Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ІІІ варіант проведення цього структурного компонента.

Зустрілися якось Дієприкметник і Дієприслівник. Зустрітися їм неважко – усе-таки родичі, одного дієслівного прізвища.

– Добре вам, Дієприкметникам, – почав скаржитися на долю Дієприслівник. Живете повнокровним життям: маєте числа, відмінки й рід. Пристойний гардероб дістався вам від Прикметника у спадок. І роботи вам вистачає: Означеннями працюєте, за бажанням можете до Іменників у гості сходити. А від них і до Підмета з Додатком – зовсім поруч. А моїй долі не позаздриш: за дієвідмінами, як Дієслово, за відмінками, як Прикметник, не навчився змінюватися. Живу, як Прислівник якийсь, тільки й того, що до Дієслова прилягаю через різні обставини.

– Так, життя наше різноманітніше, ніж твоє, – відгукнувся Дієприкметник. – Та тільки немає й у ньому ідеалу. Усе проблеми, проблеми... А найсумніше те, що немає в нас майбутнього часу й ніколи ми його не отримаємо (За Т.Жулій, О.Теплицькою).

1. Розкажіть про дієприкметник і дієприслівник як особливі форми дієслова, використовуючи подану в тексті інформацію й визначаючи їх спільні й відмінні ознаки.

2. Наведіть 7-8 прикладів дієприслівників.

Учитель: Отже, ми з’ясували, що означає дієприслівник, на які питання відповідає, які має граматичні ознаки.

4. Виконання учнями вправ.

Вправа 1.Запишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть особливості правопису частки не з дієприслівниками і розстановку розділових знаків.

1. (Не) давши слова кріпись, – а давши – держись. 2. (Не) спитавши броду, (не) лізь у воду. 3. (Не) взявшись до сокири, не зробиш хати. 4. (Не) розбивши горщика, (не) з’їси кашки. 5. (Не) перескочивши річки, (не) кажи „Гоп”. 6. (Не) поговоривши з головою, (не) бери руками.

Учитель: Як бачимо, ця вправа дозволила нам не лише пригадати особливості правопису частки не з дієприслівниками, але й повторити правопис розділових знаків при дієприслівниковому звороті. До речі, цьому буде присвячена й наступна вправа.

Вправа 2. Попрацюйте в парах. Складіть речення з поданими словосполученнями, використовуючи їх як дієприслівниковий зворот. Усно поясніть правопис розділових знаків. Здійсніть взаємоперевірку.

Повертаючися додому, гортаючи сторінки підручника, прокинувшися вранці, готуючися до свята, не думаючи про результати, допомігши батькам, виконавши домашнє завдання.

Вправа 3. Від поданих дієслів утворіть дієприслівники. Визначте вид утворених дієприслівників. Усно складіть речення з будь-яким з утворених дієприслівників.

Спекти, розпочати, принести, зробити, покласти, співають, ідуть, підняти, зрозуміти, малювати.

Учитель: Виконання цієї вправи дозволило нам повторити особливості творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Наступна вправа – це своєрідний підсумок нашої роботи.

Вправа 4. Прочитайте текст уголос. Визначте його стиль і тип мовлення.

Умій дякувати старшим за те, що вони повчають тебе. Почувши похвалу, дякуй і обіцяй жити по-людському. Почувши докір, несхвалення твого вчинку, дякуй за те, що тебе вчать жити по-людському.

Умій дякувати вчителеві. Вислухавши слова похвали, дякуй за науку. Вислухавши гіркі, суворі слова, теж дякуй за науку. І ти будеш людиною! (В.Сухомлинський).

Виконайте завдання за текстом

1. Утворіть від виділених дієслів дієприслівники.

2. Випишіть із тексту дієприслівники. Позначте в них суфікси.

5. Перевірка якості самостійної роботи учнів.

Перебудуйте складні речення в прості, ускладнені дієприслівниковим зворотом. Запишіть речення, правильно оформляючи їх пунктуаційно. Виконайте розбір одного дібраного дієприслівника як особливої форми дієслова.

1. Якщо ти не знаєш значення слова, звернися до тлумачного словника. 2. Коли ти не знаєш, як пишеться слово, перевір його написання в орфографічному словнику. 3. Якщо сумніваєшся в доборі синонімів, відкрий словник синонімів.

Учитель: Часто учні припускаються помилок у вживанні дієприслівників. Тому виконання наступної вправи передбачатиме виправилення помилок у вживанні дієприслівників.

Знайдіть помилку в уживанні дієприслівників. Відредагуйте речення й запишіть їх.

1. Повертаючися додому, ішов сніг. 2 Повернувшись додому, у мене знову з’явився добрий настрій. 3. Сидівши біля столу, я читаю цікаву книжку. 4. Вишиваючи рушник, у мене зламалася голка. 5 Допомагаючи один одному, у нашому колективі живеться дружно. 6. Дивлячись на соняшник, він мені сподобався.

Учитель вибірково перевіряє правильність виконання учнями вправи.

6. Підведення підсумків уроку.

– Сьогодні на уроці ми закріпили знання з теми „Дієприслівник”, що допоможе нам якнайкраще підготуватися до контрольної роботи. Підсумуємо вивчене:

1. Який розділ ми сьогодні повторювали?

2. Як пишеться частка не з дієприслівниками?

3. Як виділяється дієприслівниковий зворот на письмі?

4. За допомогою яких суфіксів творяться прислівники доконаного і недоконаного виду?

(Учитель виставляє оцінки).

7. Домашнє завдання.

Повторити самостійно вдома параграфи і підготуватися до контрольної роботи. До побачення!

 


Читайте також:

 1. II варіант
 2. II. Організація і проведення спортивних походів
 3. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 4. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 5. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
 6. Алгоритм проведення внутрішнього аудиту.
 7. АЛОМОРФИ І ВАРІАНТИ МОРФЕМ
 8. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 9. Альтернативні варіанти довгострокового фінансування діяльності підприємства
 10. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 11. Апаратура і методика проведення густинного гамма-гамма-каротажу
 12. Апаратура та методика проведення газометрії свердловин в процесі буріння
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ІІ варіант проведення цього структурного компонента. | Слово – найтонше доторкання до серця

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.