Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основні функції логістичного управління виробничого підприємства

ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття «закупівельна логістика».

2. У чому полягає головна мета закупівельної логістики?

3. У чому полягає особливість функціонування підсистеми закупівель під час використання концепції логістики?

4. Перелічіть основні критерії під час розробки логістичної політики здійснення закупівель.

5. Охарактеризуйте основні завдання, які вирішуються в закупівель­ній логістиці.

6. Розкрийте зміст завдання «зробити або купити»? Які фактори не­обхідно враховувати під час його вирішення?

7. У чому полягає важливість обґрунтованого вирішення проблеми вибору постачальника?

8. Які найбільш розповсюджені способи пошуку постачальників?

9. Охарактеризуйте найважливіші критерії відбору та оцінки постачальників.

10. Як оцінити роботу вже обраних постачальників?

11. Викладіть концепцію JIT в логістичному управлінні.

12. Які стримуючі фактори її широкого застосування?

 

План

5.1. Основні функції логістичного управління виробничого підприємства.

5.2. Варіанти управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем (ВЛС): штовхаюча система і тягнуча система управління.

5.3. Внутрішньовиробничі логістичні системи: МRР, МRР-2,KANBAN, ОПТ. Їх характеристика та порівняльний аналіз.

5.4. Врахування принципів ресурсоощадного господарювання, принципів сталого розвитку у виробничій логістиці.

 

Від первинного джерела сировини до кінцевого споживача матеріальний потік проходить ряд виробничих ланок. Управління матеріальним потоком на цьому шляху має свою специфіку і носить назву виробничої логістики (ВЛ). Виробнича логістика розглядає процеси, що проходять у сфері матеріального виробництва.

Задачі ВЛ стосуються управління матеріальними потоками в середині підприємств, що створюють матеріальні блага або надають такі матеріальні послуги, як зберігання, фасування, розважування, складування та ін. Характерна риса об’єктів вивчення у ВЛ – їх територіальна компактність. Матеріальні послуги по транспортуванню вантажів можуть бути об’єктом, як ВЛ у випадку використання власного транспорту для внутрішньовиробничого переміщення вантажу, так і транспортної, якщо використовувати транспорт загального користування. Логістичні системи, що розглядаються ВЛ, носять назву внутрішньовиробничих логістичних систем. До них можна віднести промислове підприємство, гуртове підприємство, що має складські споруди, вузлову вантажну станцію, вузловий морський порт та ін. Внутрішньовиробничі ЛС можна розглядати на макро- і мікрорівні.

На макрорівні ВЛС виступають в якості елементів макрологістичних систем. Вони задають ритм роботи цих систем, виступають джерелами матеріальних потоків. Можливість адаптації макрологістичних систем до змін навколишнього середовища суттєвою мірою визначає здатність вхідних в них ВЛС швидко змінювати якісний і кількісний склад вихідного матеріального потоку, тобто асортимент і якість продукції, що випускається.

На мікрорівні ВЛС являють собою ряд підсистем, що знаходяться у відносинах і зв’язках одна з одною, утворюючи певну цілісність та єдність. Ці підсистеми, а саме закупівля, склади, запаси, обслуговування виробництва, транспорт, інформація, збут та кадри забезпечують входження матеріального потоку в систему, проходження всередині неї та вихід із системи. У відповідності з концепцією логістики побудова ВЛС повинна забезпечувати можливість постійного узгодження і взаємного корегування планів і дій постачальницьких, виробничих і збутових ланок всередині підприємства.

Логістична концепція підприємства виробництва включає в себе такі основні положення:

· Відмова від надлишкових запасів.

· Відмова від завищеного часу на виконання основних та транспортно-складських операцій.

· Відмова від виготовлення серій деталей, на які нема замовлення покупців.

· Усунення простоїв обладнання.

· Обов’язкове усунення браку.

· Усунення нераціональних внутрішньовиробничих перевезень.

· Перетворення постачальників у доброзичливих партнерів.

На відміну від логістичної, традиційна концепція підприємства виробництва пропонує:

· Ніколи не зупиняти основне обладнання і підтримувати високий коефіцієнт його використання.

· Виготовляти продукцію якомога більшими партіями.

· Мати максимально великий запас матеріальних ресурсів і готової продукції для забезпечення виробництва й обслуговування споживачів.

· Пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих перевезень.

Зміст концептуальних положень свідчить про те, що традиційна концепція підприємства виробництва найбільш прийнятна для умов ринку продавця, в той час як логістична концепція – для умов ринку покупця. Коли попит перевищує пропозицію, пріоритет отримує ціль максимального завантаження обладнання, при цьому чим більшою буде виготовлена партія, тим нижчою буде собівартість одиниці виробу. Задача реалізації виготовленої продукції в умовах конкуренції виходить на перше місце. Непередбачуваність ринкового попиту робить невигідним створення і утримання великих запасів, у той самий час виробник вже не має права втратити жодного замовлення. Звідси необхідність у гнучких виробничих потужностях, здатних швидко відреагувати на попит, що виник. Зниження собівартості в цих умовах досягається логістичною організацією виробництва.

Основна ціль виробничої логістики полягає в підприємства відповідно до замовлень збуту технологічного процесу при одночасній мінімізації затрат на виробництво. Така основна ціль передбачає окремі функціональні цілі [11]:

· оперативне планування та управління виробництвом для скорочення часу виготовлення,

· підвищення рівня кваліфікації робочої сили для зростання реакційної здатності на замовлення клієнтів,

· мінімізація витрат на транспортно-складські та пакувальні процеси всередині виробництва,

· мінімізація оборотних коштів у незавершеній продукції,

· поглиблення спеціалізації,

· мінімізація витрат ручної праці,

· мінімізація витрат поставки готових упакованих виробів для сфери збуту.

Окремі цілі виробничої логістики реалізує система фазових логістичних функцій, а саме

· планування виробничого процесу,

· планування матеріального потоку,

· внутрішньовиробниче транспортування,

· виробничий менеджмент,

· проміжне складування,

· пакування,

· екологізація виробництва.

До типових ключових логістичних рішень у функціонуванні виробничого підприємства належать такі:

· вибір оптимальної спеціалізації виробництва,

· вибір технології,

· визначення виробничої партії,

· вибір транспортно-складських технологій,

· обґрунтування політики запасів,

· оптимізація використання технологічного часу.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. IV група- показники надійності підприємства
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. Oracle Управління преміальними
 8. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 9. А. Видання прав актів управління
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
Переглядів: 460

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сучасні методи здійснення закупок | Варіанти управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем: штовхаюча система і тягнуча система управління.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.