Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Варіанти управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем: штовхаюча система і тягнуча система управління.

Управління матеріальними потоками в рамках ВЛС може здійснюватися багатьма способами, з яких виділяють два основних, які принципово відрізняються один від одного [3, 21, 26].

Перший підхід називається «штовхаюча» системаі є системою підприємства виробництва, у якій предмети праці, які надходять на ви­робничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої техно­логічної ланки не замовляються. Матеріальний потік «виштов­хується» кожному наступному адресату строго за розпорядженням (командою), яке надходить на передавальну ланку з центральної сис­теми управління виробництвом.

Протягом свого виготовлення деталі проходять шлях від поперед­ньої стадії процесу виробництва до наступної. Однак у цьому випад­ку важко перебудуватися під час збоїв у якихось технологічних про­цесах або за умови зміни попиту. Використовуючи дану систему уп­равління, протягом місяця доводиться неодноразово змінювати ви­робничі графіки для всіх технологічних стадій одночасно, що часто зробити дуже важко.

«Штовхаючі» моделі управління матеріальними потоками харак­терні для традиційних методів підприємства виробництва. Можливість їх застосування для логістичної підприємства виробництва з'явилася у зв'язку з масовим розповсюдженням обчислювальної техніки і су­часних інформаційних технологій.

Незважаючи на те, що «штовхаючі» системи здатні управляти функціонуванням різного ступеня складності виробничо-господарсь­ких механізмів, поєднуючи всі їх елементи у єдине ціле, вони в той же час мають обмежені можливості. Характеристики переданого від ланки до ланки матеріального потоку оптимальні тією мірою, якою центр управління може його врахувати, оцінити і скорегу­вати. Один із основних недоліків даної системи полягає в тому, що чим більше факторів щодо кожної із ланок логістичного ланцюжка повинен враховувати центр управління, тим складнішим, дорожчим і доско­налішим повинне бути програмне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення.

Крім того, за такої системи повинні бути ма­теріальні запаси на всіх стадіях виробництва, для того щоб запобігти збоїв і пристосуватися до змін попиту. Тому така система припускає створення внутрішніх статичних потоків між різними технологічними етапами, що часто призводить до заморожування матеріальних засобів, встановлення надлишкового устаткування і залучення додаткових робітників.

Найбільш відомими апробованими логістичними моделями систем даного типу є МRР, МRР II та інші.

«Штовхаючі» (виштовхуючі) системи знайшли своє застосування не тільки у сфері виробництва (виробничій логістиці), але й у сфері обігу як на стадії здійснення закупівель, так і на стадії реалізації гото­вої продукції.

У процесі матеріально-технічного забезпечення«штовхаюча» сис­тема є системою управління запасами впродовж всього логістичного ланцюга, у якому рішення про поповнення запасів у складській системі на всіх рівнях приймається централізовано. Під час реалізації готової продукції«штовхаюча» система проявляється як стратегія збуту, спря­мована на випереджаюче щодо попиту формування товарних запасів в оптових і роздрібних торгових підприємствах.

Другий варіант підприємства логістичних процесів на виробництвіґрунтується на принципово іншому способі управління матеріальнимпо­током. Він називається «тягнучою»системою і є системою підприємства виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну тех­нологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Тут центральна система управління не втручається в обмін ма­теріальними потоками між різними ділянками підприємства, не вста­новлює для них поточних виробничих завдань. Виробнича програма окремої технологічної ланки визначається розміром замовлення на­ступної ланки. Основною функцією центру управління є постановка завдання перед кінцевою ланкою виробничого технологічного лан­цюга.

Перевагою «тягнучих» (витягуючих) систем є те, що вони не вима­гають загальної комп'ютеризації виробництва. У той же час вони пе­редбачають високу дисципліну і дотримання всіх параметрів поста­чань, а також підвищену відповідальність персоналу всіх рівнів, особ­ливо виконавців. Це пояснюється тим, що централізоване регулювання виробничих процесів обмежене.

Основними цілями«тягнучих» (витягуючих) систем є:

- запобігання поширенню зростаючих коливань попиту або обсягу продукції від наступного процесу до попереднього;

- зведення до мінімуму коливання параметрів запасів між технологічними операціями;

- максимальне спрощення управління запасами в процесі виробництва шляхом його децентралізації, підвищення рівня оперативного цехового управління.

До «тягнучих» логістичних систем належать системи KANBAN і ОПТ.

У сфері обігу широко застосовуються як штовхаючі системи, так і тягнучі. На стадії закупівельвони утворюють системи управління ма­теріальними потоками з децентралізованим процесом прийняття рішень про поповнення запасів. Під час реалізації готової продукції«тягнуча» система є стратегією збуту, спрямованою на ви­переджальне щодо формування товарних запасів стимулювання попи­ту на продукцію в оптовій і роздрібній торговій ланці.

Розглянемо найбільш розповсюджені виробничі логістичні системи.

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 5. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 8. Oracle Управління преміальними
 9. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 10. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 11. VI. Система навчаючих завдань для перевірки кінцевого рівня завдань.
 12. VI. Узагальнення та систематизація знань
Переглядів: 1222

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні функції логістичного управління виробничого підприємства | Внутрішньовиробничі логістичні системи: МRР, МRР II, KANBAN, ОРТ. Їх характеристика та порівняльний аналіз.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.