надає відпустки працівникам слідчого управління, бере безпосередню участь у вирішенні питань їх соціального забезпечення і побутового влаштування. Задля цього, відповідно до компетенції, розпоряджається матеріальними цінностями і грошовими засобами, виділеними для потреб слідчого управління.

На період тимчасової відсутності начальника слідчого управління (відділу) його обов’язки виконує перший заступник (заступник).

Слідчий відділ, відділення міського, районного, міськрайонного, лінійного управління, відділу, відділення ГУМВС, УМВС, відділу спеціальної міліції є органом досудового слідства, який здійснює безпосереднє розслідування кримінальних справ про злочини, які згідно з кримінально–процесуальним законодавством України належать до підслідності слідчих органів внутрішніх справ.

Штат слідчих підрозділів апаратів міськуправлінь, відділів спеціальної міліції та зміни до нього затверджуються наказами МВС України, а слідчих підрозділів міськрайлінорганів – наказами начальника ГУМВС, УМВС. Діяльність слідчого підрозділу здійснюється згідно з перспективними і поточними планами роботи, що складаються з урахуванням оперативної обстановки та стану слідчої роботи.

Начальник слідчого підрозділу, який здійснює керівництво цим підрозділом, наділений широким колом прав та обов’язків і несе персональну відповідальність за стан слідчої роботи в слідчому підрозділі та за виконання покладених на нього завдань. Він може мати заступника (заступників), кількість яких визначається відповідно до нормативів, установлених наказами МВС України.

Начальник слідчого підрозділу, крім повноважень, передбачених Кримінально–процесуальним кодексом України, визначає обов’язки своїх заступників, затверджує функціональні обов’язки особового складу підрозділу шляхом установлення спеціалізації в розслідуванні окремих категорій злочинів. Він має установлювати розпорядок роботи слідчого відділу, відділення, вимагати та контролювати дотримання службової дисципліни, порушувати в установленому порядку клопотання про заохочення працівників чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Керівник слідчого підрозділу забезпечує плановість його роботи. Задля цього він контролює ретельне планування роботи слідчих підрозділів та висвітлення в них наявних проблем з урахуванням результатів роботи та оперативної обстановки, відображення у планах відповідних заходів щодо їх вирішення з урахуванням наказів, розпоряджень, вказівок МВС, ГУМВС, УМВС. У обов’язках керівника СУ– забезпечення щомісячного складання планів розслідування в кримінальних справах про злочини минулих років (копії планів надсилаються до слідчого управління для здіснення контролю); здійснення регулярного контролю за виконанням запланованих заходів; щомісячне формування перспективного плану розслідування кримінальних справ, який подається до слідчого управління не пізніше 30 числа кожного місяця.

Крім того, начальник слідчого підрозділу здійснює контроль за дотриманням плану–графіка розслідування кримінальних справ, станом розслідування кримінальних справ, у яких закінчився двомісячний термін, уживає заходів щодо їх вирішення в максимально стислі строки, кількістю, своєчасністю і обґрунтованістю прийнятих рішень про зупинення слідства в кримінальних справах, обґрунтованістю порушення кримінальних справ, особливо у сфері економіки, і обрання запобіжного заходу, своєчасністю здачі до архіву підрозділів інформаційних технологій закритих кримінальних справ; обґрунтованістю і достовірністю даних про розслідування злочинів і кримінальних справ та об’єктивністю відображення відомостей в облікових документах і статистичних звітах, у тому числі:

– про участь слідчих у розкритті злочинів;

– кількість складених слідчими протоколів про корупційні діяння;

– порушення у матеріалах норм кримінально–процесуального законодавства при прийнятті рішень .

На начальника слідчого підрозділу покладається розгляд заяв і повідомлень про злочини, що надходять до слідчого відділу (відділення), а також матеріалів про злочини і забезпечення прийняття по них рішень відповідно до вимог кримінально–процесуального законодавства України. Задля цього забезпечується своєчасний виїзд слідчих на місця подій за заявами і повідомленнями про злочини, які належать до підслідності слідчих органів внутрішніх справ, та якісну роботу з документування протиправних дій. Він має особисто виїжджати на місця вчинення умисних убивств та очолювати роботу слідчо–оперативних груп з їх розслідування. За погодженням з начальником органу внутрішніх справ залучати до роботи із забезпечення розслідування обставин у кримінальних справах необхідні сили інших служб, а також технічні та інші засоби.

Начальник слідчого підрозділу також заслуховує слідчих з питань розслідування кримінальних справ, виконання планів роботи і підвищення професійної майстерності слідчих; заслуховує членів слідчо–оперативних груп про результати роботи з розкриття і розслідування конкретних злочинів; припиняє факти втручання не уповноважених на то законодавством осіб в процесуальну діяльність слідчих. При виявленні таких фактів негайно доповідає начальнику слідчого управління ГУМВС, УМВС для відповідного реагування. Начальник СУ аналізує оперативну обстановку, стан роботи з розслідування злочинів, результати діяльності слідчого відділу (відділення) і кожного слідчого; перевіряє якість і своєчасність виконання окремих доручень слідчих у кримінальних справах, узагальнює результати виконання; вносить пропозиції начальнику органу внутрішніх справ щодо вжиття заходів дисциплінарного впливу на працівників, які формально ставляться до виконання таких доручень.

Начальник слідчого підрозділу може щомісячно організовувати перевірки зберігання вилучених з місць подій слідів, інших речових доказів та їх повне й ефективне використання в розкритті злочинів. Щорічно до 5 січня подає до слідчого управління ГУМВС, УМВС списки слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні справ про злочини, скоєні проти життя та здоров’я особи, про економічні злочини, дорожньо–транспортні пригоди, злочини, скоєні неповнолітніми або за їх участю, пов’язані з торгівлею людьми. Забезпечує неухильне дотримання спеціалізації при розслідуванні кримінальних справ. У межах компетенції видає розпорядження, вказівки з питань досудового слідства.

Начальник слідчого підрозділу має право: подавати до слідчого управління ГУМВС, УМВС подання про заохочення слідчих, які сумлінно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків і досягли високих результатів у роботі, а також про покарання за допущені порушення законності і дисципліни; брати безпосередню участь у вирішенні питань щодо соціального забезпечення і побутового влаштування слідчих; самостійно оголошувати працівнику слідчого підрозділу подяку за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, позитивні результати в роботі; застосовувати до підлеглих працівників дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження.

Начальник слідчого підрозділу забезпечує належний та постійний облік щодо виставлених статистичних карток на закінчені кримінальні справи, а також на справи, що знаходяться у прокурора; роботи кожного слідчого і слідчого підрозділу в цілому; забезпечує впровадження в практику роботи слідчих рекомендацій щодо наукової організації праці, використання сучасної криміналістичної техніки, передового досвіду і нових методів розслідування окремих видів злочинів.

До компетенції керівника слідчого підрозділу входить обов’язок розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення досудового слідства, вносити відповідні пропозиції начальнику органу внутрішніх справ, вищого органу досудового слідства з цього питання; аналізувати стан матеріально–технічного забезпечення слідчих та щоквартального інформування начальника слідчого управління ГУМВС, УМВС про наявні недоліки з цих питань; особисто проводити зі слідчими заняття в системі службової підготовки; забезпечувати своєчасну кодифікацію і вивчення кожним працівником нових законодавчих і нормативно–правових актів МВС України, що регламентують діяльність органів досудового слідства; забезпечувати функціонування в підрозділі спецбібліотеки та постійне оновлення літератури в ній, а також оформлення підписки центральних видань засобів масової інформації, які публікують правові акти та зміни до чинного законодавства України; щомісячно складати узгоджений з прокурором статистичний звіт про слідчу роботу; забезпечувати об’єктивність документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх учинили, і кримінальних справ.

На начальника слідчого підрозділу покладається обов’язок здійснювати аналіз причин і умов, що сприяють учиненню злочинів, вносити узагальнені подання керівникам підприємств, організацій, установ для їх усунення, надсилати інформації і пропозиції до відповідних органів влади і управління; особисто розглядати подання прокурорів, окремі ухвали судів про порушення норм кримінально–процесуального законодавства України, скарги на дії слідчих під час проведення ними досудового слідства і вживати заходів щодо усунення недоліків у роботі конкретних слідчих та слідчого підрозділу в цілому.

Начальник представляє слідчий відділ (відділення) в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших установах і організаціях. На період тимчасової відсутності начальника слідчого підрозділу його обов’язки виконує заступник.

 


Читайте також:

 1. Адаптивні організаційні структури управління.
 2. Адміністративне право і державне управління.
 3. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 4. Аналіз організаційних структур управління.
 5. Базові (головні, стратегічні) психологічні проблеми управління.
 6. Бюджетне повноваження Державного казначейства України.
 7. Бюджетні повноваження ДКСУ
 8. Бюрократичні організаційні структури управління.
 9. Варіанти управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем: штовхаюча система і тягнуча система управління.
 10. Взаємодія між елементами інформаційної системи управління.
 11. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
 12. Види методів державного управління.
Переглядів: 1642

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Повноваження начальника Головного слідчого управління. | Завдання та функції органів досудового слідства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.