Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Прояви професіоналізму особистості викладача

Специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що основним знаряддям праці викладача є його власна персона – особистість, яка й визначає результативність практичної педагогічної роботи.

Професіоналізм викладача як особистості - це якісна характерис­тика його як суб'єкта педагогічної праці, яка відображає високий рівень розвитку професійно-важливих і особистісно-ділових якостей, які забез­печують ефективність педагогічної діяльності. Розглянемо педагогічні здібності стосовно викладача вищої школи.

 

1. Особистісні здібності:

· прихильність до студента,

· витримка та самоконтроль,

· здатність постійно перебувати на занятті в оптимальному для студентів психічному стані.

2. Дидактичні здібності:

· експресивно-мовні здібності,

· академічні здібності.

3. Організаційно-комунікативні здібності:

· організаційні здібності,

· комунікативна здібність,

· соціально-перцептивні здібності,

· сугестивні здібності,

· педагогічний такт.

 

Психологічна компетентність – це більш-менш стала підструктура професійно-педагогічної свідомості та самосвідомості особистості пе­дагога, яка складається із взаємопов'язаного комплексу психологічних новоутворень, єдність функціонування якою забезпечує оптимальне (успішне) здійснення викладачем професійно-педагогічної діяльності.

Базові складники структури психологічної компетентності викладача:

· уміння викладача психологічно осмис­лювати й вирішувати педагогічні ситуації,

· активність в інноваційній діяльності,

· емпатійність,

· рефлексивність,

· інтернальність,

· мотивація досягнення,

· схильність до професійно-психо­логічного саморозвитку.

Важливе значення до того ж відіграє висока мо­тивація педагога до оволодіння психологічними знаннями. Досягнення вищого рівня психологічної компетентності викладача є передумовою активізації й фасилітації ним процесу учіння студента, розвитку його на­вчальної рефлексії і формування позитивних мотивів навчання та здіб­ності до професійної самоосвіти. Рівень продуктивності діяльності викладача значною мірою залежить від його професійно-пе­дагогічної спрямованості - сукупності стійких мотивів, потреб, інтере­сів, переконань, ціннісних орієнтацій, які виражають світогляд людини і спрямовують на досягнення певного результату. Професійно-педагогічна спрямованість має такі різновиди:

1) справжня педагогічна спрямованість передбачає наявність у ви­кладача стійкої настанови на розвиток особистості майбутнього фахівця засобами свого навчального предмета, формування в студентів позитив­ної мотивації учіння, потреби в професійних знаннях і уміннях, якими володіє сам педагог,

2) формально-педагогічна спрямованість, яка пов'язана зпрагненням викладача будь-що виконувати навчальний план і робочу програму. Ця потреба затьмарює собою особистість студента, його бажання і можли­вості, успіхи і невдачі (це формально-бюрократичний стиль педагогічно­го управління),

3) хибно-педагогічна спрямованість - спрямованість викладача на са­мого себе, власне самовираження і самопрезентацію, свою професійну кар'єру. На заняттях у таких викладачів студенти малоактивні, продук­тивність їхньої праці дуже низька, зникає бажання навчатися.

 

Серед особистісних якостей викладача визначають педагогічний артистизм - здатність управляти собою, виявляти весь арсенал своєї експресивної виразності. Артистизм викладача виконує такі функції:

мотиваційну (викликає інтерес студентів до особистості викладача і до предмета, який він викладає);

мобілізаційну (викликає у студентів налаштування на позитивну домінанту, наприклад, сприймання інформації);

атракційну (приваблює, притягує інших до своєї особи);

стимулювальну (викликає активну роботу студентів);

фасилітаторську (полегшує педагогічну взаємодію, сприяє організа­ції уваги студентів, сприяє виявленню у них здібності до вивчення предмета).

 

Професіоналізм особистості викладача не повинен розходитися з вну­трішньою стороною його духовного розвитку, який виявляється у системі цінностей(загальнолюдських, національних, громадянських та ін.), до яких належать і такі педагогічні цінності:

Ø безумовна пріоритетна цінність – людина (дитина, учень, студент), її життя, фізичне й психічне здоров'я,

Ø цінності знання — орієнтація на систематичне поповнення і вдоско­налення професійних знань як необхідної умови професійно-педагогіч­ної діяльності й педагогічної творчості, професійного зростання загалом, «Учитель живе доти, доки він учиться. Як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель», - говорив К.Д. Ушинський.

Ø ціннісно-мотиваційна настанова на розвиток своїх творчих потен­ційних можливостей, прагнення до самореалізації та саморозвитку – це цінність особистісного зростання у професійній сфері,

Ø цінності самоставлення, які відображають ставлення педагога до самого себе як суб'єкта діяльності, його «Я-концепцію», а також динаміку цього ставлення (почуття честі, гідності).

 

Викладач повинен буті високоморальною людиною, що передусім виявляється в його педагогічній культурі:

ü щирість і доступність у педагогічному спілкуванні;

ü доброзичливість (але не поблажливість студентам);

ü щирість, тактовність, коректність;

ü толерантність;

ü готовність використовувати будь-який випадок педагогічного спілку­вання як життєвий урок.

 

Узагальнений портрет авторитетного викладача(за відгуками студентів):

• високий загальний інтелектуальний рівень, широка ерудиція і глибокі знання своєї науки,

• підвищена інтелектуально-творча, громадянська, політична та інша активність,

• моральна культура, інтелігентність, здібність до емоційного співро­бітництва,

• здатність брати на себе відповідальність, коли виникають якісь педа­гогічні проблеми,

• професійна чесність, і людська совість.

• доброта, чуйність і педагогічний такт;

• професійні якості в діяльності й поведінці;

• справедливість у педагогічних вимогах і об'єктивність в оцінюванні.

 

Хибний авторитет викладача – це:

ü авторитет пригнічення, придушення;

ü авторитет відстані;

ü авторитет педантизму;

ü авторитет резо­нерства;

ü авторитет лібералізму;

ü авторитет байдужості.

 

 


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 5. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 6. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 7. Активність особистості та самоуправління
 8. АКЦЕНТУЙОВАНІ РИСИ ОСОБИСТОСТІ
 9. Ведучий теленовин: стандарти професіоналізму
 10. Взаємодія ієрархій підструктур особистості та їх властивостей
 11. Взаємодія структур особистості і діяльності
 12. Вибухова сила – це здатність людини проявити свої максимальні силові можливості за найкоротший час.
Переглядів: 1734

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Педагогічний професіоналізм діяльності викладача | Типові кризи фахового розвитку викладача

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.044 сек.