Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема: Конституційні засади державної влади

 

1. Поняття, види і принципи державної влади в Україні

2. Механізм державної влади в Україні.

3. Поняття, ознаки та види органів державної влади

4. Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні

 

Державна влада - організація та здійснення політичної влади в Україні державою, її органами та посадовими особами у межах і порядку передбаченою КУ та чинним законодавством України.

Державна влада за своєю суттю є волевиявленням держави, її органів та посадових осіб.

За змістом державна влада -це здійснення функцій держави та її органів у межах наданих Конституцією та законами України.

 

Визначення за формою - прийняття законів та законодавчих актів

 

Риси державної влади :

1. Публічна

2. Суверенна

3. Здійснюється на постійний основі спеціальним апаратом влади

4. Має права оподатковувати суб'єктів

 

Види:

 

За територією дій:

1. Загальнодержавному

2. Регіональна

3. Місцева

 

За часом здійснення:

1. Постійна

2. Тимчасово

 

За функціями:

1. Законодавча

2. Виконавча

3. Судова (

(+ котнтрольно-наглядової та президентська) – ст. 6 КУ

 

За правовим підставами

1. Конституційна (легітимності)

2. Не конституційна (не конституційна)

 

За способом здійснення

1. Ліберальні

2. Авторитарних

3. Тоталітарних

Ін

 

За політичною орієнтацією:

1. Ліві

2. Праві

Інші

 

Наслідки діяльності органів влади:

1. Ефективна

2. Неефективно

 

Загальні принципи державної влади:

- принцип здійснення державної влади на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову та її єдность (ст 6)

- принцип демократизму функціонування та формування органів державної влади (інститут виборів)

- принцип верховенства права (ст 8)

- принцип гуманізму органів державної влади та визнання людини найвищою соціальною цінністю

- принцип системності та структури вагомі органів державної влади

- принцип конституційно ті та законності функціонування органів лержавної влади

- принцип поєднання державної влади та місцевого самоврядування

 

Рішення конститувційного суду від 5 жовтня 2005 року "справа про здвйсення влади народу" - владу здійснює український народ, вся влада належить народу і здійснюється через форми демократії (вибори, референдум) , ніхто не може узурпувати державну владу.

 

2. Механізм держаної влади

 

Механізм державної влади - система всіх державних оргнізацій, що беруть участь у здійсненні завдань та функцій держави.

 

До нього входять:

1. Організаційних механізм

- апарат держави (юридично оформлена система всіх державних органів, що здійснюють безпосередню діяльність по виконанню завдань та функцій держави)

- державні підприємства- вид державних організацій, що безпосередньо виконують функції та завдання держави у складі матеріального виробництва

- державні установи ( вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізацІї функцій держави у сфері нематеріального виробництва) - заклади освіти.

 

2. Нормативно-правовий механізм

Це правова основа здійснення та організації державної влади

 

3. Інформаційний.

Сюди відео стоять відповідні органи держаної влади в сфері масової інформації

 

4. Бюджетно-фінансовий механізм

- бюджетне

-грошова

-банківскька системи

 

5. Територіальні основи державної влади.Вони зумовлюють систему місцевих органів державної влади, структуру парламенту, тощо.

 

6. Матеріально -технічні основи.

Забезпеченість технікою, приміщення ми і т. Д.

 

7. Державні програми

 

3. Поняття, ознаки та види органів державної влади

 

Органної державно влади - частина державного апарату, тобто особа чи сукупність осіб, що володіє юридично визначеною владною компетенцією (повноваження + предмет елемент відданн (?)+ Юр відповідальність) для виконання автдань та функцій держави.

 

Риси органів державної влади:

1. Будь-який орган представляє Україну як державу в середні коаїни, так і ззовні, маючи для цього державно-владні повноваження.

В ровноваженнях кожного органу представлені повноваження

2. Діють за дорученням держави, що законодавчо визначає статус кожного з цих органів

3. Відносно самостійно частина єдиної системи державних органів, що будується за принципом розподілу влади

4. Виступає від імені держави і водночас від свого імені та посідає певне місце у державному апараті.

5. Утворюються державою чи народом у порядку, встановленому Конституцією чи законом.

6. Здійснює притаманні йому завдання та має відповідні функції.

7. Має певну організаційно структуру, видає нормативно та індивідуальні акти

8. Може використовувати державний примус

9. Всі держ органи мають статус Юр особи, власне майно та необхідну матеріальну базу

 

Види оранів державної влади:

1. За способом створення

- виборі/представницька

- ті, що призначаються

 

2. За територією дій

-загальні (нбу, вру)

-місцеві

 

3. За характером компетенції

-органи загальної

-органи спеціальної компетенції

 

4. За характером здійснення компетенції

-колегіальні

-єдиноначальні

 

5. За функціями

- законодавчі

-виконавчій

-судові

 

Законодавча влада:

Регулюється Конституцією

"закон про комітети вру", "закон про статус нардепа", "закон про регламент вру", законодавчу владу здійснює єдиний парламент - ВРУ

ВРУ - парламент України, єдиний, загалононаціональний, представницький, виборний (форм шляхом виборів), колегіальний(450 депутатів), постійно діючий, однопалатний орган законодавчої влади в Україні.

 

Склад і структура ВРУ:

Виділяють чисельний склад - 450 народних депутатів, якісний склад - вимоги до кандидата.

Структура ВРУ - однопалатний, можна визначити зовнішню (1 палата) та внутрішнє структуру -

1. Керівництво вру (голова, 1 заступник, заступник)

2. Голова ВРУ

3. Народні депутати

4. Комітети вру - це утворення нардепів за професійної ознакою.Це орган вру з числа нардепів для здійснення роботи за певними напрямами.Законопроект на, підготовка робота відбувається у комітетах.

5. Тимчасові комісії - тимчасово слідча комісія, тимчасово спеціальна комісія, спеціально-тимчасово слідча комісія.Для попереднього розгляду або переробки законів, можливо для імпічменту.

 

6. Депутатські фракції та групи - об'єднання на нардепів за партійні належністю.

7. Апарат ВРУ - технічне забезпечення роботи парламенту

- Керівництва (секретаріат голови вру, 1 заступника, заступника)

- Головне наукове експертне управління

- головне юридичне управління

"положення про апарат"

 

Виконавча влада:

1. Очолює КМУ

2. Міністерства

3. Комітети

4. Органи викон влади зі спец статусом

5. Місцеві державні адміністрації

 

Органи місцевого самоврядування:

1. Територіальна громада

2. Сільські селищної міські ради (районні у містах були)

3. Сільські, селищний міський голова

4. Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради

5. Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст

6. Органи самомоорганізації населення (вуличні комітети)

"закон про місцеве самоврядування",

 


Читайте також:

 1. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 2. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 3. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 4. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 5. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
 6. Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.
 7. Базові засади менеджменту
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 11. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні
 12. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
I. Основные положения экономической теории. | Статистика громадського порядку і безпеки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.