Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбона- Болонья- Саламанка- Прага- Берлін) / Упоряд. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш та ін.–Тернопіль: Екон. думка, 2003.– 60 с.

2. Богачевська І.,Карпенко М. Болонський процес в Україні: стан та проблеми реалізації. – Електронний ресурс. – Доступ до журналу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/09.htm

3. Болонський процес: Модель структури додатку до диплому / Уклад. З.І.Тимошенко та ін..– К.: Європ. ун-т, 2004.– 73 с.

4. Болюбаш Я. Один з принципів Болонського процесу – мобільність студентів у європейському просторі // Освіта України. – 2006. – 20 січня . –С.4.

5. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження

в Європейський простір вищої освіти / В.С.Журавський, М.З.Згуровський.–

К.: Політехніка, 2003.– 200 с.

6. Матеріали Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних

навчальних закладів „Вища технічна освіта України і Болонський

процес”.– Х.: НТУ „ХПІ”, 2004.– 198 с.

7. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали

до першої лекції/ Уклад. М.Ф.Степко та ін. – К.: Наук.метод.центр вищ.

освіти МОН України, 2004.– 58 с.

8. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті

Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / М.Ф.Степко

та ін.; за ред.. В.Г.Кременя.– Тернопіль: ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004.–

2004.– 147 с.

9. Основні засади організаційно-методичного забезпечення

навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи : Методичні

вказівки для викладачів (2 видання) / А.М.Березюк, І.В.Трифонов,

В.Г.Федіна. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 26 с.

10. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського

процесу: Матеріали Першої Всеукраїнської наук. практ. конф., К., 20-21

лют. 2004 р./ Редкол. З.І. Тимошенко та ін. – К.: Європ. ун-т, 2004.– 197 с.

11.Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж

життя: Монографія / М.Ф.Степко, Б.В.Клименко, Л.Л.Товажнянський.– Х.: НТУ

„ХПІ”, 2004. – 112 с.

12. Шляхи підвищення ролі кафедри у вихованні студентів, залученні їх

до наукової творчості у контексті Болонського процесу: Тези доповідей і

повідомлень на міжвуз. наук.-практ. конф. 20-21 травня 2005 р. / Ред.

В.І.Большаков; ПДАБА.– Д., 2005.– 152 с.

 

 

1. Становлення вищої освіти за кордоном та в Україні

2. Поняття вищої освіти.

3. Виникнення й розвиток університетської освіти в Європейських країнах.

4. Найстаріші університети ЄС, США.

5. Становлення українських вищих шкіл. Острозька академія.

6. Становлення українських вищих шкіл. Києво-Могилянська академія.

7. Особливості розвитку вищої освіти в період до проголошення незалежності України.

8. Освіта у Львівському національному університеті імені Івана Франка: історія та сучасність.

9. Здобутки та труднощі сучасної української вищої освіти, необхідність її реформування.

10. Передумови та сутність Болонського процесу

11. Передісторія Болонського процесу: Велика Хартія Університетів, Лісабонська Конвенція, Сорбонська декларація.

12. Болонська декларація як основа Болонського процесу. Зміст Болонської декларації.

13. Новий етап Болонського процесу. Саламанкське звернення.

14. Новий етап Болонського процесу. Рішення Празького саміту.

15. Новий етап Болонського процесу. Берлінська конференція.

16. Структура вищої освіти і ступенів за Болонською системою

17. Цикли та ступені (бакалавр, магістр, доктор) європейської освіти.

18. Додаток до диплому.

19. Кредитно-модульна система

20. Кредити та їхній розподіл.

21. Європейська шкала оцінок.

22. Концепція ”навчання впродовж життя” як важлива складова Болонського процесу.

23. Західна освітня концепція ”навчання впродовж життя”.

24. Реалізація концепції «навчання впродовж життя» (Lifelong Learning – LLL) в ЄС.

25. Входження України в європейський простір вищої освіти


Читайте також:

 1. IV. Питання самоконтролю.
 2. V. Питання для самоконтолю
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 5. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 6. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 7. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 8. Бесіда за запитаннями.
 9. В лекції висвітлюються питання використання мережних структур, їх недоліки та переваги.
 10. Виділення в природних комплексах незвичайних, унікальних ділянок і явищ і питання їх збереження.
 11. Висновок з 1 питання
 12. Відповідаючи на питання, будьте впевнені в своїй перемозі і все у вас вийде.
Переглядів: 562

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Входження України в європейський простір вищої освіти | Актуальність проблеми.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.022 сек.