Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Сутність соціальної адаптації в соціальній роботі.

Лекція № 8. Соціальна адаптація та соціалізація (3 години).

Принципи та методи, що використовуються для дослідження соціального об'єкту.

Соціальна діагностика - досить складний і відповідальний вид діяльності фахівців з соціальної роботи. Вона вимагає відповідної професійної майстерності, оскільки стосується долі людей, різних соціальних груп. На основі соціального діагнозу виділяються пріоритети і здійснюється вибір у наданні тієї чи іншої соціальної допомоги. У зв'язку з цим соціальний працівник повинен дотримуватися ряд соціально-етичних вимог - принципів діагностики.

· Принцип конфіденційності. Нерозголошення результатів соціального діагнозу без персонального згоди на це особи, яке було об'єктом дослідження. Якщо це діти, то на розголошення результатів обстеження обов'язково потрібна згода батьків або осіб, які їх замінюють.

· Принцип наукової обґрунтованості. Результати аналізу повинні бути, як мінімум, валідними (достовірними) і надійними.

· Принцип ненанесения збитку. Діагностичні результати в жодному разі не повинні бути використані на шкоду людині, який піддався дослідження.

· Принцип об'єктивності. Висновки дослідження повинні робитися на основі науково обґрунтованих, об'єктивних даних і не повинні залежати від суб'єктивних установок тих, хто проводить дослідження або користується його результатами.

· Принцип ефективності. Не слід пропонувати людині такі рекомендації, які за підсумками діагнозу для нього марні, можуть призвести до небажаних або непередбачуваних наслідків.


 

Адаптація займає істотне місце в змісті соціальної робо¬ти. Вона характеризує, з однієї сторони, процес взаємодії об'єкта соціальної роботи з соціальним середовищем, а з іншої - є відоб¬раженням певного результату соціальної роботи, який може виступати критерієм її ефективності.

Під соціальною адаптацією розуміється процес активного пристосування людини до нових для неї соціальних умов жит¬тєдіяльності шляхом активного їх засвоєння; вид взаємодії осо¬бистості чи соціальної групи з соціальним середовищем.

Соцільна адаптація - це інтегративний показник стану інди¬віда, що відображає його можливості виконувати певні біосоціальні функції, а саме: адекватне сприйняття оточуючої дійсності і власного організму; адекватна система ставлення і спілкуван¬ня з оточуючими; змінність (адаптивність) поведінки відповід¬но до рольових очікувань інших.

Соціальна адаптація є одним із основних механізмів соціа¬лізації, одним із шляхів більш повної соціалізації.

Змістом соціальної адаптації є зближення цілей і ціннісних орієнтацій групи і індивіда, який входить в неї, засвоєння ним норм, традицій, групової культури, входження в рольову струк¬туру групи.

У ході соціальної адаптації здійснюється не тільки присто¬сування індивіда до нових соціальних умов, а й реалізація його потреб, інтересів і прагнень; особистість входить у нове соціаль¬не оточення, стає його повноправним членом, самостверджується і розвиває свою індивідуальність. У результаті адаптації фор¬муються соціальні якості спілкування, поведінки і діяльності, що прийняті в суспільстві, завдяки яким особистість реалізовує свої прагнення, потреби, інтереси і може самовизначитися.

Процес соціальної адаптації передбачає прояв різноманітних комбінацій прийомів, способів, стратегій соціальної адаптації. Поняття "стратегія" в загальному можна визначити як спрямо¬вуючий, організуючий спосіб ведення дій, поведінки, розрахо¬ваних на досягнення не випадкових, щоденних, а значущих, визначальних цілей.


Читайте також:

 1. Адаптації до паразитичного способу життя
 2. Адаптації та навчання
 3. Активний характер соціальної політики.
 4. Актуальність проблеми професійної етики соціальної роботи
 5. Американська модель соціальної відповідальності
 6. Аналіз і оцінка рівня соціальної відповідальності бізнесу
 7. Аналіз предметної сфери соціальної роботи
 8. Аналіз результатів практичної діяльності Київського освітньо-методичного центру соціальної роботи
 9. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
 10. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 11. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
Переглядів: 2219

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Психосоціальна робота - нова галузь практичної психології. | Активний та пасивний типи адаптаційного процесу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.