Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Диски та папки

План

1. Поняття файлової системи

2. Диски та папки

3. Файли, шаблони імен, ярлики

4. Робота з об’єктами файлової системи

5. Програма Провідник

1 Поняття файлової системи

Файлова система – структура зберігання даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою.

У WindowsХР і Windows Vistaструктура зберігання файлів на жорстких магнітних дисках і спосіб їх найменування визначається файловою системою NTFS (англ. New Technology File System - файлова система нової технології) або FAT32 (англ. File Allocation Table 32 - 32-бітна таблиця розміщення файлів). Файлова система NTFS має певні переваги перед файловою системою FAT32: значно надійніша, має удосконалену систему безпеки і підвищену стабільність, що забезпечується кешуванням файлів і 128-бітним шифруванням файлів і папок.

Для запису даних на гнучкі магнітні диски використовується файлова система FAT12, а для запису на компакт-диски - CDFS (англ. Compact Disk File System - файлова система компакт-дисків), яку ще позначають ISO 9660. Для оптичних дисків з можливістю перезапису використо­вуються варіанти файлової системи UDF (англ. Universal Disk Format -універсальний дисковий формат).

Кожний зовнішній запам'ятовуючий пристрій в операційній системі Windowsмає ім'я, яке, як правило, складається з великої літери англій­ського алфавіту і двокрапки після неї. Наприклад, А:, В:, С:, D:.

При підготовці диска до використання на ньому автоматично створюється спеціальний об'єкт, в який будуть заноситися дані про файли, які зберігатимуться на диску. Цей об'єкт називається кореневою папкою,або кореневим каталогом.У ньому для кожного файлу будуть вказуватися значення його властивостей: ім'я, розмір у байтах, адреса на диску, час створення, час останньої зміни, значення спеціальних властивостей – атрибутів(лат. attribution - невід'ємна властивість об'єкта) тощо.

Але зберігати дані про велику кількість файлів в одній кореневій папцінезручно, оскільки це значно уповільнює пошук потрібних файлів. Тому для впорядкування файлів користувач створює додаткові об'єкти – папки,кожна з яких має ім'я.

Папки – це місце на диску, в якому зберігаються файли та інші підпапки.

У них заносяться дані про файли, як правило, однієї тематики, спільного призначення, які належать певному користувачеві, однакового типу тощо. Ці папки реєструються в кореневій папці заструктурою упорядкування папок і файлів – за ієрархічною(деревовидною).

3 Файли, шаблони імен, ярлики

Файл – це впорядкована сукупність даних на зовнішньому носієві, що має ім'я та яку операційна система опрацьовує як єдине ціле.

Ім’я файлу – набір символів, ідентифікуючий один від одного файли.

Windows підтримує довгі імена файлів і папок, до 258 символів, включаючи пробіли, знаки +, =, [], розділові знаки (крапка, кома, крапка з комою).

Розширення файлу – абревіатура, яка вказує на тип інформації, що міститься у файлі.

Не допускається використовувати такі символи: \ /: * ? «» <> |

Повне ім'я файлускладається зі шляху до файлу та імені файлу, які розділені символом \.

Шлях до файлускладається з імені запам'ятовуючого пристрою і послідовності імен папок від кореневої до папки, в якій файл зареєстрований, розділених символом \ (обернена похила риска). Наприклад, С:\, C:\WINDOWS, C:\compaq\sp23680тощо. Символ \, який стоїть після імені запам'ятовуючого пристрою, вказує на кореневу папку цього пристрою.

Кожному зареєстрованому в операційній системі типу файлу відповідає певний значок. У таблиці 8.1 наведено перелік деяких типів файлів, відповідні їм стандартні розширення імен та їхні стандартні значки.

Таблиця 7 – Типи файлів


 


Під час роботи з групами файлів і папок часто застосовують шаблони (маски) імен. Вони використовуються для пошуку потрібних файлів і папок, коли відома тільки частина їх імені, або для виділення групи файлів і папок для подальших операцій над цією групою.

Для запису шаблонів імен використовуються спеціальні символи – зірочка (*) і знак питання (?). Зірочка позначає будь-яку кількість довільних символів, а знак питання – один довільний символ. Наприклад, шаблон імен *.txt задовольняють імена будь-яких файлів і папок, що мають розширення txt, а шаблон ?.txt – імена тільки тих файлів і папок, що мають розширення txt і лише один символ перед розширенням імені.

Приклади шаблонів імен:

· *.*, або * – усі файли і папки;

· ?.? – файли і папки, що мають один символ в імені та один символ у розширенні імені;

· g* – файли і папки, імена яких починаються з літери g, наприклад gates.doc,gt.jpg;

· *том*, або *том, або том - файли і папки, що містять в імені спо­лучення символів том, наприклад: Перший том.doc,Томи видання 1897 року.html, Клас23.атом.

Ярлик – це посилання на інший об'єкт операційної системи, що знаходиться в зовнішній пам'яті даного комп'ютера або в мережі.

Ярлики можуть розміщуватись на Робочому столі, у меню Пуск, на Панелі швидкого запуску, у будь-якій папці. Значок ярлика відповідає значку об'єкта, на який він посилається, і, як правило, має у лівому нижньому куті спеціальну позначку – квадрат зі стрілкою.

4 Робота з об’єктами файлової системи

Над папками, файлами та ярликами можна виконувати такі операції: створення; зміна імені; копіювання; переміщення; видалення; відновлення; перегляд і зміна значень властивостей (атрибутів).

При виконанні операцій копіювання і переміщення використовується Буфер обмінуопераційної системи – частина оперативної пам'яті комп'ютера, призначена для зберігання об'єктів операційної системи при виконанні команд Копіюватиабо Вирізати.

Якщо об'єкт поміщено до Буфера обмінупісля виконання команди Копіювати,то його можна вставляти в папки необмежену кількість разів. Якщо вставка здійснюється в ту саму папку, де знаходиться оригінал об'єкта, то до імені об'єкта буде добавлено слово Копія,а для подальших копій у дужках дописуватиметься ще й номер копії, наприклад Копія (2).

При повторному виконанні команд Копіюватиабо Вирізативміст Буфера обмінузаміщується новим об'єктом.

Зручним способом виконання копіювання і переміщення об'єкта є його перетягування з вікна однієї папки до вікна іншої, використовуючи ліву кнопку миші.

Операція перетягування приводить:

- при натиснутій клавіші Ctrl- до копіювання;

- при натиснутій клавіші Shift -до переміщення;

- при натиснутій клавіші Alt- до створення ярлика.

Перетягування об'єкта можливе і з вікна папки на значок іншої папки чи зовнішнього запам'ятовуючого пристрою. Воно відбувається аналогічно до перетягування з одного вікна до іншого.

При виконанні копіювання і переміщення об'єкта шляхом перетягування Буфер обмінуопераційної системи не використовується.

Таблиця 8.2 – Сполучення клавіш для операцій над об’єктами ОС

 

Виділення групи об’єктів

Операції копіювання, переміщення, перегляду значень властивостей і встановлення значень атрибутів, видалення і відновлення можна виконувати не тільки над окремим об'єктом, а й над групою об'єктів. Для цього групу об'єктів треба попередньо виділити, використовуючи мишу або клавіатуру.


Таблиця 8.3 – Алгоритм виділення групи об’єктів

 

Перегляд і зміна значень властивостей об’єктів

Для переглядута зміни значень властивостей (атрибутів)папок, файлів або ярликів потрібно:

1. Вибрати об'єкт.

2. Виконати Файл ÞВластивості.

3. У вікні, що відкрилося, переглянути значення властивостей об'єкта.

4. Встановити чи зняти, за потреби, позначку прапорця для атрибутів Лише читанняі Прихований.

5. Вибрати кнопку ОК.

Для ярликів і папок у діалоговому вікні властивостей доступна кнопка

Змінити значок,вибір якої відкриває вікно з набором значків. Зазначимо, що ця операція недоступна для папок Windows, Program Files.

5 Програма Провідник

Для перегляду вмісту зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв у WindowsХР існує кілька засобів. Одним з них є програма Провідник. Для запуску цієї програми слід виконати Пуск =>Усі програми =>Стан­дартні => Провідник. Цю програму можна також запустити, відкривши вікно будь-якої папки, наприклад папки Мійкомп'ютер чи зовнішнього запам'ятовуючого пристрою.

Якщо на Панелі інструментів вибрати кнопку Папки, то у лівій частині Робочої області вікна відобразиться дерево папок. Вибравши в лівій частині об'єкт Мої документи, отримаємо в правій частині Робочої області вікна перелік усіх об'єктів папки Мої документи.

Вибраний у дереві папок об'єкт підсвічується в списку іншим кольором, а його повне ім'я відображається на Панелі адреси. Біля імен окремих об'єктів, наприклад Мій комп'ютер, знаходиться кнопка , яка означає, що даний об'єкт містить вкладені папки. Якщо вибрати цю кнопку, то відкриється список вкладених об'єктів, а зображення кнопки зміниться на Для закриття списку вкладених папок треба вибрати кнопку .


ЛЕКЦІЯ № 5

Тема: Система обробки тексту Microsoft Word. Панелі інструментів, меню.


Читайте також:

  1. А. Створення власної папки.
  2. Жорсткі диски
  3. Комп’ютерні (пам'ять комп’ютера, диски та дискети).
  4. Об‘єкти Windows. Папки. Документи. Додатки, Ярлики. Створення файлів. Дії визначені над об‘єктами Windows. Пошук об‘єктів. Властивості об‘єктів.
  5. Рекомендований вміст проектної папки
  6. Салат з редиски
  7. Структура вікна папки
  8. Структура вікна папки
  9. Як Windows упорядковує ваші файли та папки
Переглядів: 1139

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна структура ПК | Редагування тексту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.