Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Основні відомості про потоки платежів

ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ ДЛЯ ПОТОКІВ ПЛАТЕЖІВ

ТЕМА 5

Сучасні фінансово-кредитні розрахунки часто перед­бачають не окремі платежі,а їхню певну послідовність, тобто — потоки платежів у часі. Причому, з погляду фінансової матема­тики, всі потоки платежів (грошові потоки) умовно поділяють на додатні (приплив коштів — доходи та інші надходження) та від’ємні (вилучення коштів — витрати та інші виплати).

Наприклад, погашення банківських кредитів та інших забор­гованостей, орендні та комунальні виплати, операційні витрати тощо, з позиції суб'єкта господарської діяльності є від'ємним грошовим потоком. А, наприклад, виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, надходження від інвестиційної діяльності, дивіден­ди по акціях тощо, є для нього додатнім грошовим потоком.

Потік платежів — це послідовність (ряд) платежів у часі із встановленням їх величин, а також мо­ментів часу, у які їх здійснюють.

Окремий елемент такого ряду платежів — це член потоку. Якщо такий окремий платіж має знак „плюс” — це приплив (надходження) коштів, знак „мінус” — вилучення (ви­плата) коштів.

Таким чином, кожний грошовий потік в аспекті фінансової математики дещо спрощено задається двома параметрами:

• вартісними величинами (абсолютними розмірами послідов­них платежів із зазначенням знаків „плюс” чи „мінус”);

• часовими характеристиками (послідовністю дат або термінів платежів).

Надалі, для математичного опису грошових потоків, використовуватимемо наступні позначення:

- потік плате­жів;

— платежі (члени потоку);

— моменти часу, в які здійс­нюють відповідні платежі;

.

Кількісний аналіз внутрішньої (інвестиційної) вартості пере­важної більшості об'єктів оцінки, зокрема, фінансових та матері­альних активів, передбачає застосування методу дисконтування грошових потоків, які очікують від володіння (використання) цим об'єктом оцінки. Причому, зазвичай дисконтування відбувається саме за мето­дом складних процентів. Крім того, у фінансових обчисленнях щодо потоків платежів вважається, що ставка приведення (дис­контування) r відома та здебільшого незмінна протягом усієї тривалості потоку.

У відповідності із Законом України „Про оцінку майна, май­нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, май­ном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

В нашій державі існують Національні стандарти оцінки, які визначають основні положення оціночної діяльності, зокре­ма, поняття ринкової вартості, принципи оцінки, методичні під­ходи та особливості проведення оцінки відповідного майна залежно від мети оцінки.

Основоположним поняттям практичної оціночної діяльності є поняття чистого грошового потоку (чистого операційного до­ходу).

Згідно Національного стандарту оцінки № 2„Оцінка нерухомого майна”, чистий опе­раційний дохід — це дохід, що визначається як різниця між вало­вим доходом та операційними витратами. В свою чергу, валовий дохід — це сукупне надходження коштів, які планують отримати від реалізації прав, пов'язаних з об'єктом оцінки. І, відповідно, операційні витрати — це прогнозовані витрати власника, по­в'язані з отриманням валового доходу. До операційних не нале­жать витрати на обслуговування боргу та податків, що сплачу­ються від величини прибутку, отриманого від використання об'єкта оцінки, єдиного податку, фіксованого податку.

Крім того, у Національному стандарті оцінки № 1„Загальні засади оцінки майна та майнових прав”, зазна­чено, що грошовий потік — це сукупність прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності (використання) об'єкта оцінки. Відповідно, чистий грошовий потік (чистий операцій­ний дохід) — це сукупність прогнозованих або фактичнихнад­ходжень від використання об'єкта оцінки після вирахування усіх витрат, пов'язаних з отриманням цієї суми.

Таким чином, фінансові розрахунки щодо потоків платежів (грошових потоків) часто стосуються не лише фактичних (детер­мінованих) сум коштів, але й прогнозованих, тобто майбутніх надходжень, отримання яких носить імовірнісний характер. За­звичай, оцінювання грошових потоків є спрощеним, без враху­вання ризику неотримання коштів. Проте, роблячи певні фінан­сові розрахунки, необхідно чітко усвідомлювати, що визначені вартісні оцінки є лише орієнтовними, що спричинено невизначе­ністю щодо своєчасного надходження у повному обсязі майбут­нього потоку платежів.

Основними вартісними оцінками потоку платежів, визначеної тривалості, є дві його характеристики:

· початкова (теперішня) величина грошового потоку;

· кінцева (майбутня) величина грошового потоку.

Зазначимо, що початкову вартість потоку можна знайти для будь-якого потоку платежів, а кінцеву вартість лише у разі, якщо потік скінченийщодо кількості платежів у часі.

Зрозуміло, що користуючись формулами нарощення та дискон­тування складних процентів, можна визначити вартість грошо­вого потоку на довільний момент часу.

Величиною потоку в момент Т називають суму платежів по­току, дисконтованих до цього моменту часу:

 

(5.1)

Якщо відомо величину потоку в якийсь момент Т, то завж­ди можна знайти величину потоку в будь-який інший момент часу Т,:

 

(5.2)


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 7. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Банківська система та її основні функції
 10. Білковий обмін: загальні відомості
 11. Біографічні відомості
 12. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
Переглядів: 744

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення еквівалентної ставки дохідності фінансової операції при утриманні комісійних | УЗАГАЛЬНЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕНТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.