Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії

Особливості правового регулювання комерційної концесії та Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Лекція № 15

14.1.Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії.

14.2.Система актів законодавства про комерційну концесію.

14.3.Договір комерційної концесії за українським законодавством.

14.4.Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

14.5.Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність.

14.6.Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

14.7.Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності.

14.8.Зовнішньоекономічний договір.

Комерційна концесія- це підприємницька діяльність, що здійс­нюється на підставі договору комерційної концесії і полягає у на­данні однією стороною концесійних відносин (правоволодільцем) другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку права використання на платній основі комплексу належних право-володільцеві виключних прав з метою виготовлення та (або) про­дажу певного виду товару та (або) надання послуг.

Комерційна концесія (зарубіжні аналоги - франчайзинг, фран­шиза) - оптимальний засіб забезпечення розширення бізнесу ко­мерційних організацій (зазвичай крупних) без тягаря створення філій та дочірніх підприємств в певній місцевості (на території іншої держави). За допомогою системи договорів комерційної концесії комерційна організація - правоволоділець отримує мож­ливість збільшити виробництво певних товарів (надання певних послуг) з підтриманням відповідних (зазвичай високих) стандар­тів їх якості, залучивши до цього інших суб'єктів підприємницт­ва та контролюючи їх діяльність. У такий спосіб швидко створю­ється розгалужена мережа бізнесу комерційної організації - право-володільця.

Комерційна концесія як вид підприємництва, що здійснюється на підставі відповідного договору (франчайзинга, франшизи) на­була значного поширення лише в 70-х роках XX століття (хоча ще в 30-і роки того ж століття такі договори використовувалися в США для виробництва та збуту товарів1). Як зазначає В. В. Віт-рянський, основна сфера поширення франчайзингу - автомобільна промисловість та послуги автосервісу, ремонтно-будівельні робо­ти, косметичні послуги та салони моди, аптеки, побутове обслуго­вування готельне господарство, ресторани, підприємства швидко­го обслуговування тощо2.

Цей же дослідник виділяє такі специфічні риси договору комер­ційної концесії (франчайзингу, франшизи), що відрізняють його від інших договорів, в т. ч. концесійних, ліцензійних:

спеціальний суб'єктний склад: сторонами договору можуть бути лише суб'єкти підприємницької діяльності;

необхідним елементом предмета договору є надання право-володільцем користувачеві комплексу виключних прав;

за договором комерційної концесії користувачеві надається лише право використовувати відповідні виключні права, що нале­жать правоволодільцеві, без їх передання (уступки) контрагенту;

метою є надання користувачеві комплексу виключних прав, що належать правоволодільцеві,- їх використання у підприємни­цькій діяльності користувача;

специфіка прав та обов'язків сторін договору, зумовлена його метою. Так, правоволоділець, наділяючи користувача правом на використання комплексу виключних прав, повинен надавати користувачеві технічне та консультаційне сприяння, навчати його працівників, контролювати якість товарів (робіт, послуг), що ви­робляються (виконуються, надаються). У такий спосіб досягається створення чи розширення мережі правоволодільця щодо виробни­цтва та збуту товарів (робіт, послуг);

попри повну економічну залежність від правоволодільця, ко­ристувач зберігає свою юридичну самостійність та діє у сфері майнового обігу від свого імені за умови інформування спожива­чів (покупців, замовників) про використання ним виключних прав правоволодільця;

з метою захисту інтересів правоволодільця і відповідно - ви­ключення посилення конкуренції на ринку товару, для виробницт­ва якого користувачеві передається комплекс виключних прав, в договір включаються різного роду обмежувальні умови щодо дія­льності користувача1.

Комерційна концесія може здійснюватися не лише на підставі договору комерційної концесії. Водночас таким договором може бути передбачена можливість укладення користувачем договору комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкорис-тувачу) право користування наданим йому правоволодільцем ком­плексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погодже­них із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії. До договору комерційної субконцесії застосовуються по­ложення про договір комерційної концесії, встановлені законом, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз комерційної здійснимості (спроможності) проекту
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 10. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 11. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 12. Базові поняття
Переглядів: 376

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Договір комерційної концесії за українським законодавством

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.