Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Проведення робіт в діючих електроустановках

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом

 

Згідно з ПУЕ, всі приміщення поділяються за ступенем не­безпеки ураження людей електричним струмом на три класи:

• без підвищеної небезпеки (звичайні);

• з підвищеною небезпекою;

• особливо небезпечні.

До приміщень без підвищеної небезпеки відносять сухі, при­міщення без пилу з нормальною температурою повітря, з підлогою з ізоляційного матеріалу (наприклад дерев'яною), у яких відсутні заземлені предмети або їх дуже мало.

До приміщень з підвищеною небезпекою належать:

• відносна вологість повітря протягом тривалого часу перевищує 75%;

• тем­пература повітря перевищує постійно або періодично (більше 1 доби) 35 °С;

• запилені, в яких за умовами виробництва виділяється техно­логічний пил, який проводить струм (наприклад, вугільний або металевий);

• з підлогами, що проводять струм - металевими, земляними, залізобетонними, цегляними і т.д.;

• такі, в яких можливий одночасний дотик людини до метало- конструкхцй, технологічних апаратів, механізмів тощо, які з'єд­нані з землею, з одного боку, і до металевих корпусів електро­обладнання - з іншого.

Прикладом приміщень з підвищеною небезпекою є сходові клітки різних будівель з підлогами, що проводить струм, склади деталей і матеріалів, цехи або майстерні механічної обробки ме­талу або дерева (є можливість дотику одночасно до корпусу елек­тродвигуна і до станка і т.п).

До особливо небезпечних належать такі приміщення:

• відносна вологість повітря наближається до 100% (стеля, стіни, підлога і пред­мети, які знаходяться в приміщенні, вкриті вологою);

• з хімічно активним або органічним середовищем, в якому постійно чи упродовж тривалого часу присутні агресивні пари, гази, рідини, утворюються відкладання або пліснява, які по­шкоджують ізоляцію і струмоведучі частини електрооблад­нання;

• ті, що мають дві або більше ознак, які властиві приміщенням з підвищенною небезпекою (наприклад, сирі приміщення з підлогою, що проводить струм, гарячі приміщення, що мають пил, який проводить струм).

 

 

Роботи, що виконуються в діючих електроустановках, щодо заходів безпеки поділяються на три категорії:

1. Роботи зі зняттям напруги. Виконуються при повному або частковому відключення електроустановок.

2. Роботи без зняття напруги. Дозволяється робота на корпусах устаткування (контроль нагріву, очищення і т.д.) на оболонках кабелів, а також на встановлених нормами відстанях від струмоведучих частин.

3. Роботи під напругою. Виконуються безпосередньо на струмоведучих частинах, що знаходяться під напругою, із застосуванням ізолюючих засобів.

 

Виконання всіх робіт, які проводяться з порожнистим або частковим зняттям напруги з ремонтованої електроустановки, а також робіт, що виконуються без зняття напруги поблизу або безпосередньо на струмоведучих частинах, що знаходяться під напругою має здійснюватися тільки за нарядом або розпорядженням.

 

Розпорядження - це завдання на безпечне виконання робіт в електроустановках, що визначає його зміст, місце, час початку та закінчення, необхідні заходи безпеки осіб, яким доручено його виконання.

Термін дії розпорядження - протягом одного робочого дня.

Документальне оформлення - запис у журналі оперативного контролю.

Наряд-допуск - це складене на спеціальному бланку завдання на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, послідовність, організаційні та технічні заходи безпеки, склад бригади, керівника робіт, особа, яка дала дозвіл, час початку та закінчення робіт. Наряд виписується у двох примірниках, з яких один повинен перебувати у виконавця робіт, а другий - у чергового персоналу даної електроустановки. Строк дії наряду не повинен перевищувати п'яти днів. Термін зберігання вбрання - один місяць.

Право видачі наряду або розпорядження на проведення робіт в електроустановках надається начальнику електроцеху, начальнику служби експлуатації, майстру, уповноваженим на це розпорядженням головного енергетика підприємства. Ці особи повинні мати кваліфікаційну групу не нижче V в електроустановках напругою понад 1000 В і не нижче IV - до 1000 В.

Якщо цехове електрообладнання було відключено за заявкою експлуатаційного неелектротехніческого персоналу для будь-яких ремонтних робіт, то подальше його включення може бути зроблене лише на вимогу особи, яким була дана заявка на відключення, або особи, що змінив його. Перед включенням силовий електроустановки після ремонту черговий електрик зобов'язаний її оглянути і переконатися в готовності електроустаткування до прийому напруги і попередити робітників про майбутній включенні.

До початку ремонтних або налагоджувальних робіт необхідно виконати технічні та організаційні заходи щодо забезпечення електробезпеки працюючих.

 

 

Організаційні заходи безпеки при проведенні робіт в електроустановках:

1. Видача нарядів та розпоряджень на проведення робіт.

2. Допуск бригади до роботи.

3. Нагляд під час роботи.

4. Оформлення перерв і закінчення робіт.

5. Закриття наряду.

 

Технічні заходи безпеки при проведенні робіт в електроустановках:

1. Проведення необхідних відключень та вжиття заходів щодо запобігання помилкового або мимовільного включення.

2. Вивішування заборонних плакатів «Не включати - працюють люди», «Не вмикати - робота на лінії» та ін

3. Перевірка відсутності напруги

4. Накладення тимчасових заземлень або закороток.

5. Огородження місця проведення робіт.

 


Читайте також:

 1. II. Організація і проведення спортивних походів
 2. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 3. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.
 4. Аваріїз витоком сильнодіючих отруйних речовин.
 5. Автоматизація проектних робіт
 6. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 7. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 8. Алгоритм розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва нового та реконструкції діючих підприємств харчування.
 9. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 10. Аналіз фонду заробітної плати.
 11. Аналіз якості продукції та робіт
 12. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Захист від ураження електричним стру­мом | Межа виробничих можливостей

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.