Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ № 8. Проблема розвитку мотиваційної сфери особистості

Мотиваційна сфера людини досі мало вивчена в психології. Це не може бути пояснено відсутністю інтересу до даного предмету: починаючи з давніх часів і до наших днів питання про внутрішні спонукачі поведінки людини неухильно займав вчених і приводив їх до побудови різних гіпотез.

Дослідження потреб і мотивів не могли розвиватися в рамках асоціативної емпіричної психології. У цій психології панувало уявлення про те, що всіма психічними процесами керують певні закони асоціацій. При такому розумінні рушійних сил психічного життя і поведінки людини проблема активності самого суб'єкта по суті знімається.

Панування асоціативної емпіричної психології тривало дуже довго, ще й зараз не можна її вплив вважати повністю подоланим. Інший напрям - гештальтпсихология: для свого дослідження вона обрала головним чином область пізнавальних процесів. Інші напрями - рефлексологія, реактологія, біхевіоризм - зосередили свою увагу на зовнішніх стимулах поведінки людини.

Першими, хто спробував подолати механіцизм асоціативної психології і поставити проблему активності людського «я», були психологи вюрцбургской школи (А. Ах, Ю. Кюльпе та ін.)

В ході своїх досліджень вони експериментально показали, що уявлення та поняття пов'язані між собою в єдиний акт мислення не за механічними законами асоціацій, а управляються тим завданням, на яку мислення спрямоване. Вони прийшли до висновку, що протягом уявлень під час акту мислення може не залежати від зовнішніх роздратувань і асоціативних впливів, якщо розумовим процесом керують так звані детермінують тенденції. Останні визначаються намірами суб'єкта чи стоять перед ним завданнями.

Надалі спроба подолання механістичного розуміння психологічних джерел людської активності була зроблена в дослідженнях К. Левіна та його учнів.

Курт Левін проводив свої дослідження з позицій так званої структурної теорії (гештальтпсихології), неспроможність якої відзначалася багатьма радянськими психологами. Вони вважали, що головний недолік концепції К. Левіна полягає в ігноруванні змістовної сторони психічних процесів і формальному підході до їх аналізу. Проте К. Левін і його учні знайшли вдалі експериментальні прийоми дослідження потреб людини, його намірів, його волі і встановили деякі цікаві психологічні факти і закономірності. Можна сказати, що дослідження К. Левіна поклали початок вивченню потреб людини.

Надалі проблемами потреб займався цілий ряд радянських психологів (А. ​​Р. Лурія, Н. Ф. Добринін, А. В. Веденов, Г. А. Фортунатов, А. В. Петровський, А. Н. Леонтьєв та ін.)

Найближче до розуміння і розвитку потреб підійшов А. Н. Леонтьєв. Його підхід грунтується на розумінні мотивів як об'єктів (сприймаються, що представляються, усвідомлюваних, мислимих), в яких конкретизуються потреби. Ці об'єкти і складають предметний зміст тих потреб, які в них втілені. Таким способом відбувається опредметнення людських потреб. Мотив, за визначенням А. Н. Леонтьєва, - це об'єкт, який відповідає тій чи іншої потреби і який спонукає і спрямовує діяльність людини.

Мотиви, на його думку, виконують двояку функцію. Перша полягає в тому, що вони спонукають і скеровують діяльність, друга - в тому, що вони надають діяльності суб'єктивний, особистісний сенс, отже, сенс діяльності визначається її мотивом.

Зазвичай вивчення мотиваційної сфери психологи починають з вивчення мотиваційної сфери в дитячому та шкільному віці. Вони пояснюють це тим, що навчальна та пізнавальна діяльність дитини є провідною протягом усього шкільного (і не тільки шкільного) віку. Для дітей різного віку та для кожної дитини не всі мотиви мають однакову спонукальну силу. Одні з них є основними, ведучими, інші - другорядними, побічними, що не мають самостійного значення. Останні завжди так чи інакше підпорядковані провідним мотивам.

В одних випадках таким провідним мотивом може виявитися прагнення завоювати місце відмінника в класі, в інших випадках - бажання отримати вищу освіту, по-третє - інтерес до самих знань.

Всі ці мотиви можуть бути поділені на дві великі категорії. Одні з них пов'язані із змістом самої навчальної діяльності і процесом її виконання; інші - з ширшими відносинами дитини з навколишнім середовищем. До перших відносяться пізнавальні інтереси дітей, потреба в інтелектуальній активності й в оволодінні новими уміннями, навичками і знаннями; другі пов'язані з потребами дитини в спілкуванні з іншими людьми, в їх оцінці і схваленні, з бажаннями учня зайняти певне місце в системі доступних йому суспільних відносин .

Обидві ці категорії необхідні для успішного здійснення не тільки навчальної, а й будь-якої діяльності. Мотиви, що йдуть від самої діяльності, надають безпосередній вплив на суб'єкт, допомагаючи долати зустрічаються труднощі, що перешкоджають цілеспрямованого і систематичного її здійсненню. Функція іншого виду мотивів зовсім інша: будучи породжені всім соціальним контекстом, в якому протікає все життя суб'єкта, вони можуть спонукати його до діяльності за допомогою свідомо поставлених цілей.

Отже, спонукання до дій завжди виходить з потреби, а об'єкт, який служить її задоволенню, визначає лише характер і напрям діяльності. Встановлено, що не тільки одна і та ж потреба може втілюватися в різних об'єктах, але в одному і тому ж об'єкті можуть втілюватися найрізноманітніші взаємодіючі, що переплітаються, а іноді і суперечать один одному потреби. Наприклад, позначка в якості мотиву навчальної діяльності може втілювати в собі і потреба в схваленні вчителі, і потреба бути на рівні своєї власної самооцінки, і прагнення завоювати схвалення товаришів, і бажання полегшити собі вступ до вищого навчального закладу, та інші потреби. Звідси видно, що зовнішні об'єкти можуть стимулювати активність людини лише тому, що відповідають наявною у нього потреби або здатні актуалізувати ту, яку вони задовольняли в попередньому досвіді людини.

У зв'язку з цим зміни об'єктів, у яких втілюються потреби, не становлять змісту розвитку потреб, а є лише показником цього розвитку.

На закінчення аналізу шляхів розвитку потреб і мотивів необхідно розглянути розвиток структури мотиваційної сфери. Вона характеризується зміною домінуючих мотивів за змістом, зростанням ролі опосередкованих потреб і все більшої їх иерархизацией. З віком зростає також стійкість виникла мотиваційної структури, що збільшує роль домінуючих мотивів у житті і поведінці людини. Характер домінуючих мотивів залежить насамперед від біографії людини та її виховання. Стійкі домінуючі мотиви поведінки набувають для людини провідне значення і тим самим підпорядковують собі всі інші його мотиви. Ієрархічна структура мо-тіваціонной сфери в найбільш розвиненою її формі передбачає засвоєння певних моральних цінностей-уявлень, понять, ідей, що стали домінуючими мотивами поведінки.

Цілі, поставлені людиною, свідомо прийняті ним рішення і наміри здатні підпорядкувати собі безпосередні спонукання, що визначає вольовий характер поведінки людини. Але в тих випадках, коли засвоєні цінності самі набувають чинності безпосередніх спонукань, вони можуть визначати поведінку людей незалежно від свідомо прийнятих рішень, мимоволі підпорядковуючи собі всі інші його спонукання, в тому числі і не усвідомлювані їм самим. У цьому випадку можна говорити про гармонійної структурі мотиваційної сфери людини, а отже, і про гармонійної структурі його особистості.

Ієрархічна структура мотиваційної сфери визначає спрямованість особистості людини, яка має різний характер в залежності від того, які саме мотиви за своєю будовою та змістом стали домінуючими.

Отже, потреба безпосередньо спонукає індивіда до активності, спрямованої на задоволення цієї потреби. Вона, таким чином, є внутрішнім стимулом його поведінки і діяльності. Спочатку потреба викликає ненаправлену активність індивіда, пов'язану з неусвідомленим пошуком свого задоволення. Коли ж предмет знайдено, активність індивіда набуває цілеспрямований характер. Потреби лежать в основі всіх інших збудників поведінки, в тому числі і найвищих, характерних тільки для людини.

Мотиви представляють собою рід збудників людської поведінки. Як мотив можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття і переживання.

Формування специфічно людських побудників поведінки ставить людину в абсолютно нові взаємини з навколишньою дійсністю. Ці взаємини характеризуються тим, що людина перестає лише пристосовуватися до обставин, а починає втручатися в ці обставини, творити самого себе і ці обставини.

 

 


Читайте також:

 1. III.Цілі розвитку особистості
 2. III.Цілі розвитку особистості
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. IV. Проблема антропогенних змін клімату або «парниковий ефект».
 5. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 6. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 7. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 8. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 11. Активність особистості та самоуправління
 12. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
Переглядів: 746

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛЕКЦІЯ № 7. Класичне вчення про темперамент. Психологічна характеристика типів нервової діяльності та темпераменту | ЛЕКЦІЯ № 9. Спрямованість особистості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.046 сек.