Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Предмет, цілі і завдання психології праці

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ

Перед людським суспільством на всіх етапах його розвитку стояло завдання підвищення ефективності трудового процесу, вдосконалення способів, які воно використовує у виробництві продуктів і засобів, необхідних для свого існування. У вирішенні цього завдання можливі два шляхи, які обумовлені двоплановість будь-якого трудового процесу: з одного боку, в ньому завжди присутній об'єкт, на який спрямовані зусилля людини, з іншого - суб'єкт, сама людина, що здійснює ці зусилля. Перший шлях - це оптимізація того, що пов'язано з об'єктом праці, - коштів, умов, знарядь праці; це основний шлях розвитку продуктивних сил суспільства. Другий шлях пов'язаний не з об'єктивними складовими праці, а з пізнанням суб'єкта праці - людини, з необхідністю розкриття та обліку його фізіологічних, біологічних, соціальних, психологічних та інших властивостей. Часто організація праці, що базується на врахуванні особливостей людини, виявляється навіть більш ефективною, ніж його інтенсифікація.

Система суб'єктивних особливостей позначається поняттям людського фактора трудового процесу, тому трудова діяльністьвивчається з позицій декількох наукових дисциплін, серед яких важливе місце займає і психологія праці. Трудова діяльність є загальним об'єктом вивчення для таких дисциплін, як, наприклад, гігієна праці, фізіологія праці, соціологія праці, економіка, інженерні науки та ін Кожна з цих дисциплін, використовуючи спеціальні знання, засоби і методи, прагне до вирішення практичних завдань, спрямованих на раціоналізацію та гуманізацію трудової діяльності, підвищення її ефективності. Сфера психології праці дуже широка, а її межі з іншими психологічними дисциплінами досить умовні.

Проблема виділення предмета психології праці перш за все пов'язана з визначенням предмета вивчення в загальній системі всього психологічного знання. Таким предметом є людська психіка. Головне, що об'єднує всі психологічні науки, - це психічна діяльність людини, яка характеризується в першу чергу своєю суб'єктністю. Психологія праці - це конкретизація всього психологічного знання у зв'язку з найважливішою стороною людського буття - працею. Тому предметом психології праці є психічна діяльність людини, що дозволяє йому відображати об'єктивну реальність, пов'язану з працею, здійснювати і регулювати трудову діяльність, надавати їй суб'єктний характер. Сама суб'єктність при цьому розуміється як готовність виконувати певні дії по-своєму, поступати незаплановано (а в ряді випадків і непередбачувано, спонтанно), а також як готовність до рефлексії своєї діяльності (до усвідомлення своєї спонтанності).Відповідно, метою психології праці є вивчення психіки суб'єкта праці. Таким чином, психологія праці - це галузь психологічної науки, що вивчає психічні процеси, стани, властивості особистості, які складають необхідний внутрішній компонент трудової діяльності людини.

Перед психологією праці стоять дві основні задачі. Перша - історично більш рання - підвищення продуктивності праці, ефективності трудової діяльності. З рішення даного завдання почався розвиток психології праці як окремої галузі психологічного знання. Це завдання і до цього дня залишається головним соціальним замовленням психології праці. Друге завдання - гуманізація праці та сприяння розвитку особистості в ній - сформульована перед психологією праці виходячи з логіки розвитку всієї психологічної науки, яка повинна насамперед забезпечувати розвиток людини та її особистості.

Паралельне рішення даних завдань може привести до етичного парадоксу предмета психології праці, який формулюється так: «чим більше ми вивчаємо суб'єкт праці (його принципову можливість до спонтанності і рефлексивності), тим більшою мірою ми позбавляємо людину її суб'єктності ... чим більше ми вивчаємо (пізнаємо) суб'єкта, тим більшою мірою ми позбавляємо його психіки »(Н. С. Пряжников, Є. Ю. Пряжникова), тобто перетворюємо в легко передбачуваний у своїх діях об'єкт, якому зовсім не потрібна рефлексія, оскільки всі за нього і так вже вирішує психолог або керівник, який користується результатами досліджень та рекомендаціями психолога про те, як «працювати з персоналом». Реальна картина така, що багато керівників і «замовники» тільки й чекають від психолога подібних рекомендацій, за допомогою яких було б легше управляти працівниками, пророкувати будь-які їхні реакції на ті чи інші дії начальства. Однак це створює «чудову» основу для маніпуляції, хоча відомо, що саме маніпуляція свідомістю іншої людини є найстрашніший «гріх» для психолога.

Деякі побоювання щодо «зняття» суб'єктності людини в трудовій діяльності можуть бути компенсовані такими міркуваннями. По-перше, у міру розвитку знання про людину часто виявляється набагато більше незнання (у пізнає як би відкриваються очі на складність і різноманітність психічного життя і трудової діяльності). По-друге, в ході пізнання досліджуваного людини він також розвивається разом із дослідником, особливо при дослідженні працівника як особистості, коли неминучим стає взаємодія психолога з пізнаваним суб'єктом праці. По-третє, необхідність етичної підготовки самого психолога-дослідника і психолога-практика знижує «спокуса» маніпуляції свідомістю працівника з боку психолога праці (Н. С. Пряжников, Є. Ю. Пряжникова).

Перед психологією праці стоять і більш приватні завдання. В даний час існує кілька класифікацій такого роду завдань. Найбільш простий і загальною є поділ завдань психології праці на теоретичні (дослідницькі) і прикладні (термінальні, тобто спрямовані на досягнення кінцевого практичного результату психологічних розробок).

Перша група завдань обумовлена ​​одночасно і психологічними особливостями суб'єкта праці, його структурою, і зв'язком психології та праці з общепсихологической проблематикою. До числа основних дослідницьких завдань психології праці відносяться (по АВ. Карпову): 1) дослідження особливостей психічних процесів (відчуття, сприйняття, уваги, уявлення, пам'яті, мислення та ін) як регуляторів трудової діяльності та їх розвитку в діяльності; 2) вивчення основних психічних властивостей суб'єкта трудової діяльності та їх структури як факторів організації трудової діяльності та її ефективності; 3) вивчення особливостей і структури функціональних станів у трудовій діяльності (так званих «праксические станів»), а також їх зв'язку з динамікою трудового процесу і його ефективністю; 4) дослідження закономірностей розвитку особистості в трудовому процесі, розкриття особливостей взаємної детермінації (обумовленості) особистості та професії; 5) вивчення проблеми мотивації трудової діяльності, розкриття основних закономірностей формування та розвитку системи професійних мотивів особистості, встановлення впливу мотиваційної системи особистості на ефективність трудової діяльності, розробка на цій базі психологічно обгрунтованої системи стимулювання праці;

6) вивчення емоційно-вольової сфери особистості як регулятора трудової діяльності, розкриття механізмів і закономірностей стійкості (резистентності) особистості до екстремальних умов діяльності - її стресостійкості;

7) розкриття психологічного змісту, складу, структури і механізмів трудової діяльності на основі загальнопсихологічних уявлень, сформульованих в теорії діяльності; 8) розробка психологічної проблеми здібностей по відношенню до різних видів і типів трудової діяльності, встановлення закономірностей структури здібностей суб'єкта та їх розвиток в процесі оволодіння діяльністю; 9) дослідження соціально-психологічних факторів трудової діяльності, що визначають зміст організаційного середовища діяльності і впливають на ефективність діяльності та задоволеність працею.

Друга група завдань визначається тими практичними потребами, які найчастіше виникають у ході психологічного вивчення та оптимізації трудової діяльності. Найбільш типовими і важливими серед прикладних задач є: 1) розробка методологічних основ і конкретних прикладних процедур професійного відбору, 2) оптимізація процедур професійної підготовки, проблема професійного навчання в цілому; 3) розвиток досліджень і розробок з проблеми професійної орієнтації особистості, 4) психологічна раціоналізація і оптимізація змісту і умов професійної діяльності на основі розкриття та обліку психологічних особливостей суб'єкта праці; 5) розробка психологічних основ і конкретних вимог, спрямованих на облік психологічних особливостей суб'єкта при проектуванні нових технологій і засобів праці; 6) розробка теоретично обгрунтованих і практично ефективних систем і процедур проведення професійної атестації, здійснюваної в різних цілях (професійний відбір, підбір, набір, «вербування»);

7) розробка оптимальних режимів праці та відпочинку для різних видів і типів трудової діяльності; 8) визначення соціально-психологічних особливостей і найбільш ефективних шляхів і способів корекції організаційного середовища трудової діяльності; 9) розробка психологічних засобів мотиваційного збагачення трудової діяльності, підвищення її «мотиваційного потенціалу »і сприяння тим самим гуманізації праці, підвищення задоволеності суб'єкта від його реалізації; 10) сприяння зниження професійного травматизму та професійної захворюваності, розробка норм, правил і процедур техніки безпеки.

Зазначені завдання не вичерпують всієї проблематики психології праці, всіх її напрямків і цілей, а лише є основними. Поряд з ними існує й категорія традиційних завдань, які є і дослідницькими, і прикладними. Такими, наприклад, є професіографічні завдання, суть яких полягає в психологічній характеристиці основних професій, визначенні вимог професій до особистості, вивченні світу професій в цілому. До числа традиційних відносяться і завдання, пов'язані з професіоналізацією особистості, починаючи від етапів професійної орієнтації та навчання і закінчуючи завершальними етапами професійної біографії. Поряд із зазначеними вище існують і ще більш спеціальні завдання, сформульовані у різних напрямках «приватної» психології праці.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. V. Завдання.
 3. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 4. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 5. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
 6. Адаптація працівників.
 7. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 10. Акти з охорони праці в організації.
 11. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 12. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Переглядів: 3114

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Передмова | Історія та тенденції розвитку прикладної психології у сфері професійної праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.028 сек.