Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Значення перших шести років життя дитини для подальшого розвитку особистості. Загальна характеристика перших шести років життя дитини.

Період від народження до вступу до школи є важливим тому, що від нього залежить майбутній розвиток людини. Цей період ха­рактеризується винятково інтенсивним розвитком дитячого ор­ганізму і особливо швидким розвитком мозку. Мозок новонарод­женої дитини важить приблизно 350 г, що в чотири рази менше, ніж мозок дорослої людини. Але до семимісячного віку маса мозку под­воюється, а до 2 - 3 років - потроюється. Під час посиленого росту формується дуже складна і тонка внутрішня конструкція мозку, його нервових центрів, а також кліткових полів кори півкуль головного мозку та нервових шляхів. Це період посиленого дозріванню вищих відділень нервової системи. Відомо, що найсприятливіший час для впливу на формування психіки та для виховання настає саме тоді, коли відповідні функції знаходяться в процесі дозрівання. Деякі періоди розвитку є особливо чутливими щодо певних впливів середовища (сензитивними). Період від народження до вступу до школи - це оптимальний час для розвитку процесу ходіння, початкового оволодіння процесом мовлення, початкового емоційного уподобання. Саме в цей період закладаються основи всіх психічних властивостей особистості, пізнавальних процесів і видів діяльності.

У цей час домінуюча роль належить сприйманню. Через сприймання дитина одержує багатий та різноманітний матеріал для початкової розумової діяльності. Багата інформація, яку ди­тина накопичує в цьому віці, є міцною основою для дальшого роз­витку. Різноманітні дитячі відчуття, переживання є надзвичайно важливими та впливають на інші періоди життя людини.

Таблиця 1

Етапи психічного розвитку дитини

Віковий період Соціальна ситуація розвитку Провідна діяльність Основні новоутворення Протиріччя віку Дозрівання нервової системи
0 - 2,5 міс (фаза ново­народже­ного) Дитина пси­хологічно злита з матір'ю. Єдність: "Дорослий → Дитина" Емоційне спілкуван ня Розвивається акт сприймання, з'яв­ляється наслідування та акт пізнавання, зорові та слухові зосередження, активний інтерес до оточення, комплекс пожвавлення (емоційна і рухова реакція на обличчя матері) Дитина психологічно злита з матір'ю, але не має засобів для спіл­кування з дорослими Нервові во­локна покрива­ються міелиновою оболонкою
2,5 міс - 1 рік (немовлята) Життя залежить від дорослого, але дитина стає активною, зв’язаною з предметним світом. “Дорослий - Дитина”. Ставлення до предмету і людини ще не розведені, залежність ставлення до предмета від спільного переживання ситуації з іншою людиною Емоційне спілкуван ня Емоційно забарвлене самовідчуття, автономне мовлення, поведінка за уявленням, первинне усвідомлення психологічної спільності, усвідомлення “ми”, розвивається уявлення про власне тіло, фізична емансипація Потреба в пізнанні предметного світу і відсутність засобів пізнання. Емоційного спілкування для цього недостатньо Легко формується динамічний стереотип, маса мозку збільшується в два рази
1 – 3 роки (раннє дитинство) Дитина психологічно починає усвідомлювати себе. "Дитина пізнає за допомогою Дорослого предмет", "Дитина → Дитина" Предметна гра Наочно-дійове мислення, мовне спілкування, поява самосвідомості, комплекс "Я сам" (негативізм, установка на самос­тійність, не­покірність, впертість) Протиріччя між інтере­сом дитини до предме­тів, які спонукають до спілкування з дорослими, і недостат­ньою кіль­кістю засобів спілкування, між прагненням до самостійнос­ті і відсут-ністю фізич­них і психіч­них мож­ливостей бути самос­тійним Маса мозку -1100 г
3 - 6 років (дошкіль­ник) "Дитина -Дорослий як зразок для наслідування", "Дитина -Дитина" Сюжетно-рольова гра ІІідпорядко- ваність мо­тивів, де­центрація мислення, поява само­оцінки, ста­тева іденти­фікація, ус­відомлення себе в часі, внутрішні етичні інс­танції; ви­никає усві­домлення та узагальнен­ня своїх переживань Прагнення до пізнання і неможли­вість його задовольни­ти за допо­могою гри Маса мозку - 1250-1300г

Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 4. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 5. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 6. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 7. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 8. III.Цілі розвитку особистості
 9. III.Цілі розвитку особистості
 10. III.Цілі розвитку особистості
 11. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 12. Iсторичне значення революції.
Переглядів: 2161

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Компонування цехупередбачає визначення його оптимальної форми та розмірів і раціонального розміщення обладнання згідно з ходом технологічного процесу. | Розвиток пізнавальної сфери дитини до вступу до школи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.