Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Ця стаття проголошує, що кожна особа має право зверну­тися до суду за захистом свого права інтелектуальної влас­ності відповідно до ст. 16 цього Кодексу.

У новому ЦК України узагальнені всі ці положення про захист права інтелектуальної власності, що містилися в ба­гатьох законах про інтелектуальну власність, і викладені ос­новні засади цього захисту в одній статті — ст. 432.

Суд може у випадках та порядку, встановлених законом, постановити рішення, зокрема, про:

— застосування негайних заходів щодо запобігання пору­шенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

— зупинення пропуску через митний кордон України то­варів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

— вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інте­лектуальної власності;

— вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

— застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

— опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст су­дового рішення щодо такого порушення.

Практична важливість ароматичних речовин – кислоти бензойної та натрію бензоату пов’язана з їх бактерицидною та фунгіцидною дією.

Бензойну кислоту використовують зовнішньо у якості протимікробного та фунгіцидного засобу. Натрій бензоат використовують для дослідження антитоксичної функції печінки. Лікарську форму на основі натрію бензоату (розчин) вводять у вену при абсцесі легенів, гнійному бронхіті. Порошки та мікстури на основі натрію бензоату використовують перорально як відхаркуючий засіб при бронхітах та ін. хворобах верхніх дихальних шляхів.

Практична важливість кислоти саліцилової пов’язана з бактеріостатичною та бактерицидною (дезінфікуючою) дією (затримка розвитку або розмноження мікроорганізмів та гибель мікроорганізмів, відповідно), подразнюючою дією (подразнення чутливих нервових закінчень), кератолітичною дією. Практична важливість натрію саліцилату пов’язана з аналгетичною дією (усунення або послаблення больових відчуттів), жарознижуючою та протизапальною дією.

План

1.Загальна характеристика ароматичних та фенолокислот.

2.Фармакопейний аналіз кислоти бензойної.

3.Лікарські речовини - похідні саліцилової кислоти.

4.Кислота саліцилова.

5.Кислота ацетилсаліцилова.

1. Ароматичні кислоти – похідні ароматичних вуглеводнів, у молекулах яких в ароматичному ядрі один або кілька атомів Гідрогену заміщено на карбоксильну групу –СООН.

Властивості. Ароматичні кислоти – кристалічні речовини, звичайно, мало розчинні у воді і легко розчинні в органічних розчинниках (спирті, бензолі, хлороформі). Константи їх кислотності Ка трохи більші, ніж у жирних кислот. Зокрема, бензойна кислота С6Н5СООН є сильнішою кислотою порівняно з ацетатною СН3СООН, що пояснюється ефектом спряження групи –СООН із бензольним ядром –С6Н5. Кислоти ароматичного ряду володіють загальними хімічними властивостями, характерними для карбонових кислот: утворюють солі, ангідриди, галогенангідриди, естери, аміди та ін.

Звязок « хімічна будова – фармакологічна дія »

При введенні карбоксильної групи в ароматичний вуглеводень знижується токсичність сполуки, але одночасно з'являється припікаюча дія.

У медицині ароматичні кислоти застосовуються як слабкі антисептики, а їх солі - як носії специфічних аніонів.

Бензойна кислота в організмі легко реагує з амінокислотою гліколем з утворенням гіпурової кислоти, кількість якої свідчить про функціональний стан печінки.

У медичній практиці застосовують бензойну і саліцилову кислоти, а також натрію бензоат і натрію саліцилат.

   
   

2. Кислота бензойна (Acidum benzoicum)

C6H5COOH М. м. = 122,12 г/моль

Хімічна назва: бензенкарбонова кислота,бензолкарбонова кислота, бензойна кислота, бензоатна кислота.

Поширення в природі

Кислота бензойна вперше була відкрита в бензойній камеді Resina Benzoe у 1608 році. Зустрічається у вільному вигляді в деяких смолах і бальзамах (перуанському і толуанському), журавлині.

У великій кількості кислота бензойна знаходиться у вигляді естеру в бензойній смолі. Однак одержання кислоти бензойної шляхом перегонки бензойної смоли тепер не застосовується.

Одержання

В даний час кислоту бензойну одержують кількома синтетичними методами.

1.Окисненням толуолу:

 

2.Хлоруванням толуолу з подальшим гідролізом бензотрихлориду за схемою:

 

3.Декарбоксилюванням фталевої кислоти:

 

Властивості

Опис.Кристалічний порошок білого кольору або безбарвні кристали, без запаху або з дуже слабким специфічним запахом.

Розчинність. Мало розчинний у воді, розчинний в киплячій воді, легко розчинний в 96 % спирті, ефірі і жирних оліях.

Ідентифікація

1.Визначення температури плавлення.

2.Реакція на бензоати:

А. З ферум(ІІІ) хлоридом

Кислоту бензойну розчиняють у розчині натрію гідроксиду (реакція розчину повинна бути нейтральною). При додаванні розчину феруму (III) хлориду випадає рожево-жовтий осад основного феруму (III) бензоату:

 

В. Сублімація препарату

Декілька кристалів подрібненої субстанції змочують кислотою сульфатною H2SO4, обережно нагрівають дно пробірки; на стінках пробірки утворюється білий наліт C6H5COOH.

С. Не фармакопейна реакція. Реакція з розчином аргентум нітрату

При додаванні розчину аргентум нітрату AgNO3 утворюється білий осад аргентум бензоату C6H5COOAg:

C6H5COOH + AgNO3 = C6H5COOAg + HNO3

Кількісне визначення

Метод - алкаліметрія у спиртовому розчині,

Спосіб – прямий,

Індикатор – феноловий червоний.

Титрують 0,1 М розчином натрій гідроксиду NaOH до переходу забарвлення від жовтого до фіолетово-червоного.

C6H5COOH + NaOH = C6H5COONa + H2O

Зберігання

У щільно закупореному контейнері.

Застосування.

Застосовують зовнішньо як протимікробний і фунгіцидний засіб при шкірних захворюваннях, мікозах у вигляді мазей 6 % (разом з кислотою саліциловою 3 %, наприклад, при мікозах). При прийомі всередину посилює секрецію слизових оболонок дихальних шляхів.

3. Лікарські речовини - похідні саліцилової кислоти

Кислота саліцилова (Acidum salicylicum)

М. м. = 138,12 г/моль

Поширення в природі

Саліцилова кислота широко поширена в рослинних організмах як у вільному стані (квіти ромашки), так і у вигляді ефірних олій (гвоздикова, туберозова олія та ін.).

Одержання

Вихідна речовина – фенол, з якого одержують фенолят.

Метод Кольбе-Шмідта. Взаємодія твердого натрій феноляту з вуглекислим газом за температури 125°С

Реакцію проводять в автоклаві під тиском 6 атм. При цьому відбувається внутрішньомолекулярне перегрупування.

 

Властивості

Опис. Білі або безбарвні дрібні голчасті кристали або легкий дрібнодисперсний кристалічний порошок без запаху, солодкувато-кислий на смак. При обережному нагріванні сублімується. При сильному нагріванні розкладається (декарбоксилювання) з утворенням фенолу (запах) і вуглекислого газу: C6H4(OH)COOHà C6H5ОН + CO2­

Розчинність. Мало розчинний у воді (1:500), розчинний у киплячій воді (1:15), легко розчинний у спирті (1:3), ефірі (1:2), мало розчинний у хлороформі. Водний розчин має кислу реакцію.

Ідентифікація

1.ІЧ-спектроскопія.

2.Визначення температури плавлення.

3. Реакція з розчином ферум(ІІІ) хлориду (на саліцилат-іон) - синьо-фіолетове або червоно-фіолнтове забарвлення, яке зникає від додавання кількох крапель розведеної HCl і не зникає від додавання кількох крапель кислоти ацетатної розведеної CH3COOH.

 
   

Читайте також:

 1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 2. Актуальність дослідження
 3. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 4. Актуальність курсу історіософії історії України
 5. Актуальність курсу «Історіософія історії України».
 6. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 7. Актуальність проблеми.
 8. Актуальність теми
 9. Актуальність теми
 10. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 11. Актуальність.
Переглядів: 1217

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення | Броматометрія, зворотне титрування, з йодометричним закінченням

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.