Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Тема 8. Валютні відносини і валютні системи

 

8.1. Поняття валюти, валютний курс та конвертованість валют

Валюта – це грошова одиниця, що використовується як світові гроші, тобто як міжнародна розрахункова одиниця, засіб обігу і платежу.

Існують такі види валют:

1) залежно від емітента валютних коштів розрізняють такі види валют:

• національна валюта – платіжний засіб (грошова одиниця) пев­ної держави (гривня, долар, марка, фунт стерлінгів тощо);

• іноземна валюта – грошові знаки зарубіжних держав, а також кредитні та платіжні засоби (чеки, векселі) в іноземних грошових одиницях, що використовуються в міжнародних розрахунках,

• колективна валюта – міжнародні грошові одиниці, емісію яких здійснюють міжурядові валютно-кредитні організації (євро, СПЗ).

2) залежно від режиму використання:

• конвертована валюта (повно або частково);

• неконвертована.

3) залежно від сфери і мети використання:

• валюта оплати – валюта, якою здійснюють фактичну оплату товарів і послуг згідно із зовнішньоекономічною угодою чи пога­шення міжнародного кредиту;

• валюта кредиту – валюта, якою за угодою кредитора та пози­чальника надається кредит;

• валютні угоди (ціни) – валюта, в якій встановлюється ціна то­вару або послуг у зовнішньоторговельному контракті або визна­чається сума надання міжнародного кредиту

Міжнародна торгова валюта – це валюта, що викорис­товується для оцінки міжнародних торговельних операцій (експорт й імпорт товарів, послуг, капіталу), або валюта як товар, що є предметом купівлі-продажу.

Міжнародна резервна валюта – це валюта, що вико­ристовується для покриття дефіциту платіжного балансу, надання позик, кредиту, фінансування допомоги тощо. її голов­ною функцією є створення валютних державних резервів.

Валютні відносини– це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних відносин у міжнародній сфері. Учасники валютних відносин: держави; міжнародні організації; юридичні особи; фізичні особи.

Валютний курс – це співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовується для обміну ва­лют при здійсненні валютних та інших економічних операцій.

Види валютних курсів:

• офіційний (фіксований) валютний курс – встановлені урядом постійні фіксовані пропорції обміну національної валюти на іно­земну і навпаки;

• ринковий (гнучкий) валютний курс-курс, що формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції;

• змішаний – контрольований курс, що застосовується до екс­порту й імпорту, при погашенні зовнішнього боргу тощо.

В основі курсів лежить співвідношення купівельних спро­можностей. Купівельна спроможність валюти – це сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю. Паритет купівельної спроможності (РРР) це співвідно­шення купівельної сили валют.

Конвертованість– це здатність до вільного використан­ня валюти для будь-яких операцій та обміну на інші валюти. Конвертованість може бути:

• повна або часткова;

• зовнішня або внутрішня;

• за поточними операціями або за переміщенням капіталів і кре­дитів.

Повна конвертованість валюти – це можливість віль­ного обміну на іноземну валюту для всіх категорій власників у будь-якій формі та в усіх операціях без обмежень.

Часткова конвертованість – обмін дозволяється тільки для певних власників або за окремими операціями.

Внутрішня конвертованість – вільний обмін національ­ної валюти на іноземну для резидентів і вільні платежі за кордон.

Зовнішня конвертованість – вільне нагромадження ва­люти на рахунках нерезидентів, переказ за кордон.

Конвертованість за поточними операціями – дозвіл на обмін національної валюти лише для забезпечення зов­нішньоекономічної діяльності учасників міжнародних відно­син за поточними операціями.

Валютне котирування – визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної.

Методи котирування: прямий – при якому курс одиниці іноземної валюти виражений у національній; непрямий (зворотний) – за одиницю приймається валюта, курс якої виражений у певній кількості іноземних грошових одиниць (застосовується зрідка).

 

8.2. Валютний ринок: суть та основи функціонування

 

Валютні ринки – це офіційні центри, де відбувається купівля продаж іноземних валют на основі попиту та пропо­зиції. Суб'єкти валютного ринку – продавці, покупці, посередники. Об'єкти валютного ринку – юридичні особи, зайняті у зовнішньоекономічній діяльності.

Функції валютних ринків:

• забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків;

• диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав, регулювання валютних ресурсів;

• отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют;

• регулювання економіки.

Названі функції реалізуються через виконання субєктами ринку широкого кола валютних операцій.

Валютні операції– це операції, пов'язані з переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.

Ці операції класифікуються за кількома критеріями:

- за терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти: касові та строкові;

- за механізмом здійснення операцій: операції СПОТ, форвардні, ф’ючерсні, опціонні операції;

- за формами здійснення: безготівкові та готівкові;

- за масштабами операцій: оптові (здійснюються між банками) та роздрібні (здійснюються між банками та їх клієнтами).

 


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
Переглядів: 467

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 6. Кредит у ринковій економіці | Структура платіжного балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.