Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Передмова

Література

Психологія безпеки у праці

Профорієнтація, профконсультація, психологічні основи профвідбору та атестації кадрів

Метод професіографії

Основні типи і види професійної діяльності

Психологічна структура професійної діяльності

Тема 4. ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙ

Принципи і методи діагностики та корекції функціональних станів

Специфічні функціональні стану в психолого-педагогічної діяльності

Стрес

Напруженість діяльності

Динаміка працездатності і стану втоми

Види функціональних станів людини

Поняття функціонального стану

Тема 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТАНУ ЛЮДИНИ В ПРАЦЮ

Психологічні аспекти соціально-трудової реабілітації хворих та інвалідів

Колективний суб'єкт трудової діяльності. Професійні конфлікти

Індивідуальний стиль трудової діяльності

Розвиток людини як суб'єкта праці. Професійне становлення особистості

Професійно важливі якості особистості

Здібності як чинники професійної діяльності

Трудова мотивація і задоволеність працею

Когнітивні та регулятивні процеси в структурі професійної діяльності

Тема 2. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ ПРАЦІ

Ерготична система, ергатичних функції

Методи психології праці

Історія вітчизняної психології праці

Історія та тенденції розвитку прикладної психології у сфері професійної праці

Предмет, цілі і завдання психології праці

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

1.5. Місце психології праці в системі наук. Психологія праці як галузь знання, галузь науки, навчальна дисципліна і професія

1.6. Основні розділи психології праці. Поняття «ергономіка»

4.1. Поняття професійної діяльності, спеціальності, посади. Трудовий пост в організації та його компоненти

Психологія праці - традиційна галузь психологічного знання, нерозривно пов'язана з суспільною практикою. Структура і зміст психології праці достатньо консервативні і пов'язані з тими дослідженнями, які були властиві технократичному суспільству з його стрімкими темпами розвитку техніки і автоматики.

В даний час відбуваються процеси зміни у всіх сферах життєдіяльності людини. Світ професій, система суспільного розподілу праці, засоби праці, ставлення до праці - все це принципово і якісно змінилося і продовжує змінюватися. Психологами, що вивчають праця, усвідомлюється необхідність приведення у відповідність змісту психології праці сучасного світу професій. Актуальною є задача визначення змісту, об'єкта і предмета сучасної психології праці.

Найбільш помітно зміни в суспільстві проявляються в тих областях людської практики, зміст яких пов'язаний із взаємодією людей. Зараз на перший план виходять суб'єкт-суб'єктні види діяльності, в яких предметом праці людини є інша людина (педагогічна діяльність, управлінська, маркетингова, підприємницька і т.п.). Сучасна психологічна наука активно вивчає професії типу «людина - людина». Особливої ​​уваги з боку психології вимагає професія педагога, так як в ній найбільш рельєфно відображаються кризові явища нашого сьогодення і зв'язку з майбутнім громадським прогресом. Педагогічний праця характеризується високим рівнем відповідальності та напруженістю. Дослідження в області професійної майстерності педагога, його професійного досвіду стають актуальними в умовах орієнтації системи освіти на гуманістичну парадигму, що висуває на перший план вирішення протиріччя між вимогами нової практики і сформованим професійним досвідом педагогів.

Зміни основ суспільного ладу, перехід на ринкові відносини загострили конкурентні відносини на ринку праці, проблеми явної та прихованої безробіття, що призвело до цілого ряду психологічних проблем, які раніше не розглядалися в психології праці: професійнаперепідготовка, професійне психологічне консультування та корекція, вторинна, а в багатьох випадках перманентна професійна адаптація та ін

Таким чином, сучасна психологія праці повинна істотно розширити своє дослідницьке поле, привести зміст і структуру у відповідність з суспільними змінами, переорієнтувати прикладний аспект з об'єкт-об'єктних сфер професійної діяльності на суб'єкт-суб'єктні сфери.

Даний посібник має за мету формування у студентів знань з психології праці, які допоможуть їм у вирішенні традиційних і знову позначених проблем, пов'язаних зі світом професій.


Читайте також:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. Передмова
 10. Передмова
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
Переглядів: 826

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика забруднюючих агентів за походженням | Предмет, цілі і завдання психології праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.056 сек.