Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок укладання інвестиційного договору

Єдиного порядку укладання інвестиційного договору не існує. Якщо за адміністративно-командної економіки інвестиційні договори укладалися, як правило, на планових засадах у традиційному порядку, то у зв'язку із запровадженням в економіку України елементів ринкової системи господарювання, широкого застосування набули нові форми:

• шляхом торгів (тендерів) на реалізацію майна, робіт, послуг – договір укладається з покупцем, який запропонував найвищу ціну за майно, що продається, чи роботи, послуги, що пропонуються;

• шляхом торгів (тендерів) на придбання майна, визначення виконавця робіт або послуг - договір укладається з тим продавцем або виконавцем, що запропонував найнижчу ціну за майно, що необхідно придбати, чи за виконання необхідних для інвестора (замовника) робіт;

• шляхом конкурсу – договір укладається з виконавцем, який запропонував найкращий (найефективніший) спосіб виконання ;

• шляхом переговорів – укладанню основного договору передує підписання між сторонами протоколу про наміри чи передконтрактної угоди, в якій фіксуються наміри і обов'язок сторін в майбутньому укласти основний договір із заздалегідь визначеними параметрами.

Зберігся також і традиційний спосіб укладання інвестиційного договору як різновиду господарського, порядок якого регулюється Господарським кодексом України (ст. 181), Господарсько процесуальним кодексом України (ст. 10), тобто шляхом надсилання зацікавленою стороною проекту договору майбутньому контрагенту з усіма притаманними цьому способу етапами (1 етап – розробка проекту договору та його надсилання майбутньому – потенційному контрагенту; 2 етап – розгляд одержаного проекту договору та його підписання, а якщо у майбутнього контрагента виникли розбіжності з проектом договору – то складання протоколу розбіжностей та відправлення разом з підписаним договором автору проекту протягом 20 днів з моменту отримання проекту договору; 3 – розгляд і узгодження розбіжностей, якщо останні мали місце, та передача переддоговірного спору на розгляд господарського суду протягом 20 днів з моменту отримання підписаного договору з протоколом розбіжностей (якщо узгодження розбіжностей не відбулося); 4 етап – судове рішення, якщо розбіжності не були врегульовані і одна зі сторін передала спір на розгляд господарського суду).

Інвестиційний договір укладається з метою його виконання, тобто здійснення інвестицій на тих умовах, що визначено в договорі. Реальному та належному виконанню інвестиційних договорів сприяють різноманітні способи забезпечення виконання договірних зобов'язань.

Розрізняють господарсько-правові та цивільно-правові способи забезпечення виконання договірних зобов'язань.

До перших належать:

• правова (в т. ч. договірна та претензійно-позовна) робота, від організації якої залежить якість укладеного інвестиційного договору (в тому числі щодо повноти закріплення за контрагентами договірних зобов'язань, відповідальності за порушення цих зобов'язань) і виконання договором притаманних йому функцій;

• позитивне стимулювання, тобто надання стороні, що належним або покращеним способом виконала покладені на неї договірні зобов'язання, певних переваг або матеріальних цінностей (наприклад, залишення у виконавця устаткування, що було передано йому інвестором для виконання обумовлених договором робіт);

негативне стимулювання, тобто міри відповідності, що застосовуються до порушника договірних зобов'язань згідно з законом або договором (відшкодування збитків, сплата неустойки, оперативно-господарські санкції).

До других (цивільно-правових.) способів, що широко застосовуються в інвестиційних договірних відносинах належать:

• застава (усі її види);

• гарантія;

• порука;

• завдаток;

До способів, що зменшують ризики учасників інвестиційної діяльності як сторін договору, належить також страхування інвестиційних ризиків.

Укладач:

доцент кафедри господарсько-правових

дисциплін,

кандидат юридичних наук П.С. Борцевич

 


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Аналіз чутливості інвестиційного проекту
 4. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 5. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 6. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 7. БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
 8. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
 9. Брокер — торговий посередник, який забезпечує укладання угод за бажанням клієнтів та за їхній рахунок. Винагорода за послугу брокера — брокеридж.
 10. В залежності від того, хто може вимагати виконання договору,останні поділяються на договори, що укладаються на користь їх учасників, та договори на користь третьої особи.
 11. Вартість чистих активів і визначення фактичної доходності інвестиційного портфелю
 12. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та види інвестиційних договорів | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.