Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Функції бюджетного менеджменту

Структура бюджетного процесу

 

Бюджетний процес охоплює наступні стадії розробки, вико­нання, оприлюднення бюджету:

1. Бюджетне планування:

· складання проекту бюджету;

· розгляд і затвердження законопроекту про державний

бюджет.

2. Виконання бюджету:

3. Складання звітності про виконання бюджету та її затвердження.

Основою бюджетного процесу є бюджетне планування. Рівень останнього визначається такими чинниками:

· чіткістю формулювання завдань і цілей, які вирішує держава;

· достовірністю інформації, що використовується при розрахунках показників проектів бюджетів;

· методологією бюджетного планування.

У вітчизняній бюджетній практиці застосовуються певні зако­нодавчо регламентовані методи планування:

1) Для окремих показників бюджету:

· нормативний - використання встановлених норм і нормати­вів щодо індивідуальних чи узагальнених показників контингенту;

· прямого рахунку - обчислення показників бюджету, виходя­чи з реальних потреб у розрізі окремих статей доходів і видатків за кожним підприємством, установою, громадянином країни;

· аналітичний - передбачає розрахунок показників на основі врахування впливу на них різноманітних факторів - коефіцієн­тів динаміки, чисельності населення, зміни цін і тарифів, валют­ного курсу, рівня прожиткового мінімуму, мінімальної заробіт­ної плати тощо.

2) Загальний метод- балансовий.Можливі три шляхи збалан­
сування дохідної та видаткової частин бюджету: збільшення по­
датків, неподаткових та інших джерел доходів, скорочення видат­
ків, особливо непродуктивної їх частини, встановлення джерел
дефіцитного фінансування - емісія грошей або державні позики.

Виконання бюджетів усіх рівнів здійснюється шляхом забез­печення надходжень запланованих доходів усіх ланок бюджетної системи та фінансування заходів, передбачених у зведеному бю­джеті.

Звітність про виконання бюджету є відображенням системи взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що характеризу­ють фінансовий стан бюджету і результати його виконання за звітний період. Звіт про виконання державного бюджету пода­ється до парламенту не пізніше І травня. Бюджетну звітність скла­дають розпорядники бюджетних коштів та органи Державного казначейства.

 

Бюджетний менеджмент забезпечує виконання таких його функцій:

1) Бюджетне планування.Включає такі види:

· стратегічне- розробка фінансових планів на перспективу терміном на декілька років. Прикладом може бути багаторічне бюджетне планування, яке має місце у низці європейських дер­жав;

· поточне- складання фінансових планів на 1 рік, наприклад, державУїий чи місцеві бюджети;

· оперативне- фінансове планування на період до одного року. До таких планів можна віднести планові документи, що забез­печують виконання бюджетів: бюджетні розписи, кошториси доходів і видатків, плани асигнувань.

2)Виконання бюджету- заходи з виконання доходів і видатків кожного з бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету.

3)Облік виконання бюджету - характеризує стан об'єкта управ­ління на певну дату чи за певний проміжок часу. Ґрунтується на дос­товірній інформації та визначає ефективність управлінської діяльності.

Бюджетне планування

 

Виконання бюджету

 
 


Облік виконання бюджету

 

Контроль за виконанням бюджету

 

4) Контроль за виконанням бюджету. Здійснюється на всіх етапах бюджетного процесу. Бюджетний контроль може здійснюватися і громадянами країни у прямій та опосередкованій фо­рмах. Перша форма є наслідком ознайомлення з проектом бю­джету, даними про його виконання. Друга пов'язана з парламент­ськими виборами представників різних політичних партій, кожна з яких формує свою бюджетну концеію.

 

 


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Активи як об’єкт фінансового менеджменту
 3. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 4. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 5. Аналіз зарубіжних концепцій менеджменту
 6. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. Асимптоти графіка функції
 9. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 10. Базові засади менеджменту
 11. Базові функції, логічні функції
 12. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
Переглядів: 958

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система управління бюджетом | Бюджет як економічна категорія.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.02 сек.