Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Види фінансового аналізу.

Для того, щоб розглянути основні види фінансового аналізу побудуємо схему.

 
 
Види фінансового аналізу

 

 


Рис. 1.3. Класифікація видів фінансового аналізу за різними ознаками.

 

1. За організаційними формами проведення виділяють два основних види фінансового аналізу:

а) внутрішній;

б) зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться фахівцями самого підприємства.

Зовнішній аналіз проводиться аналітиками, що є сторонніми особами до

підприємства, і тому не мають доступу до внутрішньої інформаційної бази

підприємства, тому він більш формалізований і менш деталізований.

Особливості зовнішнього фінансового аналізу:

- значна чисельність суб'єктів аналізу користувачів інформації про діяльність підприємства;

- різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;

- наявність типових методик аналізу, стандартів обліку і звітності;

- орієнтація аналізу тільки на публічну зовнішню звітність підприємства;

- обмеженість задач аналізу;

- максимальна доступність результатів аналізу для користувачів інфор­мацією.

Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу, як правило складають:

1. Аналіз абсолютних показників прибутку.

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Аналіз фінансового стану, ринкової стійкості, ліквідності балансу,

платоспроможності підприємства.

4. Аналіз ефективності використання позикового капіталу.

5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства і рейтингова оцінка емітентів.

Фінансовий аналіз за даними фінансової звітності називається класичним аналізом.

Основний зміст внутрішньогосподарського фінансового аналізу такий же, як і зовнішнього фінансового аналізу, але в ньому використовуються як джерело інформації оперативні дані системного бухгалтерського обліку, нормативна і планова інформація.

Він включає аналіз ефективності авансування капіталу, аналіз взаємозв'язку витрат, обороту і прибутку, а також оцінку ефективності господарської діяльності.

Розглянемо схему проведення робіт по аналізу фінансового стану підприємства на рис.1.4.

2. За обсягом дослідження виділяють повний та тематичний фінансовий аналіз підприємства:

а) повний фінансовий аналіз проводять з метою вивчення усіх аспектів фінансової діяльності підприємства в комплексі;

б) тематичний фінансовий аналіз обмежується вивченням окремих аспектів фінансової діяльності підприємства. Предметом фінансового аналізу може бути ефективність використання активів підприємства, оптимальність фінансових ресурсів з окремих джерел, стан фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, оптимальність фінансової структури капіталу тощо.

3. В залежності від об'єкту аналізу можна виділити такі його види:

• Аналіз фінансової діяльності підприємства в цілому. В процесі такого аналізу об'єктом вивчення є фінансова діяльність підприємства в цілому без виділення окремих його структурних одиниць та підрозділів.

• Аналіз фінансової діяльності окремих структурних одиниць та підрозділів. Цей аналіз базується в основному на результатах внутрішнього аналізу підприємства.

• Аналіз окремих фінансових операцій. Предметом такого аналізу можуть бути окремі операції, пов'язані з коротко- або довгостроковими фінансовими вкладеннями, з фінансуванням окремих реальних проектів.

4. З урахуванням періоду проведення виділяють попередній, поточний (оперативний) та прогнозний фінансовий аналіз.

• Попередній фінансовий аналіз пов'язаний з вивченням умов фінансової діяльності в цілому чи здійснення окремих фінансових операцій підприємства. Наприклад, оцінка власної платоспроможності при необхідності отримання банківського кредиту.

• Поточний (чи оперативний) фінансовий аналіз проводиться в процесі поточної фінансової діяльності з метою оперативного впливу на результати фінансової діяльності. Як правило, він обмежується невеликим періодом часу (місяць, квартал).

• Прогнозний (чи ретроспективний) фінансовий аналіз здійснюється підприємством за певний перспективний чи звітний період (місяць, квартал, рік). Він дозволяє більш глибоко та повніше проаналізувати фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства у порівнянні з попереднім та поточним аналізом, так як базується на звітних матеріалах, а також спрогнозувати діяльність підприємства на перспективу.

Цал-Цалко Ю. С. виділяє, також такі види фінансового аналізу, які представлені в таблиці.

Таблиця 1. 2.

Ознака Вид (Напрямок)
Інтереси користувачів Прийняття управлінських рішень Оцінка економічної політики Діагностика рівня господарювання Планування діяльності Організація контролю
Організаційна система Централізований децентралізований
Динаміка формування вихідних інформаційних ресурсів Одноразовий періодичний

 

За інтересами користувачів фінансовий аналіз можна розгля­дати як функцію цільової орієнтації за наступними напрямами:

- прийняття управлінських рішень— обгрунтування заходів для розв'язання певної проблеми й одержання бажаного резуль­тату:

- оцінка економічної політики — дослідження правильності і ефективності управлінських рішень за фактичними результатами господарювання:

- діагностика рівня господарювання — визначення тенденцій і закономірностей змін та адаптованості економічної системи будь-якого порядку у ринковому середовищі:

- планування діяльності економічних систем — використання вихідної аналітичної інформації фінансового аналізу для потреб розробки стратегії діяльності суб'єктів господарювання:

- організація контролю — оцінка рівня достовірності об'єктів контролю для потреб власників, аудиторської діяльності і держа­вних органів управління.

Серед організаційних форм фінансового аналізу суб'єктів гос­подарювання можна виділити два його види: централізований і децентралізований. При централізованій системі фінансовий ана­ліз виконується спеціальними підрозділами державних органів влади. При такій організаційній системі досягається єдність ме­тодологічного забезпечення аналізу, чіткий розподіл праці аналі­тиків та можливість застосування комп'ютерних технологій. У децентралізованій системі спеціалізовані підрозділи не виділя­ються, а весь комплекс аналітичних робіт здійснюється безпосе­редньо користувачами інформаційних ресурсів.

За динамікою формування вихідних інформаційних ресурсів фінансовий аналіз може мати одноразовий і періодичний харак­тер. Одноразові аналітичні дослідження використовуються для вирішення поточних питань з метою одержання моментної кори­сті. Водночас, поновлення досліджень через певні проміжки часу дає можливість дослідити динаміку змін, які відбуваються з гос­подарюючими суб'єктами. При здійсненні періодичних аналітич­них досліджень необхідно зберігати їх єдину методик}' і забезпе­чувати порівнянність системи показників.

 


Читайте також:

 1. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 2. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 3. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 4. Аналіз фінансового стану
 5. Аналіз фінансового стану торгових підприємств
 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 7. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 8. Бізнес-планування інвестиційного проекту. Розробка планів фінансового проекту
 9. Бухгалтерський облік витрат і доходів та визначення фінансового результату основної діяльності готелю
 10. Бюджетний механізм фінансового регулювання
 11. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
 12. Важливою методико-методологічною проблемою є періодизація історії економічної думки, визначення пріоритетів, що підлягають аналізу.
Переглядів: 2165

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Предмет, завдання, напрями і принципи фінансового аналізу. | Сутність і способи здійснення податкового контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.