Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Визначення реакцій балки

 

[P] н; [M] ; Ha=0 з рівняння Далі ми складову На і писати небудемо бо вона =0; 1) 2) 3)Перевірка
Ra
2

       
   
 
 


q
2)

 

 

Перевірка

 

Тобто Ra та Rb знайшли вірно .

 


При плоскому згинанні балках при навантаженні, перпендикулярному до осі балки поздовжна сила буде дорівнювати нулю. Тому в будь якому перерізі балки виникають тільки два внутрішніх зусилля : поперечна сила Q та згинальний момент М .

Якщо навантаження зосереджене в головній площині стержня x y , то Qz=0 ; Mx=0 ; My=0 ; N=0 так як сили перпендикулярні осі балки.

Залишаються:

 

y

z P M x

Залишаються:

 

Установимо такі правила знаків для Q і М в балках:

1. Поперечна сила Q у перерізі додатна, якщо її вектори намагаються обертати частини розсіченої балки за годинниковою стрілкою.

 

Q > 0 Q < 0

                       
     
           
 

 

 


2. Згинальний момент М у перерізі додатний, якщо він спричиняє стиснення у верхніх волокнах балки і спрямований таким чином:

 

 

M > 0 M < 0

 

 

Особливості епюр поперечних сил Q та згинальних моментів M

 

 

1. На ділянках, де немає розподільного навантаження епюри Q окреслюються прямими, паралельними базі, а епюри М в загальному випадку нахиленими прямими.

 

2. На ділянках, де до балок прикладене рівномірно розподілене навантаження q, епюра Q обмежується нахиленою прямою, а епюра М – квадратичною параболою. Випуклість параболі звернена в бік протилежний напряму дії навантаження q.

Правило дощику або парасольки:

 

                       
           

 


 

3. В перерізах де Q = 0 , дотична до епюри М паралельна базі епюри.

 

4. На ділянках де Q > 0, момент зростає, де Q < 0, момент М зменшується.

 

5. Якщо в шарнірі, або на кінці консолі не прикладений зосереджений момент, то на епюрах моментів М=0.

 

6. У перерізах, де до балки прикладені зосереджені сили:

а) на епюрі Q будуть стрибки на величину і в напрямку дії прикладених сил.

 


б) на епюрі М будуть переломи, причому вістря перелому

спрямоване проти дії сили;

7. У перерізах, де до балки прикладені зосереджені моменти,

на епюрі М будуть стрибки на значення цих моментів (на

епюрі Q змін не буде);

8. Якщо на кінці консолі або в шарнірі прикладен

зосереджений момент, то в цьому перерізі згинальний

момент дорівнює зовнішньому моменту.

 

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 4. Ocнoвнi визначення здоров'я
 5. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 6. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 7. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 8. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 9. Багатопрольотні статично визначні балки
 10. Балансова теорія визначення статі. Диференціація статі і роль гормонів у цьому процесі.
 11. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 12. Біостратиграфічні методи визначення віку порід
Переглядів: 444

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види опор та їх реакції | Епюри Q та M при зміні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.