Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Типологія

Оскільки міграція мінеральних речовин визначається багатьма факторами і призводить до різноманітних наслідків, типізувати геосистеми за особливостями речовинних потоків можна за багатьма ознаками. У ландшафтній екології питання типології геосистем за цими особливостями практично не розглядалось, а в рамках геохімії ландшафту запрпоновано кілька схем класифікацій елементарних ландшафтів (М.А.Глазовська, 1964, 1988; О.І.Перельман, 1975 та ін.).

За хімічним складом особливе значення має типологія геосистем за елементами, які мають високий вміст (кларк) у геосистемі та енергійно мігрують і накопичуються в ній, визначаючи умови міграції й інших речовин. У геохімії ландшафту такі елементи називаються типоморфними і до них належать H, Fe, Al, Ca, Na, Mg, HCO3, SO4, H2S, Cl та ін. За переважаючою роллю типоморфного елемента або їх групи виділяються відповідні типи геосистем, наприклад: кислі (Н), кислі глейові (H – Fe) – поширені в хвойних лісах; кальцієві (Са), кальцій – натрієві (Са – Na) – в степах; натрієві (Na), хлоридно-натрієві (Cl – Na) - в геосистемах степових западин та подів із солончаками тощо (див., наприклад , М.А.Глазовська, 1985).

За типом круговороту мінеральних елементів можна розділити на азотні низькозольні застійні (розвинуті в тундрі), кальцієво-азотні середньозольні сильно загальмованого обороту (поширені в хвойних та дрібнолистих лісах), азотно-кальцієві середньозольні загальмованого обороту (широколисті ліси), азотно-кремнієві середньозольні інтенсивного обороту (степи), натрієво-хлоридні дуже високозольні дуже інтенсивного обороту (солончаки)та інші типи, включаючи й такі, що враховують токсичні техногенні елементи, залучені до круговороту (наприклад, Sr-90 в соснових лісах біля Чорнобиля).

За складом та місцеположенням ландшафтно-геохімічних бар’єрів у їх вертикальній структурі виділяються такі типи геосистем: безбар’рні; фітобар’єрні (лісові геосистеми з високим індексом листяної поверхні); різо-педобар’рні (геосистеми, ландшафтно-геохімічні бар’єри яких містять в межах кореневмісного шару грунту) з їх поділом на підтипи залежно від типу бар’єру (наприклад, різо-педобар’єрні глейові, різо-педобар’єрні сорбційні,те ж лужносорбційні; якщо в грунті два бар’єри – лужний та сорбційний тощо); педо-бар’єрні (бар’ри знаходяться у грунті нижче кореневої системи) та їх підтипи; літобар’єрні та їх підтипи; комплексно-бар’єрні (наприклад, фіто-різобар’єрні, педо-літобар’єрні тощо з їх більш детальною характеристикою на рівні підтипів). Більшість геосистем належать до комплексно-бар’єрного типу. Пропоновану типологію можна розвинути за рахунок врахування “ємності” бар’єрів – їх здатності гальмувати інтенсивність міграції речовин.

Е к о б і о ц е н т р и ч н а т и п о л о г і я. Продуктивність та видовий склад рослинних угруповань значною мірою визначаються вмістом у грунті поживних речовин (N, P, K та мікроелементів), тому багатство місцезростання Л.Г.Раменський, Г.Еленберг, П.С.Погребняк та інші екологи вважали одним з головних критеріїв класифікації екотопів. З ландшафтно-екологічного погляду найбільш відповідною можна вважати типологію умов місцезростань за багатством грунту елементами живлення, обгрунтовану Д.М.Цигановим (19830. Виділяються такі геосистеми: оліготрофні (вкрай бідні на солі: 34-80 мг/л), семіоліготрофні (солей дуже мало: 75-82 мг/л), субмезотрофні (80-120), мезотрофні (порівняно насичені солями: 100-150), субевтрофні (добра забезпеченість солями: 150-200), евтрофні (найбільша забезпеченість солями при відсутності ознак засолення грунтів), пертрофні (забезпеченість солями більша за оптимум, але ще не пригнічує росту рослин).

За ступенем засоленості грунтів є такі геосисткми: глікофітні (слабкосолонцюваті грунти, ознаки пригнічення рослин невиразні), семігалофітні (глибокозасолені, середньосолонцюваті грунти), субгалофітні (середньо – та сильносолонцюваті засолені грунти), галофітні (солонці та поверхнево засолені грунти), супергалофітні (солончаки).

 

 

ЛЕКЦІЯ №5


Читайте також:

 1. Загальна типологія лексичних значень
 2. Історична типологія культури.
 3. Картографування і типологія геосистем за їх стійкістю
 4. Класифікація і типологія злочинців.
 5. Корупція: поняття, сутність, типологія
 6. ЛЕКЦІЯ 4. Типологія видів економічного аналізу
 7. ЛЕКЦІЯ № 1. СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЇХ ТИПОЛОГІЯ (2 години).
 8. Лідер. Лідерство в групі, ознаки і типологія лідерства. Управління спільністю людей, функції керівника. Взаємостосунки керівника і підлеглого.
 9. Моделі організаційної культури, їх характеристики. Типологія організаційних культур.
 10. Морфологія та типологія культури
 11. Недемократичні політичні режими та їх типологія. Фашизм і комунізм як різновиди тоталітаризму.
 12. Питання 1. Політична суб’єктність: типологія, форми, умови суб’єктності та нормативність.
Переглядів: 1013

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Антропічні аспекти. Забруднення та самоочищення геосистем | Наявність світла та

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.