Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Рейтингова шкала для визначення класу позичальника

Розрахунок інтегрованого показника фінансового стану позичальника

Назва показника Теоретичне значення показника Вагоме значення показника Розрахункове значення показника Значення показника з урахуванням вагомості (гр. 5 х гр. 4)
І група – попередня оцінка позичальника. Вагомий коефіцієнт – 2
Період функціонування підприємства (ФП) 0,5-5 0,5    
Наявність бізнес – плану (БП) 0-1 1,0    
Прибуткова діяльність (ПД) 0-3    
Погашення позичок 0-1    
Сплата відсотків (СВ) 0-1    
Разом по І групі        
ІІ група – показники платоспроможності. Вагомий коефіцієнт – 5
Коефіцієнт загальної ліквідності (К з.л.) не менше 2,0    
Коефіцієнт ліквідності (Кл.) не менше 0,3    
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К а.л.) не менше 0,2    
Разом по ІІ групі        
ІІІ група – показники фінансової стійкості. Вагомий коефіцієнт – 4
Коефіцієнт фінансової стійкості (К ф.с.) не менше 0,6    
Коефіцієнт фінансової автономії (К ф.а.) не менше 0,2    
Коефіцієнт фінансової залежності (К ф.з.) не більше 0,5    
Коефіцієнт оборотності балансу (К о.б.) не менше 0,7    
Коефіцієнт маневреності (К м.) не менше 0,5    
Разом по ІІІ групі        
IV група – показники «надійності» підприємства. Коефіцієнт вагомості - 2
Коефіцієнт забезпечення кредиту (К з.) Не менше 1,6    
Оборотність дебіторської заборгованості (О д.з.)   0-2      
Оборотність кредиторської заборгованості (О к.з.)   0-2      
Оборотність готової продукції (О г.п.) 0-2    
Разом по IV групі        
Всього (S)        

 

Визначення класу позичальника. Залежно від стану платоспроможності, фінансової стійкості, солідності та можливості виконувати свої зобов’язання перед банком підприємство-позичальник повинно бути віднесеним до одного з п’яти класів, які характеризують його надійність:

Клас А – підприємство з дуже стійким фінансовим станом;

Клас Б – підприємство зі стійким фінансовим станом;

Клас В – підприємство має ознаки фінансового напруження;

Клас Г – підприємство підвищеного ризику;

Клас Д – підприємство з незадовільним фінансовим станом.

Таблиця 3

Значення інтегрального показника Клас
Понад 200 А
Від 160 до 200 Б
Від 135 до 160 В
Від 110 до 135 Г
Менше 110 Д

 

Для визначення класу позичальника визначається інтегрований показник його фінансового стану, який розраховується на підставі наведених вище коефіцієнтів, їх вагових значень та вагових коефіцієнтів аналітичних груп.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи мають враховуватися загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України; відповідні підтверджувальні документи); соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан; вік клієнта; інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо; ділова репутація; інша інформація.

 

Кредитні ризики можуть мінімізуватися за допомогою відповідного забезпечення, до якого відносяться: неустойка (штрафи, пені), застава, порука (гарантія).

За договором порукипоручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку та відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі. Поручителем може біти одна особа або кілька осіб.

У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель несуть перед кредитором солідарну відповідальність. Тобто, поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

За гарантієюбанк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку.

В силу заставикредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави). Заставою може бути забезпечена вимога, яка може виникнути в майбутньому. Застава виникає на підставі договору закону або рішення суду.

Іпотекоює застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Закладомє застава рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або за його наказом – у володіння третій особі.

Правила про іпотеку землі та інші окремі види застав встановлюються законом.

Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення, а також майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави (наприклад, майбутній урожай, приплід худоби тощо).

Предметом застави не можуть бути національні, культурні та історичні цінності, які є об’єктами права державної власності і занесені або підлягають занесенню до Державного реєстру національної культури спадщини.

Кредитний ризик може забезпечуватися страхуванням.У разі застосування страхування кредитного ризику банк має впевнитись у надійності страховика. Сума страхових зобов’язань, які страховик може прийняти на себе, залежить від правового Статусу товариства, у формі якого створена страхова організація. Для більшої надійності вищезазначених видів забезпечення кредиту може укладатися тристороння угода: банк – гарант (поручитель, страхова організація) – позичальник.

 

Кредитний ризик –це ймовірність несплати позичальником основного боргу та відсотків, які підлягають сплаті за користуванням кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі.

Неустойкою (штрафом, пенею)є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передавати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або незалежно виконаного зобов’язання, а пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Із програм для 11 класу
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. N байки (з 3 класу)
 6. Ocнoвнi визначення здоров'я
 7. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 8. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 9. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 10. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 11. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 12. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
Переглядів: 897

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка коефіцієнтів | Динаміка кредитного процесу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.035 сек.