Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Завдання та функції органів досудового слідства

 

Відповідно до Положення про органи досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України № 160 від 31 березня 2008 р., основними завдання органів досудового слідства є:

- організація і здійснення досудового слідства в кримінальних справах відповідно до чинного законодавства України;

- організаційно–методичне керівництво розслідуванням злочинів, що підслідні органам внутрішніх справ України;

- ужиття, у межах компетенції, відповідних заходів до припинення порушення законних інтересів і прав громадян та суспільства;

- забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам збитків, завданих злочинами;

- виявлення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів, і вжиття через відповідні органи заходів до їх усунення;

- визначення основних напрямків удосконалення слідчої роботи, запровадження в практику досягнень науки і техніки, позитивного досвіду, прогресивних форм і методів організації досудового слідства.

Виконання вищезазначених завдань покладено на всі органи та підрозділи у системі органів досудового слідства. Виходячи із цих завдань, визначені завдання для кожної ланки органів досудового слідства. Так, Положення про Головне слідче управління МВС України, яке затверджено вищезазначеним наказом МВС України, визначає, що основними завданнями Головного слідчого управління МВС України є:

- організаційно–методичне керівництво діяльністю органів досудового слідства з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного розслідування злочинів, що віднесені до підслідності слідчих органів внутрішніх справ;

- здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням законності в діяльності органів досудового слідства;

- організація взаємодії слідчих підрозділів з іншими підрозділами внутрішніх справ і, у межах компетенції, з іншими правоохоронними органами України, а також відповідними органами іноземних держав на підставі міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких дано Верховною Радою України;

- здійснення профілактичної роботи на підставі матеріалів розслідування злочинів з використанням можливостей державних органів, громадських організацій, трудових колективів та засобів масової інформації;

- підвищення професійної майстерності працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ;

- безпосереднє розслідування кримінальних справ;

- організація виконання міжнародно–правових доручень.

Завдання слідчого управління визначені Типовим Положенням про слідче управління головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті і затверджені згаданим наказом МВС України від 31 березня 2008 р. До таких завдань належать:

- належна організація роботи органів досудового слідства підпорядкованих міськрайлінорганів та підрозділів спеціальної міліції при суворому дотриманні ними Конституції України, законів та інших нормативно–правових актів України;

- організаційно–методичне керівництво діяльністю органів досудового слідства з метою забезпечення всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин у справах, що віднесені до підслідності слідчих органів внутрішніх справ;

- надання методичної і практичної допомоги в розслідуванні складних, багатоепізодних справ чи справ про тяжкі і особливо тяжкі злочини, в організації роботи підпорядкованих підрозділів, підвищенні результативності їх роботи;

- здійснення контролю за своєчасним розглядом заяв і повідомлень про злочини, підслідні органам внутрішніх справ, і обґрунтованістю прийняття в них рішень; обґрунтованістю обрання запобіжного заходу особам, які вчинили злочини; обґрунтованістю звільнення затриманих за вчинення злочинів осіб з ізолятора тимчасового тримання, затриманих та взятих під варту осіб (ІТТ), а також заарештованих осіб – із слідчого ізолятора (СІЗО) та прийняттям законних рішень у справах; дотриманням процесуальних строків при розслідуванні кримінальних справ; додержанням установленого порядку продовження процесуальних строків у справах та організацією розслідування цих справ у встановлені законодавством строки: організацією розслідування кримінальних справ про злочини, учинені проти життя та здоров’я, волі, честі, гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи; обґрунтованістю зупинення слідства в кримінальних справах з підстав, передбачених чинним законодавством України; організацією розслідування кримінальних справ стосовно організованих груп і злочинних організацій та розглядом указаних справ у судах; обґрунтованістю прийняття рішень про закриття кримінальних справ згідно з чинним законодавством України; дотриманням законності при розслідуванні кримінальних справ; забезпеченням процесуальної самостійності слідчих; дотриманням обліково–реєстраційної дисципліни слідчими при розслідуванні кримінальних справ та розгляді заяв і повідомлень про злочини; активною участю слідчих у безпосередньому розкритті злочинів;

- організація взаємодії працівників органів досудового слідства з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, а також з іншими правоохоронними органами України та компетентними органами іноземних держав на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- інформування населення через засоби масової інформації про виявлені в ході розслідування справ причини і умови, що сприяють учиненню злочинів, а також унесення пропозицій в державні, громадські організації і установи щодо усунення цих причин та умов;

- вивчення, узагальнення і організацію впровадження в діяльність слідчих підрозділів передових форм і методів роботи з розкриття й розслідування злочинів;

- спільно з підрозділами кадрового забезпечення відбір і розстановка кадрів структурних підрозділів слідчого управління, а також органів досудового слідства підпорядкованих міськрайлінорганів та підрозділів спеціальної міліції; контроль за стажуванням слідчих працівників, особливо молодих спеціалістів, а також за дотриманням спеціалізації слідчих;

- проведення в системі службової підготовки занять з працівниками органів досудового слідства підпорядкованих міськрайлінорганів та підрозділів спеціальної міліції;

- кваліфіковане розслідування безпосередньо слідчим управлінням найбільш складних, багатоепізодних кримінальних справ про особливо тяжкі і тяжкі злочини, міжрегіональних справ, у тому числі про злочини, учинені організованими групами та злочинними організаціями, інші злочини, що набули значного суспільного резонансу.

Завдання третьої ланки у системі слідчих органів – слідчого підрозділу, визначено Типовим Положенням про слідчий відділ, відділення міського, районного, міськрайонного, лінійного управління, відділу ГУМВС, УМВС, відділу спеціальної міліції. Основними завданнями слідчого підрозділу є:

- забезпечення у межах повноважень виконання законодавства України про належну організацію розслідування кримінальних справ, які підслідні слідчим органам внутрішніх справ України;

- своєчасний розгляд заяв і повідомлень, матеріалів про злочини, що підслідні слідчим органам внутрішніх справ, і прийняття по ним законних рішень;

- дотримання процесуальних строків при розслідуванні кримінальних справ; забезпечення встановленого порядку їх продовження;

- обґрунтоване обрання запобіжного заходу особам, які вчинили злочини;

- дотримання законності при розслідуванні кримінальних справ;

- обґрунтоване прийняття рішень про зупинення слідства в кримінальних справах або їх закриття;

- відшкодування матеріальних збитків, завданих злочинами, та видатків, пов’язаних з розслідуванням кримінальних справ;

- активна участь у розкритті злочинів, у тому числі минулих років, а також розкриття злочинів слідчим шляхом;

- інформування населення через засоби масової інформації про виявлені в ході розслідування кримінальних справ причин та умов, що сприяють учиненню злочинів, а також внесення в установленому порядку пропозицій у державні, громадські організації та установи щодо усунення цих причин і умов;

- дотримання обліково–реєстраційної дисципліни слідчими при розслідуванні злочинів;

- забезпечення процесуальної самостійності слідчих.

Відповідно до покладених на органи досудового слідства завдань вони виконують наступні функції: усебічне, повне і об’єктивне дослідження обставин у кримінальних справах в межах визначеної компетенції; аналіз слідчої практики, організації і результатів діяльності слідчих органів внутрішніх справ України, внесення на основі цього в установленому порядку пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування органів досудового слідства, забезпечення правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю, інформування населення із зазначених питань через засоби масової інформації; розроблення та реалізація заходів щодо зміцнення законності, підвищення якості слідства і скорочення його строків; вивчення, узагальнення і надання рекомендацій з упровадження позитивного досвіду досудового слідства, розроблення для використання на практиці сучасних методик розслідування окремих видів злочинів; організація взаємодії слідчих органів внутрішніх справ України з органами, що здійснюють оперативно–розшукову та експертну діяльність, дізнання, прокурорський нагляд і судовий контроль у кримінальних справах; вивчення практики застосування слідчими органів внутрішніх справ України норм права і розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України; забезпечення добору, розстановки і виховання слідчих кадрів, підвищення їх кваліфікації та професійної майстерності; організація відповідно до чинного законодавства України розгляду і вирішення звернень, скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з провадженням досудового слідства в кримінальних справах.

Зазначені вище функції є базовими для визначення функцій Головного слідчого управління МВС України, слідчого управління, слідчого підрозділу.

Головне слідче управління МВС України здійснює аналіз діяльності органів досудового слідства, розробляє і реалізує заходи, спрямовані на вдосконалення організації слідчої роботи, підвищення якості та скорочення строків розслідування злочинів; здійснює заходи щодо забезпечення законності при проваджені у справах про злочини; вносить керівництву МВС України пропозиції про вжиття заходів щодо вдосконалення досудового слідства, підвищення його ролі в розкритті та розслідуванні злочинів; уживає разом з Департаментом кадрового забезпечення МВС України у взаємодії з вищими навчальними закладами і науково–дослідними установами МВС України заходів щодо комплектування органів досудового слідства, визначення потреби в кадрах працівників слідчих підрозділів, розподілі і стажуванні молодих спеціалістів, забезпеченні раціонального використання і закріплення кадрів на слідчій роботі; забезпечує підбір керівних кадрів для органів досудового слідства, організацію їх стажування та підвищення кваліфікації.

При виконанні завдань ГСУ здійснює відомчий процесуальний контроль за розслідуванням найбільш складних та актуальних кримінальних справ про тяжкі і особливо тяжкі злочини, у тому числі вчинені проти життя та здоров’я особи, які набули широкого суспільного резонансу, відносно організованих груп та злочинних організацій, що знаходяться на контролі МВС та Генеральної прокуратури України, а також вивчає такі справи, надає практичну і методичну допомогу в їх розслідуванні; веде контрольно–наглядові провадження у цих справах; узагальнює слідчу практику у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, у тому числі проти життя та здоров’я особи, у сфері економіки та службової діяльності, а також учинені організованими групами і злочинними організаціями, неповнолітніми та за їх участю, відносно (та за участю) іноземних громадян, стосовно народних депутатів, працівників засобів масової інформації, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, учинені із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв, про їх розкрадання, про дорожньо–транспортні пригоди та за іншими лініями роботи.

Головне слідче управління МВС України забезпечує безпосереднє розслідування найбільш складних та актуальних справ про скоєні злочини, злочини, учинені організованими групами та злочинними організаціями, особливо тяжкі злочини у сфері економіки і службової діяльності, а також ті, що мають міжрегіональний або міжнародний характер; надає практичну та методичну допомогу органам досудового слідства в організації їх діяльності, здійснює перевірку їх роботи; координує хід розслідування справ про злочини, що носять резонансний, міжрегіональний та міжнародний характер, створює в необхідних випадках міжрегіональні чи міжвідомчі слідчі групи для їх розслідування; розробляє та вживає заходи щодо підвищення рівня слідчої роботи, усунення наявних недоліків, постійного контролю за їх усуненням, разом з тим здійснює аналіз та узагальнення стану профілактичної роботи слідчих, внесення подань до відповідних центральних органів виконавчої влади про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочинів, готує матеріали з цих питань до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, для засобів масової інформації, організує зустрічі із населенням з питань профілактики злочинів.

Відповідно до покладених на нього завдань здійснює розроблення рекомендацій щодо вдосконалення тактики і методики розслідування злочинів; вивчає та узагальнює слідчу практику, сприяє упровадженню позитивного досвіду досудового слідства; організує розроблення для використання на практиці сучасних методик розслідування окремих видів злочинів; сприяє організації та проведенню нарад, науково–практичних конференцій і семінарів, інших заходів з підвищення кваліфікації та професійної майстерності слідчих працівників, а також з інших питань, що стосуються проблем досудового слідства; контролює видання інформаційного збірника «Слідча практика»; здійснює контроль за використанням слідчими криміналістичної техніки.

Однією із функцій ГСУ є організація взаємодії слідчих органів внутрішніх справ України при реалізації матеріалів оперативно–розшукової діяльності та розслідуванні кримінальних справ з органами і підрозділами, що здійснюють оперативно–розшукову, експертну діяльність, дізнання, прокурорський нагляд у кримінальних справах і, у межах компетенції, з іншими правоохоронними органами; розроблення та здійснення разом з іншими підрозділами МВС України заходів щодо вдосконалення взаємодії слідчих органів з іншими органами і підрозділами внутрішніх справ у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, розшуку осіб, що їх учинили; ужиття в установленому порядку та в межах своєї компетенції заходів щодо організації взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав у ході розслідування злочинів, учинених на території України іноземцями та особами без громадянства або за їх участю; звернення в установленому порядку до компетентних органів іноземних держав із запитами про надання правової допомоги щодо виконання міжнародних доручень слідчих органів внутрішніх справ України правоохоронними органами іноземних держав; організація виконання органами досудового слідства МВС України звернень про надання правової допомоги, які надійшли з інших держав; участь у розробленні проектів міждержавних угод про правову допомогу в кримінальних справах.

Працівники цього структурного підрозділу забезпечують підготовку матеріалів для внесення на розгляд Голови Верховного Суду України та його заступників подань про продовження строків тримання обвинувачених під вартою, а також Генеральному прокурору України і його заступникам клопотань про продовження строків досудового слідства у справах, які знаходяться в провадженні слідчих органів внутрішніх справ; забезпечують процесуальний контроль за якісним розслідуванням цих справ у встановлені строки, надають допомогу в їх розслідуванні; аналізують причини тривалого розслідування кримінальних справ, надають рекомендації щодо скорочення строків слідства; забезпечують достовірність статистичної звітності та обліку даних про характер, обсяг і результати слідчої роботи, а також регулярне узагальнення і вдосконалення слідчої практики.

Важливою функцією в діяльності ГСУ є організація розгляду та вирішення у визначеному законодавством порядку звернень громадян, установ, організацій і підприємств, депутатських запитів та звернень народних депутатів України, які надходять до МВС у зв’язку з провадженням досудового слідства в кримінальних справах, критичних виступів у засобах масової інформації, подань органів прокуратури і ухвал суду з питань досудового слідства; вжиття заходів щодо покращання цієї роботи на місцях; у разі необхідності – забезпечення проведення службових розслідувань, у т.ч. з виїздом до органів досудового слідства на місця, за фактами порушень слідчими норм кримінально–процесуального законодавства та вирішення питань про відповідальність цих працівників.

Головне слідче управління МВС України проводить заслуховування на оперативних нарадах керівників органів досудового слідства з питань організації слідчої роботи, а також слідчих та працівників інших підрозділів органів внутрішніх справ про їх участь у розкритті й розслідуванні злочинів; забезпечує підготовку за результатами цих нарад відповідних управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних тенденцій та поліпшення роботи.

На цей підрозділ покладається вивчення практики застосування права і розроблення проектів нормативно–правових актів з питань, що стосуються діяльності органів досудового слідства; участь у підготовці проектів нормативно–правових актів; інформування підпорядкованих органів досудового слідства про зміни в чинному законодавстві; видання, у межах своєї компетенції, наказів, розпоряджень, інструкцій, надання вказівок з питань досудового слідства, які є обов’язковими для всіх органів досудового слідства і дізнання; скасування наказів, розпоряджень та вказівок керівників підлеглих підрозділів органів досудового слідства, які суперечать чинному законодавству та нормативно–правовим актам МВС України; участь у розробленні нормативів навантаження на працівників органів досудового слідства, їх матеріально–технічного забезпечення, типових положень та типових структур підрозділів досудового слідства.

Слідче управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує розслідування складних кримінальних справ про міжрегіональні злочини, вчинені організованими групами і злочинними організаціями, та тих, що набули значного суспільного резонансу.

На основі аналізу стану злочинності та з урахуванням результатів розслідування вчинених злочинів, слідче управління забезпечує щомісячне узагальнення статистичних відомостей про:

- основні показники роботи органів досудового слідства (за встановленими формами);

- дотримання норм кримінально–процесуального законодавства при розгляді заяв і повідомлень про злочини;

- кримінальні справи з порушеними строками досудового слідства;

- кримінальні справи, досудове слідство в яких залишається зупиненим понад 2 місяці у зв’язку із захворюванням обвинуваченого;

- кримінальні справи про очевидні злочини, зупинені у зв’язку з невстановленням осіб, які їх учинили;

- кримінальні справи, досудове слідство в яких зупинялося два і більше разів через невстановлення місцезнаходження обвинуваченого;

- кримінальні справи, у яких пред’явлено обвинувачення, але не прийнято процесуального рішення в строк понад 2 місяці;

- про безпосереднє розкриття злочинів слідчими.

Слідче управління уживає заходів щодо усунення недоліків та активізації роботи з розслідування кримінальних справ і прийняття в них обґрунтованих рішень; організовує щоквартальний аналіз:

- обґрунтованості порушення і закриття кримінальних справ;

- дотримання процесуальних строків при розслідуванні;

- стану якості розслідування кримінальних справ;

- результатів розгляду заяв і скарг громадян;

- практики обрання запобіжного заходу;

- стану дотримання дисципліни і законності в діяльності слідчих, розгляду подань і дисциплінарних проваджень прокурорів, ухвал, постанов судів.

На слідче управління покладається забезпечення підготовки щоквартальних планів роботи структурних підрозділів слідчого управління і підпорядкованих підрозділів на місцях та контроль за виконанням запланованих заходів у встановлені строки; здійснення контролю за встановленим порядком проведення щомісячних звірок з підрозділами інформаційних технологій за результатами розслідування вчинених злочинів і здачі звітів про результати роботи органів досудового слідства керівниками підпорядкованих слідчих підрозділів; організація проведення щорічних інвентаризацій кримінальних справ; ужиття невідкладних заходів щодо прийняття рішень у кримінальних справах, у яких скінчилися строки давності притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Зазначене управління готує і надсилає на місця огляди, аналізи, розпорядження, методичні рекомендації, накази з питань організації слідчої роботи.

З метою прийняття необхідних управлінських рішень для вдосконалення роботи слідства слідче управління вивчає питання обґрунтованості порушення і закриття кримінальних справ про злочини у сфері економіки, організовує проведення службових перевірок за вказаними фактами; стан розгляду в судах кримінальних справ про злочини, учинені організованими злочинними групами та злочинними організаціями; матеріали клопотань про продовження процесуальних строків у кримінальних справах, забезпечує контроль за надісланням повідомлень до СІЗО про продовження строків тримання обвинувачених під вартою, якісним розслідуванням таких справ у межах, визначених чинним законодавством України.

У межах своїх повноважень слідче управління, аналізує причини тривалого розслідування кримінальних справ, надає відповідні рекомендації щодо вжиття заходів для скорочення строків слідства; веде обліки кримінальних справ про очевидні і неочевидні злочини, що стоять на контролі в Генеральній прокуратурі та МВС України, забезпечує ведення в цих справах наглядових проваджень та якісне дослідження обставин у максимально стислі строки; перевіряє обґрунтованість звільнення із СІЗО осіб, які скоїли особливо тяжкі і тяжкі злочини, та зміни їм запобіжного заходу на більш м’який.

Важливою функцією слідчого управління є забезпечення на підставі міжнародних угод у межах своєї компетенції підготовки і надіслання в установленому порядку міжнародних доручень про надання правової допомоги в кримінальних справах і виконання міжнародних доручень правоохоронних органів інших держав.

На цей підрозділ покладається здійснення контролю за використанням слідчими криміналістичної та іншої організаційної техніки; забезпечення кодифікації чинного законодавства України для застосування слідчими в практичній діяльності; проведення нарад, семінарів, конференцій з питань удосконалення слідчої роботи, організації взаємодії з оперативними службами органів внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами щодо розкриття і розслідування вчинених злочинів.

Слідче управління організовує прийом громадян, своєчасний розгляд їх заяв, скарг, листів, пропозицій з питань, що належать до компетенції слідства, уживає заходів щодо покращання цієї роботи в самому управлінні та на місцях.

На слідче управління не може бути покладено виконання функцій, не передбачених кримінально–процесуальним законодавством та наказом МВС України, яким затверджено Типове Положення про слідче управління головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті.

Слідчий підрозділ відповідно до поставлених завдань забезпечує якісне, повне, об’єктивне, усебічне та в установлені законом строки розслідування кримінальних справ про злочини, підслідні слідчим органів внутрішніх справ України; здійснює опрацювання і реалізацію заходів щодо вдосконалення якості слідства і дотримання процесуальних строків при розслідуванні кримінальних справ, забезпечення прав людини і законних інтересів громадян; забезпечує організацію взаємодії слідчих з органами, що здійснюють оперативно–розшукову і експертну діяльність, дізнання, координацію діяльності з органами, що здійснюють прокурорський нагляд та судовий контроль за розслідуванням у кримінальних справах.

У межах своєї компетенції слідчий підрозділ забезпечує узагальнення та аналіз причин і умов, що сприяють учиненню злочинів, роботи слідчих з відшкодування завданих злочинами матеріальних збитків, відновлення порушених прав і інтересів громадян, установ і організацій, потерпілих від злочинів; ужиття заходів щодо вдосконалення цієї роботи; розповсюдження і впровадження передових методів розслідування і використання технічних засобів при розкритті та розслідуванні злочинів.

Однією із важливих функцій цього підрозділу є здійснення якісного і в установлені терміни розгляду заяв та повідомлень про злочини. Розгляд та вирішення заяв, повідомлень, матеріалів про злочини, які надійшли для розгляду в слідчий підрозділ та звернень громадян, установ, організацій і підприємств, що надходять до органів внутрішніх справ у зв’язку з провадженням досудового слідства в кримінальних справах, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України

Облік є важливою функцією слідчого підрозділу. Він здійснюється щодо:

- заяв, повідомлень, матеріалів про злочини, які надійшли для розгляду в слідчий підрозділ, строків їх вирішення, а також матеріалів, за якими відмовлено в порушенні кримінальних справ;

- виїзду слідчих на місця подій, вилучення слідів і речових доказів та їх своєчасне надіслання на експертне дослідження;

- кримінальних справ, порушених слідчими, переданих через прокурора від органу дізнання та від інших органів;

- надісланих органу дізнання доручень слідчих, контроль за дотриманням строків і результатів їх виконання; негайне інформування начальника органу дізнання про недоліки в організації цієї роботи;

- затриманих слідчими за підозрою в учиненні злочину осіб, а також звільнених з ізоляторів тимчасового тримання затриманих та взятих під варту осіб; проведення службових перевірок за фактами звільнення з ІТТ та слідчих ізоляторів осіб, затриманих за підозрою в учиненні злочинів, та заарештованих; надіслання до слідчого управління висновків за вказаними перевірками із зазначенням причин допущення таких фактів та вжитих заходів щодо усунення недоліків у роботі;

- майна та цінностей, що вилучено в ході досудового слідства в обвинувачених, а також майна і коштів, на які накладено арешт, з метою забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків та можливої їх конфіскації;

- злочинів, виявлених у ході розслідування кримінальних справ, злочинів, які розкриті слідчим шляхом, а також за участю слідчих, у тому числі злочинів минулих років;

- зупинених провадженням кримінальних справ та забезпечення прийняття у них законних рішень.

Слідчий підрозділ забезпечує інформування начальника органу дізнання про порушення працівниками дізнання строків розгляду заяв і повідомлень про злочини, що надійшли до слідчого підрозділу, про факти неякісного збирання органом дізнання матеріалів дослідчої перевірки для проведення службових перевірок і вжиття заходів реагування до винних; повернення неякісних матеріалів дослідчої перевірки начальнику органу дізнання із вказівками про усунення недоліків.

Важливою функцією слідчого підрозділу є дотримання дисципліни і законності в діяльності слідчих, ужиття заходів щодо недопущення надзвичайних подій за участю особового складу, підвищення рівня професійної майстерності підлеглих; в необхідних випадках – здійснення службових розслідувань при порушенні слідчими строків розгляду заяв та повідомлень про злочини, ужиття заходів реагування до винних.

Однією із функцій для слідчого підрозділу визначено проведення щомісячно (з 25 по 30 число) звірок з підрозділами інформаційних технологій щодо достовірності облікованих статистичних даних про загальну кількість розслідуваних злочинів, злочинів по лінії карного розшуку, у т.ч. тяжких та особливо тяжких, по лінії економіки, а також достовірності документів первинного обліку за злочинами, у кримінальних справах про які пред’явлено обвинувачення, зупинених провадженням та залишку нерозслідуваних кримінальних справ, у т.ч. понад 2 місяці, відомостей про відшкодування збитків, розкриття злочинів слідчим шляхом та за участю слідчих; вжиття організаційних і профілактичних заходів до усунення недоліків в обліково–статистичній роботі.

Слідчим підрозділом проводиться щорічна, до 10 лютого, інвентаризація наявних у слідчому підрозділі кримінальних справ. Позачергова інвентаризація кримінальних справ проводиться при зміні начальника слідчого підрозділу.

В коло функцій слідчого підрозділу входить вивчення спільно з оперативними службами органів внутрішніх справ матеріалів про злочини у сфері економіки з метою прийняття в них законних рішень; створення дієвих слідчо–оперативних груп для завершення слідства у кримінальних справах про злочини даної категорії в максимально короткі терміни.

Зазначеним вище підрозділом ведуться контрольно–спостережні провадження у всіх кримінальних справах, які знаходяться в провадженні слідчих; здійснюється обов’язкове планування розслідування в кожній кримінальній справі, а також поточне і календарне планування роботи кожним слідчим; проводиться систематична робота щодо закриття кримінальних справ, у яких скінчилися строки давності притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності; забезпечується робота щодо здачі в архівні підрозділи закритих кримінальних справ цієї категорії. Разом з тим забезпечується об’єктивне та повне складання і надання до підрозділів інформаційних технологій ГУМВС, УМВС документів первинного обліку злочинів про осіб, які їх скоїли, звітів про рух кримінальних справ і результати роботи підлеглих слідчих.

Працівники слідчого підрозділу забезпечують результативну роботу слідчо–оперативних груп на місцях подій, забезпечують організацію роботи з об’єктивного визначення витрат органів досудового слідства при розслідуванні кримінальних справ, належного відображення та якісного документального оформлення цих витрат з метою їх подальшого відшкодування в установленому законодавством порядку, складають до 28 числа щомісяця і організовують виконання в повному обсязі графіків розслідування кримінальних справ, у тому числі про злочини минулих років, які мають перспективу розкриття.

На слідчий підрозділ покладається розгляд подань прокурорів і окремих ухвал судів, ужиття організаційних і практичних заходів щодо усунення недоліків; проведення ефективної роботи з профілактики вчинених злочинів шляхом внесення в установленому порядку подань до державних організацій, установ, підприємств про усунення причин і умов, які сприяють учиненню злочинів; забезпечення систематизації змін до чинного кримінального та кримінально–процесуального законодавства, яке застосовується при розслідуванні вчинених злочинів, шляхом формування бібліотеки і поповнення її літературою та офіційними виданнями, в яких публікуються зміни до чинного законодавства.

На слідчий підрозділ не може бути покладено виконання функцій, не передбачених кримінально–процесуальним законодавством і Типовим Положенням про слідчий відділ, відділення міського, районного, міськрайонного, лінійного управління, відділу ГУМВС, УМВС, відділу спеціальної міліції, за винятком прямої вказівки про це заступника Міністра внутрішніх справ України – начальника ГСУ і начальника слідчого управління.


Читайте також:

 1. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 2. V. Завдання.
 3. VII. Філо- та онтогенез органів виділення
 4. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 5. VІІІ. Філогенез органів чуття
 6. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 9. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 10. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 11. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 12. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
Переглядів: 2410

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Повноваження начальника слідчого управління. | Передмова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.014 сек.