Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЛЕКЦІЯ

 

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НЕДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

У юридичній літературі немає єдності з питань визначення загальних та спеціальних засад цивільно-правової відповідальності, як немає її й стосовно встановлення засад юридичної відповідальності, як такої. Зокрема, поміж принципів юридичної відповідальності називали: її індивідуалізацію, невідворотність, процесуальну регламентованість [8, 403—405], вимоги неухильного дотримання законності, обгрунтованості та справедливості [9, с. 18], доцільності відповідальності [10, 543—544], невідворотність покарання (застосування мір відпо­відальності), його своєчасність, змагальність процесу та право на захист, презумпцію невинуватості [11, 541] та ін.[12; 13, 106—124].

Не зупиняючись на перевагах і недоліках наведених позицій, відзначимо ли­ше, що перелік принципів юридичної відповідальності, на нашу думку, може бути дещо скороченим і уніфікованим, порівняно з тим, що наведено вище, оскільки нерідко у різних авторів один і той самий її принцип виступає під різними назвами.

Із врахуванням зазначеного можна запропонувати більш стислий, однак „універсальний" перелік загальних принципів юридичної відповідальності.

Зокрема, на наш погляд, загальними засадами юридичної відповідальності є: 1) застосування її у випадку правопорушення і відповідно до характеру ос­таннього; 2) дотримання при застосуванні мір відповідальності законності; 3) дотримання у процесі застосування відповідальності вимог щодо її індивідуа­лізації; 4) невідворотність відповідальності за правопорушення.

Поряд із загальними засадами юридичної відповідальності існують принципи, які мають галузевий характер. Але перед тим як перейти до їх характеристики, слід зазначити, що деякі автори, хоча й не оспорюють таку тезу спеціально, разом із тим, пропонують перелік принципів цивільно-правової відповідальності, який є дуже близьким до принципів юридичної відповідальності взагалі, практично повторюючи більшість останніх.

Наприклад, Г.В. Єрьоменко до принципів цивільно-правової відповідальності відносить принципи: 1) законності; 2) невідворотності відповідальності; 3) інди­відуалізації; 4) принцип повного відшкодування шкоди; 5) принцип рівності сторін; 6) принцип поєднання особистих інтересів із суспільними. Крім того, дещо далі нею згадується „принцип каналізування" цивільної відповідальності, хоча й без спеціального застереження стосовно того, яким є його місце поміж прин­ципів цивільно-правової відповідальності [14, 88—89].

Загальними засадами цивільно-правового інституту відшкодування шкоди є: 1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; 2) судовий захист цивільного права та інтересу; 3) справедливість, добросовіс­ність та розумність [16, 106—114].

Перераховані засади стосуються і цивільно-правової недоговірної відпові­дальності за завдання шкоди.

Крім того, мають бути враховані спеціальні принципи зобов'язань відшко­дування шкоди, якими є: 1) принцип виникнення обов'язку відшкодування зав­даної шкоди на імперативних засадах внаслідок припису закону, рішення суду тощо; 2) принцип повного відшкодування шкоди; 3) принцип субсидіарного застосування норм глави 82 ЦК України до відносин відшкодування шкоди, завданої (зазнаної) учасниками регулятивних цивільних відносин.

Але також має бути взята до уваги і та обставина, що стосовно цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди, мають бути враховані як пере­раховані засади відшкодування шкоди, так і згадані вище загальні засади юри­дичної відповідальності та цивілістичні галузеві принципи відповідальності. Останні, у свою чергу, можуть бути поділені на:

1) загальні галузеві засади цивільно-правової відповідальності та

2) спеціальні засади цивільно-правової відповідальності (спеціальні засади договірної відповідальності; спеціальні засади недоговірної (деліктної) відповідальності).

До загальних галузевих засад цивільно-правової відповідальності, на нашу думку, передусім, належать:

1)принцип повного відшкодування шкоди, завданої правопорушенням, за винятками, визначеними цивільним законодавством (тобто, повне усунення протиправних наслідків, що стали результатом правопорушення [17, 217]);

2)принцип відповідальності за вину [18, 117 — 123], який поєднується із презумпцією вини порушника.

Крім, того, специфічними (такими, що стосуються регулювання лише делікт­ної недоговірної відповідальності), є:

1)принцип „генерального делікту", згідно якому кожне завдання шкоди іншій особі припускається протиправним, аж поки не буде встановлене інше;

2)принцип припустимості покладення цивільно-правової недоговірної (де­ліктної) відповідальності лише на деліктоздатну особу;


Читайте також:

 1. IV. Обов'язки і права керівника та заступника керівника подорожі
 2. А/. Верховна Рада України.
 3. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 4. Автоматизоване робоче місце метролога
 5. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 6. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 7. Аграрна реформа 1861 р. Скасування кріпостного права в надніпрянській Україны.
 8. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 9. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 10. Аграрні закони України
 11. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
Переглядів: 445

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Диференціація стилів мови | ЗАВДАННЯ ШКОДИ В СТАНІ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ. Необхідна оборона

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.