Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Актуальність курсу «Історіософія історії України».

Поняття, об’єкт і предмет, мета курсу «Історіософія історії України».

План

Лекція № 1. Історіософія історії України: вступ до лекційного курсу

Початкової школи з українською мовою навчання

Типовий навчальний план

Додаток 2

Додаток 1

до наказу МОН

від 10.06.2011___ № _572_

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах  
    Разом  
Мови і літератури Українська мова  
(мовний і літературний компоненти) Іноземна мова  
Математика Математика  
Природознавство Природознавство  
Суспільствознавство Я у світі - -  
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво  
   
 
Технології Трудове навчання  
Сходинки до інформатики -  
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я  
Фізична культура **  
Усього   18+3 20+3 21+3 21+3 80+12  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять  
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)  

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

(2 год.)

3. Історіософія історії України в системі світоглядних форм пізнання історичного процесу і комплексі гуманітарних дисциплін.

 

 

Література:

І. Обов’язкова:

Бойченко І. В. Філософія історії: підручник / І. В. Бойченко. – К.: Знання, 2000. – 724 с.

Бондаренко Геннадій. Історичне пізнання: питання теорії і практики / Геннадій Бондаренко. – Луцьк: РВВ Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. – 189 с.

Новикова Л. И. Русская философия истории: курс лекцій / Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. – 2-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 399 с.

Потульницький В. А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії ХVІІ – ХХ століть / В. А. Потульницький. – К. : Либідь, 2002. – 480 с.

Удод О. А. Україна: філософія історії / О. А. Удод. – К.: Генеза, 2003. – 120 с.

Философия истории: уч. пособие / под ред. проф. А. С. Панарина. – М.: Гардарики, 1999. – 432 с.

Ящук Т. І. Філософія історії: курс лекцій / Т. І. Ящук. – К.: Либідь, 2004. – 536 с.

 

ІІ. Рекомендована:

Блок Марк. Апология истории или ремесло історика / Марк Блок. 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1986. – 256 с.

Грицак Ярослав. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. / Ярослав Грицак. – К.: Генеза, 1996. – С. 3 – 15.

Вжосек Войцех. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. Про історичне мислення / Войцех Вжосек. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 294 с.

Дашкевич Ярослав. Постмодернізм та українська історична наука / Ярослав Дашкевич // Пам’ять століть. – 2000. -- № 4.

Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія / Л. Зашкільняк. – Л.: ПАІС, 2007. – 312 с.

Кінан Едвард. Російські історичні міфи / Едвард Кінан. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

Клименюк Олександр. Методологія та методи наукового дослідження / Олександр Клименюк. – К.: Міленіум, 2005. – 186 с.

Козеллек Райнгарт. Часові пласти. Дослідження з теорії історії / Райнгарт Козеллек. – К.: Дух і літера, 2006. – 436 с.

Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала (Лекція, прочитана в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 1 вересня 1999 р.) / Ліна Костенко // Українське слово: в 4 кн. – Кн. 4. – К., 2001.

Колесник І. І. Українська історіографія ХУІІІ – початок ХХ століття: навч. Посібник / І. І. Колесник. – К.: Генеза, 2000. – 256 с.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров. – К. : Либідь, 1994. – 384 с.

Лукінюк Михайло. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України / Михайло Лукінюк. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 576 с.

Потульницький В. А. Українська та світова історична наука: рефлексії на межі століть / В. А. Потульницький // УІЖ. – 2000. – № 1. – С. 3 – 20; № 2. – С. 27 – 47; № 3. – С. 22 – 44; № 4. – С. 20 – 37.

Рюзен Йорн. Нові шляхи історичного мислення / Йорн Рюзен. - Львів: Літопис, 2010. – 358 с.

Сарбей Віталій. «Українське відродження» і «Українське ХІХ століття» як концептуальні історіографічні поняття історії України кінця ХУІІІ – початку ХХ ст. / Віталій Сарбей // Осягнення історії. – Острог; Нью-Йорк: Острозька академія; Українське історичне товариство, 1999. – С. 443 – 451.

Світленко С. І. Українська інтелігенція ХІХ ст. і західноєвропейські інтелектуальні впливи / С. І. Світленко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. – Вип. 7. – Д.: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 2009. – С. 42 – 62.

Світленко С. І. Українська історична свідомість в контексті етнонаціонального поступу / С. І. Світленко // Світленко С. І. Світ модерної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. : зб. наук. праць. – Д. : Герда, 2007. – С. 117 – 129.

Таран Л. В. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки / Л. В. таран // УІЖ. – 1998. – № 5; 1999. – № 1. – С. 85 – 91.

Яковенко Наталія. Вступ до історії / Наталя Яковенко – К.: Критика, 2007. – 376 с.

Мінілексікон:

Філософія історії України як галузь пізнання; об’єкт філософії історії України; предмет філософії історії України; актуальність філософії історії України; філософія історії України як світоглядна форма пізнання історичного процесу.

 

 

Текст лекції:

1. Поняття, об’єкт і предмет,

мета курсу «Історіософія історії України»

 

Історіософія, як і в цілому філософія історії, є особливою, світоглядною формою наукового осягнення історичного процесу. Історіософія – це матеріальна філософія історії. В ній відбивається історична реальність як сукупність історичних персоналій, подій, явищ, що структуризуються в комплекс галузей життя людської спільноти: етнонаціонального, соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного, церковно-релігійного, історико-психологічного тощо.В історіософії як теоретичній дисципліні досягається вищий ступінь осмислення й узагальнення історичного знання.


Читайте також:

 1. II. Мета вивчення курсу.
 2. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 4. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 5. Актуальність дослідження
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Актуальність курсу історіософії історії України
 8. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 9. Актуальність проблеми.
 10. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
 11. Актуальність теми
Переглядів: 1567

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток 1 | Актуальність курсу історіософії історії України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.