Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Далі відбуваються післяреєтраційні процедури

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

Державна реєстрація завершує процес створення підприємства.

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

· заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

· примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

· два примірники установчих документів, індивідуальний статут;

· документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

· інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі (більше 10%) цих юридичних осіб.

У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.

З дня надходження документів реєстратор має 3 дні для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств.

До них відносяться:

- Реєстрація в органах статистики, отримання довідки з ЄДРПОУ.

o Для отримання довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) потрібно звернутися до органу статистики за місцем реєстрації юридичної особи.

- Реєстрація у Державній податковій службі.

o З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування.

Основні податки підприємства:

· Прямі: податок на прибуток (19%), податок з доходів фізичних осіб; плата за землю, податок з власників транспортних засобів; податок на майно підприємств; податок на рекламу тощо.

· Непрямі: податок на додану вартість (ПДВ) (20 %), акциз, мито.

- Реєстрація платником єдиного соціального внеску

Роботодавці та підприємства, установи , організації, інші юридичні особи,утворені відповідно до законодавства України, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться Пенсійним Фондом.

Розмір Єдиного Соціального внеску залежить від класу професійного ризику виробництва підприємства, тобто ризиковості діяльності підприємства. Є 67 класів ризику, де 1 – це юридична діяльність, консультаційні послуги тощо, а 67 – підземний видобуток вугілля.

- Виготовлення печатки

Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).

 

До основних засновницьких документів, які підтверджують статус юридичних осіб, належать Статут та Засновницький договір. Створення будь-яких підприємницьких структур без цих документів неможливе. І незважаючи на те, що для одних, тобто тих, хто буде створювати індивідуальні, приватні фірми необхідним документом є Статут підприємства, для других – повного, командитного товариства – Засновницький договір, а для третіх – акціонерних, товариств з обмеженою відповідальністю та різних об’єднань підприємств – треба мати і той, і інший документи, процедура та механізм їхньої організації мало чим відрізняються.

Статут та Засновницький договір підприємств, фірм мають самостійне значення й однакову юридичну силу, тому повинні підтверджуватись і змінюватись в одному й тому ж порядку. Вони не повинні дублювати один одного, хоча найбільш принципові положення слід формулювати ідентично.

Завдання Статуту – дати повне уявлення про правовий статус підприємства як самостійного господарюючого суб’єкта. У цьому розумінні Статут – це внутрішній регламентуючий акт, що доповнює й конкретизує багато положень Засновницького договору.

Зміст Засновницького договору виходить з того, що він є, по суті, одним із різновидів угод щодо спільної господарської діяльності з утворенням юридичної особи. Його зміст полягає в об’єднанні майна та підприємницьких зусиль з метою отримання прибутку. Тому вирішальне значення для Засновницького договору має визначення всіх основних параметрів взаємовідносин між учасниками фірми, в основному майнового та організаційного характеру.

Основними структурними елементамиСТАТУТУпідприємства є такі:

Розділи:  
1. Про загальні положення, предмет (вид), основні цілі та напрями діяльності;
 
2. Про зовнішньоекономічну діяльність;
3. Про права підприємства (фірми), його майно;
4. Про виробничо-господарську діяльність, управління підприємством та його трудовим колективом;
 
5. Про організацію та оплату праці;
6. Про розподіл прибутків і компенсацію збитків;
7. Про облік, звітність і контроль;
8. Про припинення діяльності підприємства.

 

Основними структурними елементами ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ є розділи:

1. Про предмет і мсту діяльності підприємства;
2. Про юридичний статус підприємства;
3. Про статутний фонд і його частку в загальному обсязі витрат;
4. Про вклади учасників у речовій та вартісній формах, а також в уставному фонді;
 
5. Про умови і порядок кредитування;
6. Про передбачувані обсяги виробництва, в тому числі для експорту;
 
7. Про порядок нагромадження і розподіл прибутку, податків на прибуток;
 
8. Про права та обов'язки засновників;
9. Про структуру управління;
10. Про порядок оплати праці працівників;
11. Про систему постачання і збуту продукції;
12. Про форми контролю за діяльністю підприємства та якістю продукції;
13. Про комерційну таємницю;
14. Про відповідальність за порушення договору;
15. Про порядок ліквідації підприємства.

З моменту отримання свідоцтва про реєстрацію, підприємство набуває статусу юридичної особи й починає свій шлях у світ бізнесу. Проте й після юридичного оформлення створення підприємства організаційний період ще продовжується. Відбувається остаточне формування органів управління, розробляються організаційні регламенти функціонування підприємства, встановлюються процедури роботи та взаємодії структурних підрозділів, співробітників.

Таким чином, процес організації нового підприємства проходить такі стадії:

● визначається склад засновників та розробляються засновницькі документи;

● оформлюється протокол №1 про призначення директора та голови ревізійної комісії;

● відкривається тимчасовий рахунок у банку – протягом 30 днів повинно надійти 50% статутного капіталу;

● реєстрація за місцем своєї установи;

● занесення до державного реєстру;

● внесення учасниками підприємства повністю своїх вкладів до банку;

● відкриття постійного розрахункового рахунку у банку;

● реєстрація в податковій інспекції;

● отримання круглої печатки та кутового штампу.


Читайте також:

 1. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 2. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 3. Безумовною є інформація про події, що реально відбуваються у матеріальному світі.
 4. Визначення процедури державної реєстрації на місцевому рівні
 5. Група: Категорії, що фіксують зміні, що відбуваються у МВ, як у двосторонніх та багатосторонніх відносинах, так і в рамках світової політичної системі в цілому.
 6. Джерела і процедури отримання аудиторських доказів та вимоги, що до них висуваються
 7. Додаткові процедури щодо рішень та ухвал господарського суду
 8. Доцільність діагностичної процедури.
 9. ЕТАПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
 10. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
 11. Захист прав боржника і кредиторів через судові процедури.
Переглядів: 676

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Формування статутного фонду. | Припинення діяльності підприємницьких структур

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.