Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Одним з найактуальніших напрямків менеджменту на сьогодні є менеджмент ЗЕД. Управління й регулювання ЗЕД здійснюється державою, а менеджмент ЗЕД — безпосередньо на підприємстві.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності — це управління діяльністю підприємства, що пов’язано з його виходом на зовнішній ринок.

Нині підприємство — це основна ланка зовнішньоекономічного комплексу країни.

Підприємство — це самостійний господарюючий суб’єкт, створений для виготовлення товарів, надання послуг, виконання робіт з метою задоволення суспільних потреб і отримання прибутку.

 

Основні мотиви розвитку ЗЕД на рівні підприємства:

· розширення ринків збуту з метою максимізації прибутку;

· участь у міжнародному поділі праці, спеціалізації й кооперуванні виробництва;

· закупівля сировини, нових технологій і обладнання;

· залучення іноземних інвестицій.

 

Оскільки діяльність підприємства, пов’язана з його виходом на зовнішній ринок, є складовою всієї діяльності підприємства, то й менеджмент ЗЕД є складовою загального менеджменту підприємства. Тобто менеджмент ЗЕД передбачає застосування загальних ідей і концепцій менеджменту в усіх формах ЗЕД.

Разом з тим менеджмент ЗЕД має свої специфічні особливості, а саме:

· наявність зовнішньої сфери й міжнародного рівня;

· широка територія охоплення;

· відмінність політичних, економічних, правових і культурних умов;

· наявність в ролі суб’єктів ЗЕД не тільки підприємств, а й держав зі своєю зовнішньоекономічною політикою.

 

Зовнішньоекономічна політика (ЗЕП) — це система державних заходів, спрямованих на найсприятливіший розвиток економічних зв’язків із зарубіжними країнами.

Менеджмент ЗЕД складається з таких основних етапів.

1-й етап. Аналіз можливостей підприємства (фінансових, виробничих, трудових).

2-й етап. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (див. п.6.1).

3-й етап. Визначення цілей підприємства на зовнішніх ринках (підтримка чи збільшення обсягів продажів, отримання додаткового прибутку, забезпечення зайнятості робітників, мінімізація оподаткування тощо).

4-й етап. Прийняття рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок.

5-й етап. Вибір стратегії виходу на зовнішній ринок.

6-й етап. Реалізація стратегії виходу на зовнішній ринок.

7-й етап. Контроль за реалізацією стратегії та її корегування.

 

Інструментарієм менеджменту ЗЕД є:

· стратегічний менеджмент ЗЕД;

· фінансовий менеджмент ЗЕД;

· маркетингова діяльність;

· менеджмент у транснаціональних корпораціях.

 

Стратегічний менеджмент займається розробкою ділової концепції фірми — що вона робитиме і за який час. Спочатку в стратегічному менеджменті розробляються стратегічні плани (строком на 1–5 років). В процесі їх розробки визначаються місія й цілі організації, здійснюється аналіз зовнішнього середовища, а також сильних і слабких сторін організації. Потім розробляється стратегія. Вона може бути:

· базовою;

· стратегією експорту;

· стратегією імпорту;

· глобальною.

На останньому етапі в стратегічному менеджменті здійснюється стратегічний контроль.

Стратегічний менеджмент ЗЕД — це розробка стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку.

Фінансовий менеджмент ЗЕД — це сукупність інструментів, які використовуються компаніями у фінансовій сфері своєї зовнішньоекономічної діяльності. Цими інструментами є:

· планування фінансових потоків;

· купівля-продаж валют на міжнародних валютних ринках;

· купівля-продаж акцій та інших цінних паперів на міжнародних фінансових ринках;

· управління валютними ризиками тощо.

Маркетинг — це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб шляхом обміну.

Маркетингова діяльність у ЗЕД проявляється в орієнтації виробництва на потреби зовнішнього ринку. Маркетинг вивчає попит на товар чи послугу на певному ринку, вимоги споживачів до якості, ціни товару, його новизни, техніко-економічних показників. В результаті визначається, скільки, якого товару, за якою ціною випускати і на які ринки його спрямовувати.

 

Про менеджмент в транснаціональних корпораціях йшлося в п. 4 даного розділу, а власне про ТНК — в п. 2 розділу 2.

 

Менеджмент ЗЕД в ринкових умовах передбачає:

· орієнтацію на попит і потреби ринку;

· необхідність використання сучасної інформаційної бази;

· прагнення до підвищення ефективності виробництва — досягнення кращих результатів з меншими витратами.

 

 


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. V. Питання туристично-спортивної діяльності
 4. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 5. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 6. Автоматизація метрологічної діяльності
 7. АДАПТАЦІЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ДО М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 9. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 10. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 11. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики.
 12. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Міжнародний менеджмент та його особливості | Агрегати для приготування, навантаження та внесення добрив.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.