Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Бюджет як економічна категорія.

УПРАВЛІННЯ

Тема 2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТУ

 

1. Бюджет як економічна категорія.

2. Бюджетна система і бюджетний устрій.

3. Доходи бюджету.

4. Видатки бюджету.

5. Бюджетний дефіцит.

 

 

Виникнення бюджету держави обумовлюється такими причинами:

· існуванням товарно-грошових відносин;

· функціонуванням держави;

· потребами розширеного відтворення та забезпеченням соціа­льних гарантій.

Законодавче оформлення терміну "бюджет" відбулося протя­гом XIX ст. Суть даної категорії розкривається у її призначенні -фінансуванні суспільних функцій і завдань:

· макроекономічної;

· соціальної;

· управлінської;

· оборонної;

· міжнародного співробітництва.

Бюджет можна розглядати з трьох позицій:

1) За економічним змістом - система грошових відносин між дер­жавою, з одного боку, та суб'єктами підприємницької діяльності й
домогосподарствами, з іншого, з приводу формування та використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою покладених на неї функцій і зав­дань.

2) За формою прояву- основний фінансовий план держави.

3) За матеріальним змістом- централізований грошовий фонд держави. Обсяг бюджету характеризується річною сумою коштів, що проходять через цей фонд.

Бюджет держави є провідною ланкою державних фінансів. Час­тка доходів зведеного бюджету коливається у межах 25 - 28 % ВВП. Співвідношення між державним бюджетом і місцевими бюджета­ми визначається в пропорціях 60 - 70 % ÷ 40 - 30 %. Структура державних фінансів наведена на рис. 2.1.

  РІВНІ     ЛАНКИ
Загально­державні фінанси Держав­ний бюджет Цільові державні фонди Державний кредит Фінанси підприємств держав­ного сектора
Місцеві фінанси Місцеві бюджети Цільові фонди місцевого самовря­дування Кому­нальний (муніци­пальний) кредит Фінанси комунальних (муніципальних) підприємств

Рис.2.1 Система державних фінансів

Роль і місце бюджету в суспільстві визначається фінансовою моделлю країни. За рівнем централізації ВВПу бюджеті виділяють такі моделі:

1) американська (25 З0 %);

2) західноєвропейська (30 - 40 %);

3) скандинавська (50 - 60 %).

Бюджет є складовою фінансів, йому притаманний двоїстий характер. З огляду на це бюджет виконує такі ж функції, як і фінанси: розподільчу; контрольну.

Характерні ознаки бюджетних відносин:

· Перерозподільчий характер - перерозподіл ВВП між галузями економіки, регіонами країни, соціальними групами населення;

· Всеохоплюючий характер- бюджетні відносини прямо або опо­середковано торкаються всіх суб'єктів підприємницької діяльності та домогосподарств;

· Законодавче регулювання- бюджетні відносини регламен­туються Бюджетним кодексом, щорічним законом про держа­вний бюджет, законами, що регулюють надходження доходів і фінансування витрат.

Особливості прояву розподільчої функції бюджету:

· основним об'єктом розподілу виступає новостворена вартість, тобто національний дохід;

· одна і та ж частина національного доходу (заробітна плата, прибуток) багаторазово проходить через бюджетний розподічьчий механізм;

· багатоканальність бюджетних потоків.

 

Контрольна функція - породжена розподільчою функцією бю­джету:

1) відображає властиві бюджету ознаки, які полягають у їх зда­тності сигналізувати про проходження розподільчого процесу, тоб­то виступати інструментом перевірки правильності утворення, розподілу і використання фондів грошових коштів у процесі господа­рювання;

2) охоплює всі сторони діяльності суспільства і суб 'єктїв еконо­міки;

3) проявляється у фінансовому контролі, який є одним із найдієві­ших видів контролю.

 

Бюджетний механізм - сукупність методів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин і забезпечен­ня належних умов соціально-економічного розвитку.

 

Складові елементи бюджетного механізму:

1. Бюджетне планування і регулювання- визначаються фінан­сові можливості держави щодо фінансового забезпечення розвитку її економіки та соціальної сфери.

2. Фінансові показники:

· узагальнюючі - доходи і видатки бюджету, державний борг, рі­вень інфляції тощо;

· індивідуальні - рівень витрат на душу населення, сума податків, сплачених одним працюючим, інші.

3. Нормативи- характеризують рівень забезпечення видатків бюджету, витрат фінансових ресурсів.

4. Ліміти- обмеження бюджетних витрат в інтересах держа­ви, підприємств, домогосподарств.

5. Резерви.Призначені для нейтралізації впливу непередбачуваних факторів.

6. Управління бюджетними коштами.Держава в особі своїх ор­ганів влади та управління встановлює методологію розподілу ВВП і національного доходу, форми грошових заощаджень, регулює види платежів, визначає обсяги і напрями використання бюджетних ко­штів.

Вплив бюджету на соціально-економічний розвиток здійснюєть­ся за схемою:


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. III. Виконання бюджету
 4. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 5. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 6. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 7. Аудит розрахунків з бюджетами
 8. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
 9. Бюджет амортизаційних відрахувань
 10. Бюджет виплат по фінансовій діяльності
 11. Бюджет виробництва
 12. Бюджет витрат на збут
Переглядів: 4982

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функції бюджетного менеджменту | Бюджетна система і бюджетний устрій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.