Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальна структура ПК

План

1. Логічна схема комп’ютера

2. Загальна структура ПК

3. Периферійні прилади

4. Техніка безпеки при роботі з ПК

1. Логічна схема комп’ютера

Архітектура ЕОМ –опис пристрою та його функціонування. В поняття архітектури входить: опис складу основних функціональних вузлів та їх інформаційної взаємодії; опис засобів представлення інформації в комп’ютері; опис структури процесора та мови машинних команд. Пресс кач

Машина Неймана– архітектура ЕОМ, запропонована американським вченим Джоном фон Непманом в 1946 році. Основні принципи включають:

· склад приладів однопроцесорної ЕОМ;

· використання двійкової системи числення в машинній арифметиці;

· адресна пам’ять ЕОМ;

· зберігання даних та програм в загальній пам’яті ЕОМ;

· склад системи команд процесора.

Принципи архітектури Неймана зберігаються у сучасних ЕОМ.

Прилади вводу
Прилади виводу
  Внутрішня пам’ять
  Зовнішня пам’ять
Процесор

Прилади зв’язку комп’ютера Прилади зберігання оперативної Прилади

із зовнішнім світом інформації та її обробки довгострокового

зберігання

 

Рисунок1 – Схема приладів однопроцесорної ЕОМ

Для того, щоб побудувати логічну схему комп’ютера, необхідно визначити загальні закономірності його функціонування.

В основі функціонування будь-якого комп’ютера лежить принцип програмного управління.

Програма –це упорядкований набір команд.

Командамістить вказівки: яку операцію необхідно виконати, над якими

даними виконати операцію і куди помістити отриманий результат. Команди виконуються послідовно.

Не дивлячись на великі можливості комп’ютера принципово його роботу можна звести до обробки інформації, тобто до виконання чотирьох арифметичних дій та деяких логічних операцій.

Наприклад, щоб побудувати на екрані найпростішу арифметичну фігуру комп’ютер повинен виконати багато арифметичних та логічних операцій над даними.

Як ви вже знаєте, дані в комп’ютері мають вигляд двійкових кодів (0,1). Чому ж інформація зображується саме так? Це пояснюється тим, що запам’ятовування та зберігання даних дуже легко реалізовувати технічно, наприклад, намагнічена ділянка ототожнюється з 1, а не намагнічена – з 0. Тому можна зробити висновок, що будь-який комп’ютер повинен мати запам’ятовуючий пристрій, в який можна було б записати двійкові коди та зчитувати їх.

Людині незручно працювати з даними в двійковому коді. Повинен бути прилад, що забезпечує введення інформації, що представлена в зручній для нас формі. Тому ці прилади називаються приладами вводу-виводу.

Оскільки реалізація будь-якої задачі на комп’ютері вимагає виконання ряду арифметичних та логічних операцій, то необхідний прилад для їх автоматичного виконання, і цей прилад називається арифметико-логічним. Воно аналогічно калькулятору, проте його функції набагато ширші.

Для організації вибору команд із запам’ятовуючого приладу та їх виконання необхідний прилад, який назвемо пристроєм управління, яке координує роботу всіх головних пристроїв комп’ютера в ході виконання програми.

 

Прилад вводу
Запам’ятовуючий прилад
Прилад виведення
Арифметико-логічний пристій
Пристій управління

Рисунок 2 – Логічна схема комп’ютера

Персональний комп’ютер– універсальна технічна система, що служить для представлення, отримання, зберігання, накопичування, передачі, обробки і реєстру інформації.

Комп’ютери бувають настільні, мініатюрні (ноутбуки), кишенькові комп’ютери, робочі станції.

На даному етапі базова конфігурація комп’ютера включає чотири пристрої:

· системний блок

· монітор

· клавіатура

· миша

Системний блок –являє собою основний вузол, всередині якого знаходяться найбільш важливі компоненти. Пристрої, що знаходяться всередині системного блоку називають внутрішніми, а ті, що підключаються ззовні – зовнішніми або периферійними.

Внутрішні прилади комп’ютера:

1) Материнська плата –основна плата ПК.

На ній розташовані:

· процесор – основна мікросхема, що виконує більшість математичних і логічних операцій;

· мікропроцесорний комплект (чипсет) – набір мікросхем, що керують роботою внутрішніх приладів комп’ютера і тих, що визначають функціональні можливості материнської плати;

· шини – набір провідників, по яких виконується обмін сигналами між внутрішніми приладами комп’ютера;

· оперативний запам’ятовуючий пристрій ОЗП – набір мікросхем, що призначені для тимчасового зберігання даних, в тому числі і коли комп’ютер виключений;

· роз’єми для підключення додаткових пристроїв (слоти).

2) Жорсткий диск (вінчестер)– основний пристрій для багаточасового зберігання великих об’ємів даних та програм.

3) Дисковод гнучких дисків– слугує для переносу невеликих об’ємів інформації (біля 1,44 Мбайт) з допомогою гнучких магнітних дисків (дискет).

4) Дисковод компакт-дисків (СD-ROM) –слугує для переносу великих об’ємів інформації (біля 650 Мбайт) за допомогою
компакт-дисків.

5) Відеокарта –це мікросхема, що призначена для виводу інформації на монітор.

Монітор –це пристрій візуального представлення даних.

Клавіатура – клавішний пристрій для вводу даних та команд керування комп’ютером.

Миша – пристрій керування маніпуляційного типу.

3. Периферійні прилади

За призначенням периферійні прилади ПК підрозділяють на:

· Прилади вводу даних –клавіатура, спеціальні маніпулятори (тачпади – сенсорні пластини, що реагують на рух пальців по поверхні; пенмаус – аналог авторучки, на кінці розташований вузол, що реагує не переміщення; інфрачервона миша, джойстики), сканери, ручні сканери (протягування лінійки пристрою із зарядним зв’язком вручну), барабанні сканери (матеріал, що сканується фіксується на циліндричній поверхні барабану, який обертається з великою швидкістю, з допомогою таких сканерів зазвичай сканують фотонегативи та слайди), сканери форм (звичайні сканери, невисока точність, але висока швидкість), штрих-сканери (ручні сканери для сканування інформації у вигляді штрих коду), цифрові фотокамери.

· Пристрої виводу даних –матричні принтери (дані виводяться на аркуш при ударі голочок крізь фарбуючи стрічку), лазерні принтери (лазер крізь люстерко заряджає ділянки світлочутливого барабану, який проходить крізь контейнер з фарбою, на заряджених ділянках фіксується фарба, потім барабан контактує з аркушем та переносить фарбу), струйні принтери (зображення формується при викиданні під тиском мікрокраплин).

· Пристрої зберігання даних –накопичувач на магнітних дисках (ZIP та JAZ-накопичувачі від 100 Мбайт – 2Гбайт), стрімери (накопичувачі на магнітній стрічці), магнітно-оптичні пристрої (5,25 та 3,5дюймові накопичувачі від 640 Мбайт до 5,2 Гбайт), флеш-диски (цей пристрій має мініатюрні розміри, підключається через USB порт від 32 Мбайт до 10 Гбайт).

· Пристрої обміну даними –модем – пристрій, що призначений для обміну інформації між віддаленими комп’ютерами.

4. Техніка безпеки при роботі з ПК.

Напруга живлення ПК (220В) є небезпечною для життя людини. Тому при роботі з ПК потрібно дотримуватися всіх правил техніки безпеки, які передбачені при роботі з довільним іншим елекричним пристроєм. Ось деякі з них. Недозволяється:

· працювати на комп’ютері у вологій одежі і з вологими руками;

· класти на апаратуру сторонні предмети;

· торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з’єднувальних кабелів.

При роботі комп’ютера виділяється тепло, для відведення якого служить вентилятор на задній стінці комп’ютера. Не закривайте отвір вентилятора, не встановлюйте комп’ютер близько від джерела тепла. Також не можна закривати щілини монітора, через які здійснюється вентиляція.

Системний блок.

Вимикач для включення комп’ютера розміщений на передній панелі корпуса системного блоку ПК, і біля нього найчастіше знаходиться надпис “Power”. Біля цієї кнопки знаходиться ще одна кнопка, яка використовується тільки в ПК “Reset”. Назва її походить від англійського дієслова “to reset” – “перезапускати, приводити у вихідний стан”. Її використовують тоді, коли ПК не реагує на Ваші команди. При її натисненні живлення не відключається, але все програмне забезпечення перезапускається.

Системний блок комп’ютера потрібно розміщувати в такому місці, щоб він не піддавався поштовхам і вібраціям. Всі кабелі, які з’єднують системний блок ПК з іншими пристроями потрібно вставляти і виймати тільки при виключеному ПК. Раз в декілька місяців потрібно відкривати системний блок ПК і вилучати пилососом накопичений там порох та бруд.

Стабілізація напруги.

В багатьох населених пунктах нашої країни напруга в мережі сильно коливається. Найбільш надійний захист від неприємностей, які пов’язані з нестабільністю електроживлення, здійснюють спеціальні пристрої безперервного живлення (UPS), які не тільки забезпечують постійну напругу живлення, але і дають можливість роботи комп’ютера при повному відключенні електроживлення протягом від 5 хв до декількох годин (в залежності від потужності пристрою).

Використання монітора.

1. Вибираючи монітор, віддають перевагу тому, що відповідає вимогам стандарта ТСО99 (стандарт, який висуває найбільш жорсткі вимоги до рівня захисту).

2. Екран розглядається перпендикулярно до його площини і з відстані в 3 діагоналі. Критичною є відстань в 1,5 діагоналі. Через кожну годину – півтора роботи необхідні 15-20 хвилинні перерви.

3. Необхідно правильно задавати регулювання зображення (якравість і контрастність). Задання правильної яскравості перевіряється так: чорний колір на екрані повинен бути дійсно чорним, а не білясим.

4. Необхідне регулярне витирання пороху з екрана бавовняною ганчіркою.

5. Встановлювати монітор необхідно так, щоб не було відблисків. А якщо вони при встановленому моніторі є, то використовують скляні поляризаційні фільтри.

Використання дискет. Працюючи з дискетами, необхідно оберігати їх від ударів, скручення, дії магнітного поля або тепла, не торкатись дискети, яка виступає з конверта, вставляти дискету в дисковод тільки після його вимкнення, переко­нав­шись у правильному орієнтуванні дискети відносно щілини дисковода.

Електромагнітні поля здатні зруйнувати інформацію на дискетах, тому не кладіть дискети поблизу електропобутових приладів. В міському електричному транспорті дискети краще зберігати в металічних коробках.

Гігієна роботи за комп’ютером.

1. Кімната, в якій повинен бути встановлений комп’ютер повинна бути просторою з достатньо природнім освітленням. Щоб уникнути за світок екрану і зниження перепадів яскравості в полі зору, бажано, щоб на вікнах були світлорозсіюючі штори. Для штучного освітлення краще використовувати світильники з люмінесцентними лампами. Освітленість в кімнаті повинна бути 210-540 лк.

2. Пристрої управління комп’ютером (клавіатуру, мишу і т.п.) необхідно розмістити так, щоб руки при їх використанні займали найбільш зручне положення. Руки не повинні відходити далеко від тулуба при роботі з комп’ютером. Клавіатуру необхідно розмістити безпосередньо перед користувачем, а висота стола на якому вона розміщена, повинна бути такою, щоб кут у ліктьовому згину складав 90 градусів.

3. Для роботи дуже важливо мати рухоме крісло в якому регулюється все: висота, нахил спинки, відстань спинки від сидіння. Обов’язково, щоб крісло було з підлокітниками. Вибирайте крісло з невисокою спинкою (до Ваших лопаток).

4. Випромінювання від монітора в результаті вдосконалень мінімальне, але випромінювання монітора в сторону протилежну екрану може бути значно більше, тому не потрібну задню частину повертати в сторону до сусідів по кімнаті.

5. Рекомендується обмежувати тривалість неперервної роботи за комп’ютером. Необхідно робити перерви по 5-10 хвилин кожну годину роботи. Час відпочинку потрібно використовувати для активного відпочинку і гімнастики для очей.


ЛЕКЦІЯ № 3

Тема: Основні відомості про операційні системи


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 4. VІ. План та організаційна структура заняття
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. Атомно-кристалічна структура металів
 9. Афіксальні морфеми. Загальна характеристика
 10. Базова алгоритмічна структура
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Переклад дробових чисел. | Диски та папки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.