Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Етичні норми і сучасний міжнародний бізнес

Етична поведінка в бізнесі– це прихильність корпорації до коректної конкуренції, заснованої на відмовленні від монопольного положення й активного використання адміністративного ресурсу; неучасть у конфліктах, пов’язаних з позаекономічним переділом власності; відсутність агресивності при здійсненні стратегічного курсу; транспарентність.

Етику бізнесу поділяють на дві області:

макроетика - частина етики бізнесу, що розглядає специфіку моральних відносин між макросуб'єктами соціальної й економічної структури суспільства: корпораціями, державою і суспільством у цілому, так і його частинами;

мікроетика – частина етики бізнесу, що досліджує специфіку моральних відносин усередині корпорації, між міжнародною корпорацією як суб'єктом моралі і її працівниками і власниками акцій.

На макрорівні виділяють два рівні: горизонтальний і вертикальний.

На горизонтальному рівні розглядаються моральні відносини між суб'єктами, що володіють однаковими характеристиками, а також між різними корпораціями.

На вертикальному – моральні відносини між суб'єктами, що володіють різними характеристиками і властивостями. До цього рівня відносять зв'язки, що виникають між міжнародними корпораціями і державою, між корпораціями і суспільством у цілому, між корпораціями і навколишнім середовищем.

Етичні проблеми в бізнесі виникають у зв'язку з розбіжністю стандартів моралі і переконань у різних державах світу при збіжності вищих моральних цінностей. Тому що основні моральні норми рознятися між собою через відмінності у віруваннях і судженнях, то виникають протилежні погляди, що у свою чергу спираються на єдині принципи і подібні стандарти.

Основними постулатами високої ділової етики є наступні:

· додержання нормам всесвітньої етики у виробничій і соціальній областях діяльності;

· суворе дотримання законодавства країн базування;

· сприяння гармонічному розвитку особистості й суспільства в цілому;

· виконання зобов'язань перед споживачами продукції щодо їхньої безпеки і якості;

· заперечення дискримінації в будь-яких її проявах;

· інформування власників, колективу, місцевого співтовариства про результати функціонування корпорації;

· захист інтересів всіх осіб, зв’язаних будь-яким чином з корпорацією;

· попередження несумлінної конкуренції, корупції і хабарництва;

· сприяння інноваціям у виробничій і соціальній сферах. ;

· напрямок частини доходу від господарської діяльності на рішення соціально значущих задач;

· рішення ділових проблем шляхом досягнення конструктивного консенсусу, підлеглого інтересам суспільства.

У 80-і роки ХХ століття широке поширення одержали 3 головні напрямки в етиці бізнесу:

· етика філантропії;

· етика справедливості;

· етика особистої відповідальності.

Згідно етики філантропії благодійна діяльність у бізнесі обов'язкова, тому що будь-яке добро збільшує результати;

Згідно етики справедливості відносини між співробітниками і державою, що приймає закордонну корпорацію на своїй території, повинні бути засновані на принципах справедливості і рівності.

Відповідно до основних положень етики особистої відповідальності необхідно дотримувати права всіх осіб, прямо або побічно пов’язаних з бізнесом.

Найбільш розповсюдженими порушеннями етичних норм бізнесу, що досить складно припинити в рамках діючого законодавства, є наступні:

· промислове шпигунство;

· маніпулювання інформацією;

· переманювання кадрів;

· випуск продукції низької якості;

· несумлінна реклама;

· завищення цін і картельні змови;

· недостовірна інформація в звітності;

· ухиляння від сплати податків у повному обсязі;

· штучні обмеження ділової практики.

Промислове шпигунство стає одним з найбільш розповсюджених способів одержання інформації про стратегічні і тактичні плани конкурентів, досягнення в області НДДКР, що багато в чому пов’язано з прискореним НДДКР розвитком спеціальних технічних засобів.

Найчастіше використовується прослуховування телефонних розмов. Періодично порушення конфіденційності розмов виявляють приватні і державні фірми, штаб-квартири політичних партій, банків і фінансових компаній. Найважливішою проблемою є виявлення особистості, яка безпосередньо займається прослуховуванням.

В останні роки статистикою фіксується істотний зріст обсягу продажів: для прослуховування апаратури, так і систем, що забезпечують безпеку інформації.

У Великобританії продаж таких систем виросла за останні 10 років з 6 млн. до 70 млн. фунтів стерлінгів. За даними менеджмента фірми SIP Services Internatio nal (послуги по забезпеченню безпеки), у Великобританії щодня продається близько 200 пристроїв, що підслухують. Трохи рідше практикується впровадження в штат конкуруючої фірми своїх співробітників або підкуп фахівців з метою одержання необхідної інформації.

Маніпулювання інформацією. Найбільш розповсюдженим методом є здійснення спеціальної дезінформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації з продажами товарів конкурентів, падіння курсу акцій, зрив визначених фінансових або комерційно-виробничих угод, а також підрив репутації і престижу.

Переманювання кадрів. Класичне порушення етики бізнесу, що має відпрацьовані технології. Процес складається з декількох компонентів: виявляються можливі претенденти на вакантні посади або на ті напрямки діяльності в компанії, яка функціонує недостатньо ефективно. На другому етапі здійснюється психологічна обробка претендентів, яким пропонують значні моральні і матеріальні стимули у випадку переходу на нове місце роботи.

Випуск продукції низької якості або товарів, що вимагають постійного обслуговування. Споживача вводять в оману щодо якості продукції. Досить часто подібна ситуація виникає на лікарському ринку, коли виробники копій-дженериків, максимально наближають оформлення упакування й назву до оригіналу. У той самий час лікувальні характеристики цих виробів далекі від параметрів, закладених у виріб його розробниками.

Недостовірна реклама використовується з метою більш успішного просування продукції на ринку. У рекламі використовуються твердження, що або не відповідають дійсності, або її прикрашають. Споживач вводиться в оману щодо властивостей товару або інших характеристик, що впливають на вибір.

Законодавство багатьох країн передбачає відповідальність за недостовірну рекламу й інформацію. Під недостовірною розуміється реклама, у якій присутні не відповідні дійсності дані у відношенні офіційного визнання, одержання медалей, призів, дипломів і інших нагород, результатів досліджень і іспитів, а також використання термінів у найвищому ступені, у тому числі шляхом уживання слів "тільки", "кращий", "абсолютний", "єдиний" і подібних, якщо їх неможливо підтвердити документально. В останнє десятиліття в якості одного з найбільш розповсюдженого напрямку низькоетичної поведінки товаровиробника на ринку є завищені обсяги реклами, що викликають роздратування споживачів.

Приховування фактів і невірна інформація в звітності та при проведенні перевірок. Порушення етики бізнесу, що у деяких випадках призводить до катастрофічних результатів, як для корпорації, так і для акціонерів. Скандали зі звітністю змушують державні органи посилювати вимоги до облікової інформації і збільшувати число перевірок.

Картельні змови на ринках - одне з найбільш розповсюджених видів порушень правил ведення бізнесу. За порушення правил конкуренції європейське законодавство передбачає штрафи, максимальний розмір яких може досягати 10% річного обороту компанії.

У 2002 р. антимонопольний комітет Євросоюзу оштрафував компанії на 1 млрд. євро. Штраф оплатила в 885 млн. євро група фармацевтичних компаній, визнаних винними в змові на ринку вітамінів.

У лютому 2003 р. слідчі антимонопольних відомств Євросоюзу, США, Японії і Канади одночасно провели обшуки в офісах 14 найбільших світових хімічних корпорацій, що підозрюються у картельній змові на ринку виробів з полівінілхлориду (ПВХ). Хімкорпорації підозрювалися в змові з метою контролю за цінами й поділу ринку добавок, що використовувались при виробництві виробів із ПХВ. Для додання пластмасам необхідного кольору, твердості, температурних і хімічних характеристик, у процесі виробництва застосовуються добавки (аддітиви). Така технологія дає можливість маніпулювати цінами. Виробники можуть легко завищувати ціни, якщо змінять добавки й одержать продукт із новими властивостями [18].

Ухиляння від сплати податків у повному обсязі. Полягає у використанні найрізноманітніших способів скорочення оподатковуваної бази, а також використання пільг по сплаті податків.

Відповідно до інформації агенства Blooberg, у 2001 році вісім із тридцяти провідних компаній, що входять до Dow Jones, заплатили податки по ставці менш 20% у відношенні до їх прибутку з профілюючої діяльності. У той самий час рядові американці платять 39,1% від реальних доходів.

Серед основних способів заниження оподатковуваної бази найбільші міжнародні корпорації використовують:

· кредити підрозділам на проведення досліджень (згідно законодавства багатьох країн вони не обкладаються податками);

· виплата заробітної платні у виді опціонів (наприклад, компанія Microsoft, використовуючи дану схему, знизила оподатковувану базу в 2000-2002 рр. на 9,2 млрд. дол.);

· переніс максимального числа підрозділів корпорації в офшорні зони (наприклад, концерн Enron розмістив близько 700 підрозділів на Кайманових островах).

За рядом оцінок, розтошування підрозділів 23 корпорацій США в офшорних зонах щорічно завдає шкоди державному бюджетові в розмірі 4 млрд. дол.

Штучні обмеження ділової практики включають угоди і домовленості, що встановлюють визначений рівень цін; угоди з поділу ринків або споживачів; введення обмежень щодо місця, часу, обсягів продажу товарів; колективні дії, пов’язані з виконанням домовленостей, які призводять до обмеження діяльності інших економічних агентів.

Етичні норми в бізнесі в деяких випадках важко трактувати й тому складно давати однозначну оцінку поведінки міжнародних корпорацій. Особливо проблематично чітко визначити стандарти в областях, пов’язаних з охороною здоров'я, освітою і культурою.

Організація «Лікарі без обмежень» координує багато років компанію за дешеві ліки для бідних, наполягаючи на значних знижках на ліки в найменш розвинутих державах світу.

Найбільші фармацевтичні корпорації, що затрачають на розробку новітніх лік значні засоби, несуть істотні витрати, що в свою чергу скорочує розміри подальшого фінансування наукових досліджень. Крім того, практика знижок завдає шкоди механізму захисту інтелектуальної власності.

Узимку 2003 р. швейцарська фармацевтична компанія Roche оголосила про зниження в кілька разів ціни на препарат проти ВІЛ- інфекції Viracept для реалізації в країнах Африки на південь від Сахари. Дотепер курс лікування препаратом (у день пацієнт потребує 9-10 табл.) у Західноафриканському Камеруну коштував 4125 дол. – на 40-50% дешевше, ніж у Франції або Швейцарії. Після зниження цін вартість курсу упаде до 800-900 дол. на рік.

Roche була в числі фармакомпаній, що пообіцяли допомагати ВІЛ-інфікованим в Африці. Ціни на багато лік були знижені на 85-90%. Однак, за статистикою, у 2002 р. на всьому континенті доступ до дешевих препаратів в рамках показових проектів мали тільки 35 тис. чіл. – 0,01% від загального числ7а інфікованих африканців. Але представники організації «Лікарі без кордонів» назвали рішення Roche капітуляцією.


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. Internet- торгівля , бізнес- портали, аукціон, Internet-банкінг
 3. V. Етичні правила психологічних досліджень
 4. Адміністративно-правові норми
 5. Адміністративно-правові норми поділяють на види за різними критеріями.
 6. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 7. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 8. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 9. Арифметичні оператори
 10. Арифметичні операції
 11. Арифметичні операції в різних системах числення
 12. Арифметичні операції над цілими числами
Переглядів: 2924

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи всесвітньої етики | Ділова репутація і її рейтингова оцінка

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.017 сек.