Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


З навчального предмету

Методичні вказівки та опорний конспект лекцій

Н.П.Гапон

«ВИЩА ОСВІТА ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС»

для студентів 5 курсів

напрямів підготовки 8.03010201,7.03010201

за спеціальністю «Психологія»

для студентів 6 курсу (заочна форма навчання)

 

Львів - 201

 
4

 

 

ЗМІСТ

 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни…………………………………………….….3

2. Навчально-тематичний план курсу……………………………………………………….4

Опорний конспект лекцій……………………………………………………………….…5–32

Тема 1. Становлення вищої освіти за кордоном та в Україні………………………….5

Тема 2. Передумови та сутність Болонського процесу…………………………………..14

Тема 3. . Структура вищої освіти і ступенів за Болонською системою………………20

Тема 4. . Концепція ”навчання впродовж життя” як важлива складова

Болонського процесу………………………………………………………………………26

Рекомендована література………………………………………………………………….32

Контрольні питання до курсу………………………………………………………………33

Додатки. Таблиці.Схеми.Тексти літературних джерел для самостійної роботи………34

 

 

 

Навчальна програма курсу “Вища освіта і Болонський процес” (10 год. Лекцій/10 год. СР)) призначена для студентів -психологів освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”. Вивчення цього курсу передбачає підготовку фахівців до роботи у вищих навчальних закладах різних типів, організації як навчально-виховного процесу, так і науково-дослідної роботи в установах вищої освіти у контексті сучасних освітніх змін. Цей курс спрямований на формування у майбутніх викладачів розуміння суті, мети, завдань Болонського процесу, процесів навчання і виховання студентів як організації взаємодії рівноправних суб’єктів спільної діяльності – викладача і студента, в процесі якої здійснюється взаємовплив один на одного. Тематика, зміст програми орієнтовані на оволодіння майбутніми викладачами головних понять, положень Болонського процесу, знаннями, уміннями та навичками організації навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти у контексті його вимог. Основні теоретичні положення, ідеї курсу розглядаються через призму сучасних освітніх змін, сучасної філософії освіти, що є умовою творчого застосування викладачем інноваційних стратегій, методів, засобів організації навчального процесу. Головні положення спираються на знання студентами філософії як методичної бази, психології як теоретичної основи, а також на сформовані загальні уявлення, знання з курсу педагогіки та первинний досвід педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. Вивчення курсу “ Вища освіта і Болонський процес” відбувається шляхом обговорення, вироблення власного бачення, поглядів стосовно взаємодії з молодою людиною, набуття відповідних умінь та навичок.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – формування студентами особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої освіти в контексті Болонського процесу, що є основою педагогічних знань та умінь.

Завдання:

· формування у студентів знань головних засад, принципів Болонського процесу;

· формування у студентів знань, умінь організації навчально-виховного процесу у вищій школі відповідно до вимог Болонського процесу;

· набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій у вищій школі та прийняття педагогічно доцільних рішень;

· розвиток у студентів позитивної мотивації вивчення курсу педагогіки вищої школи та професійної діяльності викладача;

· формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної викладацької діяльності;

В результаті вивчення курсу “Вища освіта і Болонський процес ” студент повинен знати:

· суть, мету, завдання, головні положення Болонського процесу;

· основні засади та принципи формування зони Європейської вищої освіти;

· особливості Європейської кредитно-трансферної системи;

· завдання, особливості організації навчального процесу у вищій школі в контексті Болонського процесу;

· шляхи формування інноваційного освітнього середовища у контексті вимог Болонського процесу;

· шляхи структурування, організації змісту вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу;

· форми організації навчання студентів;

· норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, організації зворотного зв’язку відповідно до кредитно-модульної системи;

· сутність, головні складові педагогічної майстерності викладача ВШ відповідно до вимог Болонського процесу;

· особливості вербальної і невербальної поведінки викладача;

· сутність, напрями організації партнерського спілкування зі студентами;

· способи конструктивного вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами;

вміти:

· розробляти навчальні програми з фахових дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи у контексті Болонського процесу;

· розвивати у студентів інтерес, особистісне ставлення до змісту навчальних курсів;

· планувати й організовувати навчальний процес, самостійну роботу студентів відповідно до вимог Болонського процесу;

 

 


Читайте також:

 1. III. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
 2. IV. План навчального процесу.
 3. IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
 4. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 5. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 6. Визначення предмету курсу
 7. Визначення предмету курсу
 8. Вимоги безпеки й санітарії до місць проведення навчального процесу й спортивного інвентаря
 9. ВСТУП. ЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ ПРЕДМЕТУ.
 10. Г. Особливості диференціації навчального процесуу школах Франції
 11. Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення його ефективності
Переглядів: 430

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Програмно-педагогічні засоби навчання для молодших школярів | Поняття вищої освіти.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.038 сек.