Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз рентабельності продукції

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. У загальній формі рентабельність розраховують як відношення прибутку до витрат чи застосованих ресурсів (капіталу).

Розглянемо дві інші групи показників рентабельності.

До показників рентабельності щодо реалізації належать такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом) — являє собою відношення валового прибутку (маржинального доходу) до чистої виручки від реалізації (чистого доходу) і розраховується за формулою:

 

,

 

де — рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП (МД) — валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД (ВР) — чиста виручка від реалізації (чистий дохід).

Показує скільки гривень (копійок) валового прибутку припадає на 1 грн. чистої виручки. Може визначатися й у відсотках. Чим вище цей показник, тим краще.

2. Рентабельність за операційним прибутком (ОП) (Rоп) — являє собою відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою:

 

 

 

Показує скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн. чистого доходу (виручки). Може визначатися й увідсотках. Чим вище цей показник, тим краще.

3. Рентабельність за чистим прибутком (Rчп) — являє собою відношення суми чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою:

 

 

 

За світовим досвідом норма рентабельності за чистим прибутком — 6 –12 %.

Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибутками. Тому цю групу показників можна назвати показниками рентабельності реалізованої продукції [8].

Показники групи рентабельності витрат і продукції це:

1. Рентабельність продукції за валовим прибутком ( RПВП) – відношення суми валового прибутку (ВП)до собівартості реалізованої продукції (СРП) у відсотках.

 

 

Показує, скільки прибутку приходиться на 1 грн. собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість виробництва продукції, виконаних робіт, надання послуг або продажу товарів.

2. Рентабельність витрат діяльності – відношення загальної суми прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до суми всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД).

 

 

 

Характеризує витратну діяльність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених витрат за звітний період.

3.Рентабельність операційних витрат (RОВ) Відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат ( ОВ), розраховується за формулою

 

 

 

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

Другорядними показниками виступають коефіцієнти адміністративних витрат (КАВ), витрат на збут (КВЗб) – відношення даних видів витрат до собівартості реалізованої продукції, розраховувачі за формулами:

 

4.

 

5.

 

Ці коефіцієнти застосовують на підприємстві для ціноутворення.

Рентабельність окремих видів продукції – відношення різниці ціни одиниці продукції і собівартості одиниці продукції і собівартості одиниці продукції у відсотках [5, 165].

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво. Передусім обчислюється рентабельність усієї реалізованої продукції як відношення валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції.

Рентабельність продукції можна розрахувати також відношенням прибутку до обсягу реалізованої продукції. В такому вигляді цей показник більше застосовується в зарубіжній практиці.

Рентабельність окремих видів продукції обчислюється за формулою:

 

 

 

Де Ri – рентабельність і-го виду продукції, %;

Ці, Сі – відповідно ціна і собівартість і-го виду продукції.

Відношення різниці ціни одиниці продукції і собівартості одиниці продукції у відсотках.

Також можна розрахувати рентабельність продукції за валовим прибутком – відношення суми валового прибутку до собівартості реалізованої продукції у відсотках.

 

 

 

У багатономенклатурному виробництві у процесі аналізу рентабельності виробів слід застосовувати спосіб групувань. Насамперед усі вироби групують за ознакою, рентабельна чи нерентабельна продукція. При цьому кількість нерентабельних видів продукції, розраховують частку у відсотках до загальної кількості виробів, а також їхню частку в обсязі реалізованої продукції. Треба також визначати чи є серед нерентабельних виробів такі, що входять до складу найважливіших профільних видів продукції, чи є нові перспективні вироби[6, 43].

Дуже важливо здійснити групування продукції, що виробляється, за рівнем рентабельності: вироби з низькою рентабельністю, з середньою або нормальною, або вироби високорентабельні. При цьому варто дати оцінку частки кожної групи в загальному обсязі реалізації.

Наступним кроком є здійснення групування виробів за ознакою ступеня та напряму зміни рентабельності порівняно з попереднім періодом. При цьому визначають кількість виробів, рентабельність яких помітно зросла, суттєво не змінилась або знизилась.

Групування виробів за названими та іншими ознаками дає змогу краще зрозуміти існуючі проблеми та визначити напрями збільшення прибутковості виробництва. При цьому потрібно враховувати дію на рентабельність продукції таких чинників, як: зміну ринкових цін на продукцію даного підприємства; зміну податку на додану вартість; зміну рівня собівартості виробу з усіма факторами, які впливають на неї.

Серед чинників, які впливають на собівартість продукції, треба звернути особливу увагу на час випуску продукції. В перший рік, як правило, рентабельність дуже низька, проте в наступні кілька років спостерігається підвищення її рівня. Згодом її величина стабілізується, а вкінці виробництва навіть може почати падати. Однією з причин зростання рентабельності або супровідним її чинником може бути збільшення обсягів виробництва цієї продукції. Вивчення впливу обсягу виробництва на рівень рентабельності – цілком самостійне питання аналізу прибутковості підприємства. Для цього рекомендується розрахунок критичної точки обсягу виробництва або ще як називають точка беззбитковості. Під час планування прибутку від операційної діяльності необхідно визначити точку беззбитковості, яка відповідає такому обсягу продажу, за якого надходження від реалізації продукції дорівнюють витратам на виробництво і реалізацію цієї продукції.

Точка беззбитковості натуральні одиниці = Загальна сума постійних витрат / Ціна реалізації одиниці продукції — Сума змінних витрат.

Також точку беззбитковості можна ще й визначити в грошовому виразі. Для цього нам необхідно знайти коефіцієнт маржинального доходу.

Коефіцієнт маржинального доходу = Ціна реалізації одиниці продукції — Сума змінних витрат / Сума змінних витрат

Ну і тепер ми можемо розрахувати точку беззбитковості в грошовому виразі:

Точка беззбитковості грошовий вираз= Сума постійних витрат / Коефіцієнт маржинального доходу[7, 134].

Отже, можна зробити висновок, що рентабельність продукції є досить важливим показником для здійснення аналізу підприємством, оскільки без нього важко буде проаналізувати обсяг виробництва того чи іншого виду продукції, а також оцінити ступінь прибутковості, яке підприємство отримувало б від реалізації даного виду продукції.


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. SWOT-аналіз у туризмі
 4. SWOT-аналіз.
 5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 6. V. Нюховий аналізатор
 7. АВС (XYZ)-аналіз
 8. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 9. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 10. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
 11. Аналіз активів банку
 12. Аналіз альтернативних рішень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аналіз показників прибутковості та рентабельності підприємства | Сутність та форми економічної безпеки підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.