Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та правоохоронних відомств

Крім законів, правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та її основні категорії здійснюється також указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами відомств, здійснюючих оперативно – розшукову діяльність чи її контролюючих. Останні відносяться до органів виконавчої влади.

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України має право видавати укази з питань охорони правопорядку, боротьби зі злочинністю, діяльності правоохоронних органів.

Наведемо деякі з них : Указ Президента України від 6 квітня 2011 року №395/2011 «Про затвердження положення Міністерства юстиції України». Указ Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011 «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку» Указ Президента України від 23 листопада 2011 року №1070/2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг». Указ Президента України від 6 квітня 2011 року №370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Одним із останніх указів Президента є указ «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» №726/2012 від 24 грудня 2012 року. Утворено Міністерство доходів і зборів України.

Виконавча влада – одна з гілок влади у державі за територією поділу влади; сукупність повноважень і функцій по управлінню державою, система державних органів і посадових осіб, що здійснюють ці повноваження та функції.

Кількісно у цій системі домінують різні органи і посадові особи, що функціонують у сфері вищезазначеного державного управління. Їх позначають як правило, узагальнюючими термінами «адміністративний апарат».

В Україні до системи органів Виконавчої влади входять Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства, місцеві державні адміністрації.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення зовнішньої і внутрішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту,освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково – технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

9-1 ) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючих в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

9-2) призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України;

10) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, які є обов’язковими до виконання. Наприклад: Постанова Кабінету міністрів України від 25 серпня 2010 р. №746 «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта»; Постанова Кабінету міністрів України від 25 серпня 2010 р. №747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету міністрів України від 25 серпня 2010 р. №759 «Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу»; Постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2010 р. №775 «Про затвердження Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»; Розпорядження Кабінету міністрів України від 09 березня 2010 р. №190-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму на період до 2015 р.».

Міністерства, як правило видають накази але можуть видаватися також розпорядження, інструкції тощо.

Надамо деякі з них: Наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 р. №2336/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»; Наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 р. №2337/5 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або не належним чином виконують рекомендації міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»; Наказ ДПС України «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення ОРД оперативними підрозділами ПМ ДПС України»; Наказ ДПС України «Про затвердження Інструкції про організацію та тактику розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду або ухиляються від відбування покарання, що скоїли злочини, розслідування яких віднесено до компетенції податкової міліції» 2012.

Велике значення в правильному застосуванні законів правоохоронними органами в діяльності по боротьбі зі злочинністю мають керівні роз’яснення, які даються Пленумом Верховного Суду. Такі роз’яснення оформлюються у вигляді постанов і містять, як правило, приписи з питань належного застосування законодавства, в тому числі і того, що регламентує організацію для всіх органів та посадових осіб, які застосовують закон, по якому дане роз’яснення.

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно – розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Що стосується безпосередньо оперативно – розшукової діяльності, прокурор в межах своєї компетенції:

1) безперешкодно входить в усі приміщення органів, які проводять оперативно – розшукову діяльність;

2) вимагає для перевірки розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо оперативно – розшукової діяльності, оперативно – розшукові справи, реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, аналітичні документи та інші відомості щодо здійснення оперативно – розшукових заходів;

3) доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення орушень закону;

4) дає письмові вказівки про проведення оперативно – розшукових заходів з метою попередження та виявлення злочинів, про розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно відсутні;

5) дає згоду на продовження строку проведення оперативно – розшукової діяльності;

6) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять оперативно – розшукову діяльність;

7) перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять оперативно – розшукову діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з оперативно – розшуковими матеріалами;

8) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття оперативно – розшукової справи, зупинення або поновлення оперативно – розшукової діяльності чи про інші рішення, що суперечать закону;

9) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення оперативно – розшукової діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;

10) опротестовує незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення оперативно – розшукових заходів. Принесення протесту зупиняє проведення оперативно – розшукових заходів, дозвіл на які дано судом.

Під нормативними актами відомства, здійснюючого оперативно – розшукову діяльність розуміються такі юридичні акти (підзаконного) адміністративного нормотворення у вигляді правових актів управління, якими деталізуються норми закону та регламентують суспільні відносини, що виникають в процесі оперативно – розшукової діяльності.

Детальне правове регулювання Міністерством доходів і зборів України роботи оперативних підрозділів податкової міліції є важливим засобом повного і правильного проведення в життя законів та підзаконних актів з питань боротьби зі злочинністю у сфері оподаткування. Це забезпечує єдиний порядок і погодженість дій всіх підрозділів міністерства, визначає конкретні шляхи подальшого вдосконалення роботи податкової міліції.

 


Читайте також:

 1. B грудини зі здавленням чи пораненням органів.
 2. VII. Філо- та онтогенез органів виділення
 3. VІІІ. Філогенез органів чуття
 4. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 5. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 6. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 7. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні
 8. БІОМАГНЕТИЗМ. МАГНІТНІ ПОЛЯ ОРГАНІВ І ТКАНИН
 9. Біотрансплантація органів
 10. Будівлі органів керування, кредитування й громадських організацій
 11. Будова вегетативних і генеративних органів
 12. Будова органів дихання
Переглядів: 2380

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Конституція України – основна база правового забезпечення оперативно-розшукової тактики податкової міліції | Оперативно – розшукове законодавство України, як правова основа оперативно – розшукової тактики

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.