Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Концепція соціальної відповідальності бізнесу

Соціальна відповідальність бізнесу міжнародних корпорацій

Міжнародні корпорації роблять істотнтий, а в деяких випадках вирішальний вплив на території і суспільства, у рамках яких вони реалізують економічну стратегію. На думку П.Друкера, менеджери повинні бути не тільки технократами, вони зобов'язані розуміти соціальне значення своєї діяльності. І чим крупніше бізнес, тим важливіше облік соціального фактора. «Вимога соціальної відповідальності є значною мірою платою за успіх».

Подібної думки дотримують і Дж.Таррант: «корпорації повинні керуватися не тільки відповідно до набору прагматичних правил, але й у рамках філософських понять, що визначають роль організації в індустріальному суспільстві».

Як відомо, у минулому сторіччі різко виріс розрив між бідним і багатим населенням. Як відзначає президент Центру європейських досліджень при Гарвардському університеті С.Хофман: «Можливо ми знаходимося в ситуації європейського національного капіталізму початку XIX століття до того, як держави почали його регулювати й казати, що навіть зтурбований прибутками капіталіст винний час від часу займатися своїми робітниками, аби забезпечити їм певний рівень соціального захисту, деякий мінімальний необхідний рівень заробітної платні. Нічого подібного в глобальному вимірі досі немає”.

В останні десятиліття керівники найбільших ефективно функціонуючих бізнес-структур відзначають необхідність узгодження первинних і вторинних цілей здійснення виробничих і торговельних процесів. Первинність досягнення визначених розмірів прибутковості ніким не заперечується, але підкреслюється все зростаюче значення соціальних цінностей і пріоритетів, без яких неможливо створити ефективну систему управління персоналом.

Під корпоративною соціальною відповідальністю розуміють добровільне прийняття обов'язків з дозволу соціальних проблем економічним агентом. Дані обов'язки організація не зобов'язана виконувати відповідно до законодавства держави-місця базування або відповідно до міжнародних договорів або угодами.

Соціальна відповідальність знаходить свій прояв у:

· здійсненні благодійних акцій;

· розвитку соціальних програм усілякої спрямованості, призначених для задоволення потреб співробітників і місцевого співтовариства;

· усуненні дискримінації за статею, національністю і расою;

· додатковому інформуванні споживачів про якісні характеристики продукції, постачальників – про особливості технологічних процесів.

Широкий резонанс серед покупців мають повідомлення виробників про допущені дефекти у вже реалізованих виробах, які пропонується замінити або швидко і якісно відремонтувати.

Вищою формою прояву соціальної відповідальності бізнесу є реалізація на практиці концепції управління, що передбачає:

· задоволення споживачів;

· задоволення запитів і інтересів працівників корпорації;

· охорону навколишнього середовища і дбайливе ставлення до відновлення ресурсів;

· посильна участь у рішенні проблем безробіття і бідності;

· сприяння розвиткові особистості;

· визнання принципу «розумної достатності»;

· забезпечення прибутковості й росту корпорації

Тобто соціально відповідальний бізнес намагається розширити власну відповідальність і винести її за рамки, що визначаються законодавчою або місцевою владою.

Поняття «соціальна відповідальність бізнесу» виникло в ХХ столітті як результат складного, а в деяких випадках драматичного розвитку взаємин між суспільством і бізнесом.

Бурхливий розвиток галузей масового виробництва і збуту, широке впровадження в процеси управління ідей Тейлора та Форда, пов’язаних з ефективною організацією великого бізнесу, і посилення поділу суспільства на найманих робітників і власників, зростання класових протиріч призвело до виникнення і широкого поширення в ділових колах концепції «служіння». В основі концепції «служіння» стояв постулат про необхідність розширення цілей промислових структур і формуванні напрямків діяльності, не пов’язаних прямо і безпосередньо з одержанням прибутку. І хоча дана концепція не змогла розвитися в науково обґрунтовану і практично застосовану теорію в силу складного економічного становища багатьох виробників у тридцяті роки, вона заклала основи і стала прочином парадигми соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством і наступними поколіннями.

Перші теоретичні положення теорії соціальної відповідальності бізнесу розроблені в тридцяті-сорокові роки, а після Другої світової війни основні постулати стали активно використовуватися багатьма західними й американськими компаніями.

Можливість прояву етичної поведінки з боку багатьох міжнародних корпорацій у другій половині ХХ століття викликана стабільністю розвитку світової економіки, використанням досягнень науково-технічного прогресу, значним освітнім рівнем населення, внеском релігії в досягнення суспільного консенсусу.

Сучасний підхід до соціальної відповідальності бізнесу базується на роботі американського економіста Г.Боуена «Соціальна відповідальність бізнесмена», яка була опублікована в 1953 р. У своєму дослідженні Г.Боуен сформулював доктрину обов'язків бізнесмена, що ґрунтується на необхідності розвивати таку стратегію і приймати такі управлінські рішення, ще доцільними і бажаними з погляду цінностей і цілей розвитку суспільства.

Ю.Ю.Петрунин і В.Д. Борисов у роботі «Етика бізнесу» відзначають, що «доцільно розглядати корпоративну соціальну відповідальність як свого роду міст між макро- і мікрорівнем прийняття етичних рішень». Тобто найважливішу роль у розвитку і підтримці корпоративної соціальної відповідальності відіграє держава, у свою чергу рішення виробників, що стосуються соціальних проблем, можуть і, у визначених випадках, повинні впливати на державну політику.

Істотний вплив на формування соціальної відповідальності бізнесу має ООН. У структурі ООН департамент соціального розвитку і комісія соціального розвитку координує спеціальні заходи, спрямовані на розвиток людських ресурсів.

Рішенням соціальних проблем і захистом прав трудящих займається Міжнародна організація праці.

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
 3. Адміністративна відповідальність та строки адміністративної відповідальності
 4. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 5. Активний характер соціальної політики.
 6. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 7. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 8. Американська модель соціальної відповідальності
 9. Амністія являє собою повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочину.
 10. Аналіз витрат за центрами відповідальності.
 11. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 12. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
Переглядів: 1263

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ділова репутація і її рейтингова оцінка | Міжнародна організація праці та соціальне регулювання ПЕР

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.026 сек.