Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Педагогіка як наука і мистецтво

Педагогіка має два аспекти: 1) як наука – визначає теоретичний аспект; 2) як мистецтво – визначає практичний аспект.

Педагогіка як наука на початку ХХ ст. почала розділятися на різні споріднені науки. Цей процес триває й зараз. Відбуваються й інтеграційні процеси, коли, на перетині різних, інколи далеких за предметами вивчення наук, утворюється нова наукова галузь з педагогічною складовою – «дочірня», яка залежить від загальної педагогіки. Як вважав відомий сучасний педагог С. Соловейчик: „Педагогіка – вихованка багатьох наук. Спочатку в ній панували філософи. На короткий час вона потрапила під вплив біологів. Потім – психологів. Сьогодні педагогіка і у нас, і у всьому світі знаходиться під привабливістю соціальної психології: ранжуємо, тестуємо, анкетуємо, робимо зрізи – вивчаємо...”. Як наука педагогіка розвиває методологічний апарат, вивчає закономірності та принципи педагогічного процесу і таке інше.

Педагогіка як мистецтво вимагає реалізацію індивідуальних умінь і навичок педагога. Педагогічне мистецтво, як і будь-яке інше, пов’язане, насамперед з уміннями і навичками педагога. Дехто вважає, що педагогами народжуються. Справді, задатки до педагогічної діяльності заперечувати важко, але ще важче працювати в цій сфері людині з черствою душею. «Серце віддаю дітям» – такий заповіт видатного педагога сучасності В.О. Сухомлинського.

Наведемо цитату з праці К. Д. Ушинського “Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології”, надруковану у 1868 році: „Педагогіка – не наука, а мистецтво – найбільше, найскладніше, найвище й найнеобхідніше з усіх мистецтв. Мистецтво виховання спирається на науку. ... Як мистецтво, воно, крім знань, потребує здібності й нахилу, і як мистецтво ж, воно прагне до ідеалу ... досконалої людини”. Отже, педагог повинен володіти педагогічною майстерністю, яка включає й майстерність актора, щоб його діяльність була успішною. Така галузь як театральна педагогіка розробляє інноваційні технології навчання.

Педагогіку слід розглядати як систему педагогічних наук, до якої, наприклад, належать:

загальна педагогіка: базова наукова дисципліна, що вивчає загальні питання педагогіки, теорію навчання ( дидактику), теорію виховання, освітній менеджмент;

історія педагогіки: вивчає розвиток педагогічної думки на різних історичних етапах;

порівняльна педагогіка – вивчає методом порівняння виховання та навчання у різних країнах;

вікова педагогіка – вивчає специфіку навчально-виховної діяльності і певних вікових груп (дошкільна педагогіка, шкільна педагогіка, педагогіка профтехосвіти, педагогіка навчання дорослих (андрагогіка) та інші;

методики викладання окремих дисциплін – досліджують закономірності викладання та навчання різним дисциплінам;

спеціальна педагогіка (дефектологія) – вивчає закономірності навчально-виховного процесу аномальних дітей, тобто дітей з вадами розвитку (основні напрями: тифлопедагогіка, сурдопедагогіка, олігофренопедагогіка);

– професійна педагогіка: 1) педагогіка вищої школи – вивчає закономірності навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; 2) педагогіка професійно-технічної освіти – досліджує закономірності підготовки робітників високої кваліфікації;

соціальна (превентивна) педагогіка – вивчає проблеми виховання важковиховуваних дітей та дорослих, а також попередження таких антисоціальних явищ як наркоманія, алкоголізм тощо;

етнопедагогіка – вивчає особливості досвіду народного виховання.

Педагогіка має сталі зв’язки з іншими науками:

– соціально-філософськими: філософія, історія, етика, естетика, література, соціологія;

– медико-біологічними науками: анатомією, фізіологією, гігієною, санітарією;

– психологією: віковою, психологією особистості, педагогічною психологією, соціальною та інженерною.

– точними науками: математикою, статистикою та ін.;

– міждисциплінарними галузями знань: кібернетикою, теорією систем, інформатикою, синергетикою (наука, що вивчає особливості саморозвитку систем), ергономікою (наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психічні навантаження в процесі праці та пристосування до умов виробництва для ефективної роботи).

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення педагогіки як науки.

2.Які категорії є основними у педагогіці?

3.Що є предметом та об’єктом педагогіки як науки?

4.Охарактеризуйте особливості історичних етапів розвитку педагогічної науки.

5.Що розуміють під педагогічним процесом?

6.Визначте різницю між педагогічною системою та педагогічним процесом.

7.Розкрийте сутність педагогіки як науки та як мистецтва.

8.Що включає система педагогічних наук?

9.Знайдіть зв’язки педагогіки з іншими науками.


Читайте також:

 1. Австрії: мистецтво повсякденного життя.
 2. Адміністративне право як наука.
 3. Аксіологія як наука про цінності. Філософські концепції цінностей.
 4. Аналітична хімія, як фундаментальна наука.
 5. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 6. Антична наука
 7. АНТИЧНА НАУКА І ТЕХНІКА
 8. Архітектура і мистецтво. Українське бароко.
 9. Архітектура і образотворче мистецтво Русі.
 10. Архітектура та мистецтво
 11. Архітектура та образотворче мистецтво
 12. Архітектура та образотворче мистецтво
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Педагогічний процес та педагогічна система. Функції та завдання педагогіки | Основні вимоги до проектування м’ясного, рибного і м’ясо-рибного цехів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.